Bel Ağrısı Olan Hasta Ne İster? Bel Ağrısı Olan Hasta Ne İster?

Bel Ağrısı Olan Hasta Ne İster?

Bel ağrısı yaygın görülen bir problemdir ve dünyada engelliliğin önde gelen nedenlerinden biridir. 

Bilimsel çalışmalar ne diyor?


Bu çalışma, bel ağrısı olan hastaların beklentilerini değerlendirmeyi ve bu beklentiler ile sağlık personellerinin varsayımlarını karşılaştırmayı amaçlamıştır. Bunu yapmak için iki anket kullanıldı. Hastalara bir anket dağıtıldı. Anket, demografik bilgileri ve bel ağrısı hakkında sekiz soruyu içeriyordu. Bacak semptomları olan veya olmayan, birincil şikayetleri bel ağrısı olan hastalar araştırmaya dahil edildi. Doktorlara ise iki toplantıda başka bir anket uygulandı ve onlardan hastaları için en önemli olduğunu düşündükleri aynı sekiz değişkeni Likert ölçeğine göre derecelendirmeleri istendi. 

Ankete dahil edilen değişkenler şunlardı:

1. Ağrı düzeyinde azalma
2. Günlük görevleri yerine getirme becerisinde gelişme
3. Sorununa neyin sebep olduğuna dair açıklama
4. Kapsamlı fiziki muayene
5. Teşhis testi
6. İlaç
7. Fizik tedavi
8. Cerrahi

Hastalar ağrı düzeyinde azalmayı, soruna nedenini öğrenmeyi ve günlük görevleri yerine getirme becerisindeki gelişmeyi en önemli olarak sıralamışlardır. Doktorlar ise aynı üç öğeyi hastalar için en önemli olarak algılamalarına rağmen hasta beklentileri ile bu beklentilere ilişkin doktor varsayımları arasında anlamlı bir fark vardır. Doktorlar tanısal testlerin, ilaçların ve ameliyatın değerini daha fazla önemserken soruna neyin neden olduğunu açıklamanın önemini hafife almışlardır.Bu sonuçlar, sağlık çalışanlarının bel ağrısı hakkında bilinenleri doğru bir şekilde açıklamaları ve hastaların “spesifik olmayan bel ağrısı” gibi tanılarla ilgili hayal kırıklıklarını anlamaları için bir motivasyon olmalıdır. “Yaşla ilgili değişiklikler” veya “aşınma ve yıpranma” gibi açıklamalar hastalar tarafından kabul edilemez ve aynı zamanda görüntülemedeki bu tür bulgular ağrı ile güçlü bir şekilde ilişkili değildir. 
 
 
 
Bel ağrısı olan hastalara yapılan müdahale veya açıklama ne olursa olsun, yardım arayan kişinin neye değer verdiğini anlamak için zaman ayırmak ve onları bel ağrısına yönelik bir tedavi planının geliştirilmesine dahil etmek önemlidir.
 
Klinik Çıkarım: Bel ağrısı çok yaygın bir sorundur ve dünyada engelliliğin önde gelen nedenidir. Bel ağrısını tedavi etmek hem hasta hem de klinisyen için genellikle zorlu bir süreçtir. Hastaların beklentileri genellikle, doktorların hastaların ne beklediğine ilişkin varsayımlarından farklıdır. Doktorlar, hastaların bel ağrılarının nedenini anlama arzusunun değerini hafife almaktadırlar. Bu nedenle klinisyenlerin bu durumları dikkate alarak hastalara yaklaşması ve hastaya gerekli bilgiyi sağlaması önemlidir.

Hazırlayan: Fzt. Cansu Akkuş


Referanslar: 
-Smuck M, Barrette K, Martinez-Ith A, Sultana G & Zheng P (2021) What does the Patient with Back Pain Want? A Comparison of Patient Preferences and Physician Assumptions. The Spine Journal. SUPPORTING REFERENCES 
-Lim, YZ, Chou, L, Au, RT, Seneviwickrama, KMD, Cicuttini, FM, Briggs, AM, Sullivan, K, Urquhart, DM & Wluka, AE 2019, ‘People with low back pain want clear, consistent and personalised information on prognosis, treatment options and self management strategies: a systematic review’, Journal of Physiotherapy, vol. 65, no.3, pp. 124–135. 
-Brinjikji, W, Luetmer, PH, Comstock, B, Bresnahan, BW, Chen, LE, Deyo, RA, Halabi, S, Turner, JA, Avins, AL, James, K, Wald, JT, Kallmes, DF & Jarvik, JG 2014, ‘Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Degeneration in Asymptomatic Populations’, American Journal of Neuroradiology, vol. 36, no. 4, pp. 811–816.

Daha Fazla Oku: Bel Ağrısı İçin Önerilen Tedavilerin Etkinliği Nasıldır?

Özet

Bel ağrısını tedavi etmek hem hasta hem de klinisyen için genellikle zorlu bir süreç olmakta, hasta beklentisiyle doktorların ilişkili varsayımlarının örtüşmediği görülebilmektedir. Klinisyenlerin du durumu dikkate alarak hastaya bilgilendirme sağlaması önem taşır.