Golgi Tendon Organ Golgi Tendon Organ

Golgi Tendon Organ

Golgi tendon organları (GTO'lar), miyotendinöz bileşkeye bitişik tendonda bulunan proprioseptörlerdir. Kas ile tendonun birleştiği yerin yakınında yer alır. İğ benzeri bir bağ dokusu kapsülü içine alınmış ağaç benzeri duyusal uçlardır. İnsanda, bir tendon organına yaklaşık 10 ila 20 kas lifi bağlanır. Uzuv kaslarındaki tipik bir tendon organının uzunluğu yaklaşık 0,5 mm'dir. Sonlanmalar Ia liflerinden daha zayıf olan yüksek iletim hızına sahip Ib afferent lifleri tarafından sağlanır. Golgi tendon organı, çoğu kasta neredeyse kas iğcikleri kadar yaygındır. Golgi tendon organı, kas iğciklerinin aksine, iskelet kas lifleri ile seri olarak uzanır ve bu nedenle kasın pasif gerilmesi sırasında ve ayrıca kasın kasılması ile tendonun gerilmesi sırasında deşarj olur. Golgi tendon organı, bir kas gerilme reseptörü yerine bir kas gerilim reseptörü olarak kabul edilir.

Geri bildirim sistemleri (kas afferentlerini içerir) refleksler yoluyla kuvveti ve kas uzunluğunu düzenler. Kas iğciği afferentleri kas uzunluğunu iletir (yani mesajı başka bir forma dönüştürür), GTO afferentleri ise kas kuvvetini iletir. GTO'lar ekstrafuzal liflerle seri olarak uzanır ve motor innervasyon almazlar. İnternöronlar bir kasın üretmesi gereken güç miktarını belirlediği beyinden girdi aldığı yer olan spinal korda o güç bilgisini gönderir. Bu kasın kuvvet seviyesi bu ayar noktasını aşarsa, GTO girdileri o kası innerve eden alfa motor nöronları engeller. Başka bir mekanizma tarafından bu sinyal iptal edilmediği sürece üretilen kuvvet azalır. GTO'lar, tendona uygulanan tension yükünün seviyesini kodlayan, çıktı sağlayan mekanoreseptörlerdir. Bu nedenle, GTO'lar, özellikle alt ekstremite ekstansörlerinde bulunanlar, uygulanan yüklere veya vücuda etki eden yerçekimi kuvvetine direnmek için uygulanan kuvvetleri algılamak ve postüral stabiliteyi korumak için gereken ekstansör aktiviteyi düzenlemek için kritik öneme sahiptir. Bu reseptörler, kas lifleri ve tendonu oluşturan kolajen iplikleri arasında seri olarak bulunur. Her GTO, tek bir miyelinli Ib afferenti tarafından innerve edilir. Kas kasılması, GTO'yu çevreleyen kollajen liflerini düzelterek duyusal ucu sıkıştırır ve depolarize eder. Ib aksonları hızlı iletim sağlar, omuriliğe girerken çatallanır ve dorsal kolonlar yoluyla rostral ve kaudal olarak dallar gönderir. Gri maddeye giren dallar premotor internöronları innerve eder. Bu, kasın refleks inhibisyonuna neden olur. Organlar uzun süreli bir gerilme ile uyarıldığında, gerilen kasta gevşeme meydana gelir. Ters gerilme refleksi, golgi tendon organlarındaki yüksek kuvveti gevşeme ile birleştiren, gerilmenin bir refleks kasılmasına neden olduğu germe refleksinin tersidir. İnsanlar ağırlık kaldırırken, golgi tendon organı, kasın ne kadar gergin olduğunu söyleyen duyu organıdır. Eğer çok fazla kas gerilimi varsa, golgi tendon organı kasın herhangi bir kuvvet oluşturmasını engeller, böylece sizi kendi kendine zarar vermekten korur. Bu, kas uzunluğunu izleyen kas iğcikleri ile uyum içinde çalışır. GTO'lar, gerilimdeki ve gerilim hızındaki değişikliklere karşı hassastır ve kas-tendinöz kavşaklarda yer aldıkları için, aşırı yük algıladıklarında beyne bilgi göndermekten sorumludurlar. Düşük kuvvette bir germe yedi saniyeden fazla tutulduğunda, kas gerginliğindeki artış, kas iğciği aktivitesini geçici olarak engelleyerek GTO'yu aktive eder ve daha fazla gerilmeye izin verir. Hazırlayan: Abdulsamet CELAYIR

Referanslar:
Proske U. The Golgi tendon organ. Trends in Neurosciences. 1979 Jan 1;2:7-8.Available
Ramachandran VS. Encyclopedia of the Human Brain, Four-Volume Set. Academic Press; 2002.
MacKinnon CD. Sensorimotor anatomy of gait, balance, and falls. Handbook of clinical neurology. 2018 Jan 1;159:3-26.
Bentivoglio M, Cotrufo T, Ferrari S, Tesoriero C, Mariotto S, Bertini G, Berzero A, Mazzarello P. The original histological slides of Camillo Golgi and his discoveries on neuronal structure. Frontiers in neuroanatomy. 2019 Feb 18;13:3.Available: (accessed 18.5.2021)
Daha Fazla Oku: Ön Çapraz Bağ Rehabilitasyonu-Kanıta Dayalı Klinik Güncelleme