Karpal Tünel Sendromu:Klinik Pratik Kılavuz Önerilerinin Özeti Karpal Tünel Sendromu:Klinik Pratik Kılavuz Önerilerinin Özeti

Karpal Tünel Sendromu:Klinik Pratik Kılavuz Önerilerinin Özeti

 

Özet

Bu infografinin amacı karpal tünel sendromunun değerlendirme ve fizyoterapide klinik pratik kılavuz önerilerinin özetlenmesidir.