Ober Testi Ober Testi

Ober Testi

Ober testi, kasılı-kısalmış veya iltihaplanmış Tensor Fasya Lata ve İliotibial Bantı değerlendirir. Anatomik olarak, ITB, gluteal kasların katkılarıyla TFL kasının tendinöz kısmının bir devamıdır. TFL ve ITB, kalça abdüksiyonunda gluteus medius kasının bir sinerjistidir. 
TFL iliak krestin ön dış yüzeyinden ve fasya latanın derininden başlar. TFL, uyluğun proksimal ve orta üçte birinin birleştiği yerde anterolateral uylukta ITB'ye eklenir. Iliotibial bant ise fasya latanın lateralde kalınlaşmasıdır. Ayrıca gluteus maksimus tendonunun çoğunu içine alır. ITB genellikle lateral femoral epikondilin üzerinden geçen ve tibianın anterolateral yüzünde Gerdy tüberkülüne bağlanan yoğun fibröz bağ dokusu bandı olarak görülür. 
 
TFL kalçaya fleksiyon, medial rotasyon ve abdüksiyon yaptırır; fasya latayı gerer ve diz ekstansiyonuna yardımcı olur. Gluteus medius, gluteus minimus ve gluteus maksimusun üst lifleri, kalça abdüktörlerinin birincil sinerjistik kaslarıdır. ITB’a katılan TFL ile maksimus tendonları ekstansiyondaki dizin stabilitesini de etkiler. 
 

Test Pozisyonu

-Hasta, etkilenen taraf yukarı bakacak şekilde yan yatmalıdır.
-Lomber eğriyi düzleştirmek için alt diz ve kalça fleksiyona getirilmelidir.
-Hastanın arkasında durun ve herhangi bir yönde hareketi önlemek için pelvisi-büyük trokanteri sıkıca sabitleyin.
-Diğer elinizle hastanın etkilenen bacağının distal ucunu kavrayın ve bacağını dizinde dik açı yapacak şekilde bükün
 

Uygulanışı

 
-Kalça eklemini ekstansiyona ve abdüksiyona alın.
-Bacağı yatağa doğru hareket kısıtlanana kadar yavaşça inmesine izin verin.
-Test boyunca kalçanın internal rotasyona ve fleksiyona gitmediğinden ve pelvisin stabilize olduğundan emin olun. 
ITB normal ise, uyluk horizontalin biraz altına inerek bacak adduksiyon yapacak ve hasta herhangi bir ağrı hissetmeyecektir; bu durumda teste negatif denir.
ITB gergin ise, bacak abduksiyon pozisyonunda kalır ve hasta lateral diz ağrısı yaşar, bu durumda test pozitif olarak adlandırılır.  
 
 
 

Modifiye Ober Testi

 
Ober testinin bir modifikasyonu ilk olarak Kendalls tarafından Posture and Pain'de önerildi. Bu testte diz ekleminin medial tarafında daha az gerilme, patellada daha az gerginlik, sıkı Rectus Femoris'in daha az müdahalesi vardır ve TFL'de tam bir gerilme sağlar. 
Hasta, beli düz tutar, kalça ve diz fleksiyonda olacak şekilde yan yatar pozisyondadır. 
Muayene eden kişi pelvisi stabilize eder ve yan gövdeyi masa ile temas halinde tutar. 
 
Sonuç olarak;
-Diz düz ve pelvis nötr pozisyondayken, uyluk yatayın yaklaşık 10 derece altına düşer. Bu normal uzunlukta olduğunu düşündürür.
-Bacak düşmezse bu da kısa veya gergin ITB ve TFL'yi gösterir.

Hazırlayan: Fizyoterapist Ayşe Demirtaş
Kendall, McCreary, Provance; Muscle Testing and Function with Posture and Pain 4th Edition
Daha Fazla Oku: Y Balans Test