Rotator Manşet İlişkili Omuz Ağrısının Tedavisi Rotator Manşet İlişkili Omuz Ağrısının Tedavisi

Rotator Manşet İlişkili Omuz Ağrısının Tedavisi

Rotator manşet ile ilişkili omuz ağrısı olan bireylerin tedavisinde amaç bu kişilerin eksikliklerinin neler olduğunu belirlemek ve şu anda bulundukları yer ile olması gereken yer arasındaki uçurumu kapatmaya çalışmaktır. Rotator manşet ile ilişkili omuz ağrısı olan bireylerde görülen en yaygın sorunlar şunlardır: 
  • Azalmış omuz hareket açıklığı – özellikle fleksiyon, abdüksiyon, dış ve rotasyon 
  • Etkilenen omuzda ve skapular kaslarda azalmış kuvvet
  • Boyun kaslarında artmış tonus 
  • Azalmış torasik ekstansiyon ve rotasyon mobilitesi
  • Fırlatma ve/veya rotasyonel sporcular için azalmış kalça abdüktör ve dış rotator kuvveti
 
Rotator manşet ile ilişkili omuz ağrısı yaşayan bireylerde eğitim ve aktivite modifikasyonu tedavi için çok önemli bir bileşenlerdir. Aktivite modifikasyonu iki şekilde olabilir:
  1. Aktivite seviyesi yüksek bireylerde aktivite seviyelerini, semptomların sakinleşmesine ve ardından yavaş yavaş aktiviteye dönmesine izin veren tolere edilebilir bir seviyeye düşürmek,
  2. Daha fazla korku kaçınma davranışı geliştirmiş bireylerdeyse yavaş yavaş aktiviteye başlamak 

 
 
 

Azalmış omuz hareket açıklığı 

 
Omuz hareket açıklığı genellikle ağrıdan dolayı kısıtlanmıştır. Bunu düzeltmek için omuz ekleminde posterior glide gibi manuel terapi teknikleri ile dış rotatör kaslara yönelik germe egzersizlerinin ve yumuşak doku tekniklerinin kombinasyonu hastanın ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir.
 

Etkilenen omuzda ve skapular kaslarda azalmış kuvvet

 
Her omuz ağrısı çeken bireyin omuz kasları kuvvetsiz değildir ancak kuvvetlendirme egzersizlerinin omuz rehabilitasyonunda yeri önemlidir. Omuz ekleminin temel hareketlerine yönelik egzersizler ile başlanıp bu egzersizlerin hareket açıklığını ve direnci artırmak gibi çeşitli yöntemler ile egzersizler progrese edilebilir. Egzersizlerin fonksiyonu geliştirmeye yönelik olması önemlidir. Bunun yanı sıra skapula çevresi kaslara yönelik kuvvetlendirme egzersizleri de omuz rehabilitasyonun önemli bir parçasıdır ve programa dahil edilmelidir.
 

Boyun kaslarında artmış tonus 

 
Omuza binen yükü azaltmak için boyun çevresindeki kaslar daha çok çalışıp tonuslarını artırabilir. Yumuşak doku teknikleri, germe egzersizleri ve kasılma/gevşeme teknikleri boyun yardımcı kaslarındaki tonusu azaltmaya yardımcı olabilir. Bu kasların tonusunun artmış olması çok kuvvetli oldukları anlamına gelmez. Bu nedenle uygun bir değerlendirmeden sonra gerek varsa kuvvetlendirilmeleri de gerekir.
 

Azalmış torasik ekstansiyon ve rotasyon mobilitesi

 
Torasik bölge omuzla ilgili hareketleri etkileyen en önemli bölgelerdendir. Bu bölgenin harket açıklığının kısıtlanması kişinin baş üstü hareketlerini ve/veya horizantal hareket yeteneğini sınırlamada büyük bir rol oynayabilir. Bu problemleri düzeltmek için torasik bölgeye manel terapi uygulamalarında bulunmak ve mobilite egzersizleri önermek uygun olabilir.

Azalmış kalça abdüktör ve dış rotator kuvveti

 
Rotasyona içeren sporlara katılan sporcularda, kalçadaki rotatör kasların kuvvetinin azalması, bu kuvveti omuzun üretmesini gerektirir ve omuza binen yük artar. Bu problem genellikle beyzbolcularda ve golfçülerde görülür. Bu kişilerde midye gibi kolay egzersizler ile başlanıp, direnç bandlarıyla progrese edilebilir. Ardından direnç bantlarıyla squat pozisyonunda yürüyüş, squat veya deadlift varyasyonları gibi daha fonksiyonel egzersizlere ilerleyerek kalça kaslarını kuvvetledirerek omuz eklemine binen yük azaltılabilir.
 

Klinik Çıkarım

 
Rotator manşet ile ilişkili omuz ağrısı olan bireylerde sıklıkla görülen problemler ve çözüm önerileri fikir vermesi açısından özetlenmiştir ancak her bireyin ağrısı kişiye özeldir ve tedavi programı kişi detaylı olarak değerlendirildikten sonra kişinin hedeflerine ve durumuna özel olarak şekillendirilmelidir.

Hazırlayan: Fzt. Cansu Akkuş

Referanslar:
Miller, J. E., Higgins, L. D., Dong, Y., Collins, J. E., Bean, J. F., Seitz, A. L., Katz, J. N., & Jain, N. B. (2016). Association of Strength Measurement with Rotator Cuff Tear in Patients with Shoulder Pain: The Rotator Cuff Outcomes Workgroup Study. American journal of physical medicine & rehabilitation, 95(1), 47–56. 
Page P. (2011). Shoulder muscle imbalance and subacromial impingement syndrome in overhead athletes. International journal of sports physical therapy, 6(1), 51–58.
Kuhn, J. E., Dunn, W. R., Sanders, R., An, Q., Baumgarten, K. M., Bishop, J. Y., Brophy, R. H., Carey, J. L., Holloway, B. G., Jones, G. L., Ma, C. B., Marx, R. G., McCarty, E. C., Poddar, S. K., Smith, M. V., Spencer, E. E., Vidal, A. F., Wolf, B. R., Wright, R. W., & MOON Shoulder Group (2013). Effectiveness of physical therapy in treating atraumatic full-thickness rotator cuff tears: a multicenter prospective cohort study. Journal of shoulder and elbow surgery, 22(10), 1371–1379. 
Peek, A. L., Miller, C., & Heneghan, N. R. (2015). Thoracic manual therapy in the management of non-specific shoulder pain: a systematic review. The Journal of manual & manipulative therapy, 23(4), 176–187. 
Celik, D., Karaborklu, A. S., Coban, O., Eren, I. (2020). The clinical efficacy of kinesio taping in shoulder disorders: a systematic review and meta analysis. Clinical Rehabilitation,34(6),723-740. 
Powell, J.K., Lewis, J.S. (2021). Rotator Cuff-Related Shoulder Pain: Is It Time to Reframe the Advice, “You Need to Strengthen Your Shoulder”? Journal of Orthopedic Sports and Physical Therapy, 51(4),156-158. 
https://www.physio-network.com/blog/treating-rotator-cuff-related-shoulder-pain/

Daha Fazla Oku: Rotator Cuff Tendon Yaralanmalarında Patogenez

Özet

Rotator manşet ile ilişkili omuz ağrısı olan bireylerde azalmış omuz hareket açıklığı, etkilenen omuzda ve skapulada azalmış kas kuvveti, fırlatma veya rotasyonel hareketlerde etkilenim gibi kişiye özel yaklaşımı gerektiren problemlerle sıklıkla karşılaşılır.