Tetik Parmak ve Rehabilitasyonu Tetik Parmak ve Rehabilitasyonu

Tetik Parmak ve Rehabilitasyonu

Tetik parmak nedir?
Tetik parmak, el parmaklarındaki “pulley” adı verilen halkaların kalınlaşması ya da inflamasyonu sonucu parmaktaki tendonların kayganlığında azalmasıyla parmaklarda takılma, kitlenme, ağrı ve etkilenen parmağın hareketlerinde azalma şeklinde seyredilen bir tablodur. Bu rahatsızlık genellikle diyabeti olan kadınlarda daha fazla görülmektedir. Tetik parmak daha çok baş parmakta ve yüzük parmağında görülür.


Tetik parmağın tedavisi nedir?
Tetik parmağın tedavisi konservatif ve cerrahi tedavi olmak üzere iki şekilde yapılır. Konservatif tedavi lokal kortikosteriod enjeksiyonu, ekstansiyon splintleri, germe ve mobilizasyon egzersizleri dahil fizyoterapi programlarından oluşmaktadır. Cerrahiye ise konservatif tedaviye cevap alınamazsa başvurulur. Cerrahi, hareketi kısıtlı olan tendonları rahatlatma amaçlı yapılır.

Son zamanlarda ekstrakorporeal şok dalgası terapisi(ESWT) popüler bir tedavi yöntemidir. Çünkü omuzdaki kalsifik tendinopatiler, lateral epikondilit, patellar tendinopati gibi durumlarda etkili bir yöntem olduğu rapor edilmiştir.

Splintleme tetik parmak tedavisinde sık kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde hedef, etkilenmiş fleksör tendondaki sürtünmeyi azaltmaktır. Splintleme kortikosteroid enjeksiyonu yaptırmak istemeyen hastalar için çok uygun bir tedavi yöntemidir.

Kortikosteroid enjeksiyonu diyabeti olmayan ve kısa süredir bu problemi yaşayan hastalarda daha etkili bir yöntemdir. Diyabeti olan, uzun süredir bu problemi yaşayan kişilerde kortikosteroid enjeksiyonunun etkisi azdır.Cerrahi tedaviye konservatif tedaviye yanıt alınamazsa ağrı ve semptomlarla başa çıkmak için başvurulur. Bu cerrahi özet olarak tetik parmak gevşetme operasyonudur. Cerrahilerin başarı oranı yaklaşık %90dır. 

Ekstrakorporeal şok dalgası terapisi(ESWT) ve ultrason terapisi de tetik parmak problemi yaşayan hastalarda konservatif tedavi olarak sık kullanılmaktadır. Ağrının azaltılması ve semptomların azaltılması/iyileştirilmesi açısından etkili yöntemlerdir. Tendon kaydırma egzersizleri, el ve parmak mobilizasyonları, el ve parmak kas kuvvetlendirme egzersizleri de fizyoterapistler tarafından kişinin durumuna uygun reçete edilen diğer terapi yöntemleridir.Hazırlayan: Fzt. Burcu Zehra Sivri

Referanslar: Makkouk, A. H., Oetgen, M. E., Swigart, C. R., & Dodds, S. D. (2008). Trigger finger: etiology, evaluation, and treatment. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 1(2), 92-96.
Ferrara, P. E., Codazza, S., Maccauro, G., Zirio, G., Ferriero, G., & Ronconi, G. (2020). Physical therapies for the conservative treatment of the trigger finger: a narrative review. Orthopedic Reviews, 12(Suppl 1).

Daha fazla oku: TFCC Yaralanması Olan Hasta İçin Aşamalı Bilek Sensorimotor Rehabilitasyon Programının İyileşmedeki Etkisi Nedir?

Özet

Tetik parmak, el parmaklarındaki “pulley” adı verilen halkaların kalınlaşması ya da inflamasyonu sonucu parmaktaki tendonların kayganlığında azalmasıyla parmaklarda takılma, kitlenme, ağrı ve etkilenen parmağın hareketlerinde azalma şeklinde seyredilen bir tablodur. Bu blog yazısında tetik parmak ve rehabilitasyonu özetlenmiştir.