Ulnar Sinir Tuzak Nöropatisi Ulnar Sinir Tuzak Nöropatisi

Ulnar Sinir Tuzak Nöropatisi

Ulnar sinir kompresyonunda ulnar sinir tuzak nöropatisi görülür. Sinir iki bölgede sıkışabilir. Bu bölgeler: dirsek ve el bileğidir. Ulnar sinirin dirsekte sıkıştığı bölge genelde kubital tüneldedir. Dirsekteki ulnar sinir nöropatisi el bileğindeki median sinir nöropatisinden sonra görülen en sık ikinci tuzak nöropatidir. Dirsekte ulnar sinirin sıkışma durumunun daha sık görülmesine karşılık daha nadir olarak el bileğindeki guyon kanalında görülebilir. 
 
 Ulnar Nerve Entrapment at the Elbow (Cubital Tunnel Syndrome) - OrthoInfo -  AAOS
 
Dirsekve el bileğinde görülen ulnar sinir sıkışması, tekrarlı kompresyon uzun süreli dirsek fleksiyonu nedeniyle oluşabileceği gibi ödem, travma, kırık, vasküler nedenler ve kemik anormalileri nedeni ile de oluşabilir. Guyon kanal sendromu ulnar sinirin hamatum ile transvers karpal ligaman arasında sıkışması sonucu ortaya çıkar. Aşırı kavrama, tekrarlı el bileği hareketlerinden de kaynaklanabilir. Ayrıca, el bileğinin uzun süreli fleksiyon ve ulnar deviasyon olması durumunda da gelişebilir. Ulnar sinir sıkışmasına yol açan travma insidansı bilinmese de distal humerus kırıklarından sonra, dirsek dislokasyon durumlarında, kompleks el bileği ve dirsek travmalarında görülebilir. 

Semptomlarına bakacak olursak; 4. ve 5. parmaklarda karıncalanma, kavrama gücünde azalma, önkol, l bileği ve elin ulnar tarafında ağrı, hassasiyet, kas atrofisi, 4. ve 5. parmaklarda pençeleşme görülebilir.

Kubital Tünel Sendromu 3 farklı derecede görülebilir. 1. derecede aralıklı parestezi görülürken motor değişiklik görülmez. 2. derecede parestezi, ulnar sinirin inerve ettiği kaslarda hafif zayıflık, kas atrofisinin erken işaretleri görülür. 3. derecede ise parestezi, önemli fonksiyonel ve motor kayıplar, el intrinsik kaslarında kas atrofisi görülür. 

Guyon Kanalı Sendromu semptomları ise kas atrofisi, parmak abduktör ve adduktör kaslarında zayıflık, başparmak adduktör kaslarında zayıflık görülebilir. 

Tedavide Öne Çıkanlar

 
Ulnar sinir sıkışması tanısında kullanılan özel testler son derece yüksek duyarlılığa sahiptir. Nöral kaydırma egzersizleri, eklem mobilizasyonları, splint kullanımı ve manuel terapinin uygulandığı konservatif tedavinin tedavi yönetiminde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hazırlayan: Fzt. Birgül Dıngırdan

Referanslar: Jan Michael C. Lleva, Ke-Vin Chang.Ulnar Neuropathy. Availablefrom: Ahttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534226/ (Accessed 30th March, 2019)
↑ Lauretti L, D'Alessandris QG, De Simone C, Sop FY, Remore LM, Izzo A, et al. Ulnar nerve entrapment at the elbow. A surgical series and a systematic review of the literature. Journal of Clinical Neuroscience. 2017;46:99-108.
↑ Jump up to:3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Svernlov B, Larsson M, Rehn K, Adolfsson L. Conservative treatment of the cubital tunnel syndrome. J Hand Surg Eur. 2009;34(2):201-207.

Daha Fazla Oku: Genç Tenis Oyuncularında Omuz Hareket Açıklığı ve Kuvvetinde Uyarlamalı Değişiklikler

Özet

Ulnar sinirin dirsek ve el bileğinde komprese olmasıyla gerçekleşen ulnar sinir tuzak nöropatisi, en sık ikinci tuzak nöropati olarak yüksek duyarlılıkta özel testlere sahip olmakta ve konservatif tedavinin tedavi yöntemleriyle kontrol edilmektedir.