İdrar Kaçıran Çocuklar İçin Etkili Çözüm: Üroterapi İdrar Kaçıran Çocuklar İçin Etkili Çözüm: Üroterapi

İdrar Kaçıran Çocuklar İçin Etkili Çözüm: Üroterapi

İdrar kaçırma, çocukların yaşam kalitesi üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olan başka bir pediatrik sorundur. Travmatik olayların sonucu olarak anksiyete yaşayan çocukların üriner inkontinans(idrar kaçırma) geliştirme riski daha yüksek olabilir veya bu durum nedeniyle önemli stres ve anksiyeteden muzdarip olabilirler.
Figür: Pelvik Taban Anatomisi(Erkek/Kadın)

Çocuklar pelvik tabanı etkileyen birçok durumdan muzdarip olabilir:
• İşeme disfonksiyonu 
• Kabızlık 
• Enürezis (gece yatak ıslatma)
• Enkoprezis(dışkı kaçırma) 
• Gündüz idrar kaçırma 
• İdrar aciliyeti ve sıklığı 
• Vezikoüreteral reflü (idrarın böbreklere geri akışı); 
• Pelvik ağrı 

Pediatrik işeme disfonksiyonu, mesanede istem dışı ve aralıklı kasılma veya istemli işeme sırasında üretral sfinkterin gevşememesi olarak tanımlanır. Disfonksiyon olması durumunda, idrar aciliyeti, sık idrara çıkma, inkontinans, idrar yolu enfeksiyonları ve vezikoüretral reflü gibi çeşitli semptomlar kendini gösterebilir. Tüm bunların başlangıç nedeni genellikle kabızlıktır. Fizyoterapistler bu tarz sorun yaşayan çocukları mesane-bağırsak alışkanlıkları hakkında eğitir ve üroterapi uygularlar.
   Figür: Biofeedback eğitimi.

Üroterapide çoğunlukla kullanılan biofeedback eğitiminin faydası birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. Bioofeedback eğitimi ile çocuklar pelvik taban kaslarını nasıl izole çalıştıracaklarını kolay ve eğlenceli şekilde öğrenirler. 
Temel üroterapi, alt idrar yolunun anatomisi ve işlevi hakkında hastayı eğitmeyi ve hastanın yaşamında davranışsal değişiklikler yapmayı içerir:
• Sıvı alımının ayarlanması; 
• Zamanlanmış veya programlanmış idrara çıkma;
• Tuvalet duruşlarının düzeltilmesi ve tutma manevralarından kaçınılması;
• Beslenmenin düzenlenmesi;
• Mesane iritanlarından kaçınmak; 
• Kabızlığın yönetimi

Bu tedavi yaklaşımları, bir çocuğa özellikle işemek için pelvik taban aktivitesini nasıl değiştireceğini öğretebilen eğitimli bir fizyoterapist tarafından uygulanır ve pelvik taban kaslarının biyolojik geri bildirimini içerir. Bunun yanında bilişsel davranışçı terapi ve psikoterapinin de çocuk için yararlı olup olamayacağı değerlendirilmelidir. 
Üroterapi ile birleştirilmiş işlevsel pelvik taban egzersizleri, pediatrik işeme disfonksiyonu olan çocuklar için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir. 

Hazırlayan: Ayşe Demirtaş

Referans:
Sandalcidi, D. Paediatric incontinence and pelvic floor dysfunction.
Sobotta, J., Putz, R., & Pabst, R. (2006). Sobotta: Atlas of Human Anatomy. Volume 2: Thorax, Abdomen, Pelvis, Lower Limb. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum.
https://www.health.harvard.edu/medical-tests-and-procedures/biofeedback-a-to-z

Özet

Bu blog yazısının amacı çocuklarda görülebilecek pelvik problemler ve bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilecek üroterapinin açıklanmasıdır.