Webinar serileri farklı konularda uzmanlaşmış eğitmenlerimizin 20-60 dakika arasındaki derslerini içerir. Arşivde halen 127 webinar mevcuttur ve bu sayı her ay yeni eklenen derslerle artmaktadır. Webinarlara erişim ücretli abonelik gerektirir.Abone olduğunuzda tüm webinarlara erişim hakkı kazanırsınız. Webinarları izlemek ve abone olmak için tıklayın.
Webinar Serisi / Temel Bilimler

Webinar Serisi / Temel Bilimler

Webinarlar


Öğr. Gör. Ekin Karlık - Hareket Analizinde Giyilebilir Teknolojinin Bugünü ve Geleceği

Prof. Dr. Nevin A. Güzel - Madalyonun iki yüzü yağ ve kas dokusu

Uzm. Fzt. Ayça Yağcıoğlu - Mindfulness

Uzm. Fzt. Burcu Şenol - Skolyoz ve Konservatif Yaklaşımda Merak Edilenler

Uzm. Fzt. Çağlar Soylu - Squat ; Bir Egzersiz Sanatı

Dr. Fzt. Neyran Altunkaya - Osteoartritli Köpeklerde Fizyoterapi

Dr. Fzt. Murat Dalkılınç - Manuel Terapinin Etkileri

Uzm. Fzt. Gizem Taş Geçit - Antigravity Fitness

Uzm. Fzt. Deniz Aslan - Yoganın Sağlıktaki Yeri

Uzm.Fzt/Dyt. Özgen Özkök/ Obezite Rehabilitasyonu Güncel Yaklaşımlar

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç/ Temel Ağrı Nörofizyolojisi

Fzt. İrem Savaşkan - Kronik Ağrıda Farkındalık Temelli Stres Yönetimi

Dr. Fzt. Yaprak Çetin - Tai Chi ve Rehabilitasyondaki Yeri

Uzm. Fzt. Bahar Ayberk - Egzersize Uyum, Bariyerler ve Stratejiler

Dr. Fzt. Deniz Bayraktar - Derin Su Koşusu ve Fizyoterapideki Yeri

Doç. Dr. Nursen İlçin - Hasta ile İletişimin İlkeleri

Uzm. Dyt. Yeşim Öztekin / Kemik ve Eklem Sağlığında Beslenme ve Besin Destekleri

Doç. Dr. Selen Serel Arslan / Yutma Bozukluklarında Rehabilitasyon Yaklaşımları

Uzm.Fzt. Özlem Üstünkaya / Klinik Pilates ve Fizyoterapideki Yeri

Uzm.Fzt. Çağlar Soylu / Spastik Kasın Mimarisi Teoriden Pratiğe

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç /Plasebo ve Nosebo Nedir?

Uzm.Fzt. Ayça Aklar Çörekçi / Lenfödem Nedir ?

Uzm.Fzt. Ayça Aklar Çörekçi / Biyopsikososyal Yaklaşım Aslında Ne Demek ? / Bölüm 1

Uzm.Fzt. Ayça Aklar Çörekçi / Biyopsikososyal Yaklaşım Aslında Ne Demek ? / Bölüm 2

Dr. Fzt. Murat Dalkılınç / Modern Ağrı Biliminin Kliniğe Etkileri / Bölüm 1

Dr. Fzt. Murat Dalkılınç / Modern Ağrı Biliminin Kliniğe Etkileri / Bölüm 2

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç/ Ağrı,İyileşme ve Egzersiz Bölüm 1

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç / Ağrı,iyileşme ve Egzersiz Bölüm 2

Webinar Serisi / Ortopedi

Webinar Serisi / Ortopedi

Webinarlar


Fzt. İrem Savaşkan - Nörodinamik

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kalaycıoğlu - Medial Ark Anahtarı: Tibialis Posterior

Uzm Fzt Beyza Tayfur - Post-travmatik diz osteoartritinde Fizyoterapi ve Rehab

Dr. Fzt. Murat Dalkılınç - Akut Bel Ağrısında Fizyoterapi

Tom Jesson, PT - Sciatica: What it is, and what to do about it

Prof. Dr. Gül Baltacı - Ağrılı Omuzda Egzersiz Seçimi

Uzm. Fzt. Musa Çankaya - Patellofemoral ağrı sendromunda güncel fizyoterapi yaklaşımları

Dr. Fzt. Murat Dalkılınç / Ağrı Mekanizmalarına Göre Yaklaşım

Doç.Dr.Gazi Huri / İlk Omuz Çıkıklarında Ortopedik Bakış

Fzt. Emin Yuşa İnci- Diz Osteoartritinde Egzersiz Yaklaşımı

Doç. Dr. Gülcan Harput - Menisküs Tamiri Sonrası Egzersiz

Fzt. Deniz Aktan - Yetişkin Omurga Deformiteleri ve Konservatif Yaklaşımları

Dr. Fzt. Murat Tomruk - Omurga Ağrılarında Fizyoterapi

Dr. Fzt. Murat Dalkılınç - Sinir Sıkışmalarında Nörodinamik Yaklaşım -

Uzm. Fzt. İrem Savaşkan - Skapular Diskinezi

Doç.Dr. Gülcan Harput / Egzersiz Seçimi ve Korrektif Egzersizler / Bölüm 1

Doç.Dr. Gülcan Harput / Egzersiz Seçimi ve Korrektif Egzersizler / Bölüm 2

Doç.Dr. Gülcan Harput / Egzersiz Seçimi ve Korrektif Egzersizler / Bölüm 3

Doç.Dr. Gülcan Harput / Egzersiz Seçimi ve Korrektif Egzersizler / Bölüm 4

Uzm.Fzt. İsmail Saraçoğlu / Bel Ağrısında Kanıta Dayalı Manuel Terapi

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç / Bel Ağrısında Güncel Yaklaşım

Dr.Fzt. Murat Dalkılınç / Manuel Terapi Nedir? / Bölüm 1

Dr.Fzt. Murat Dalkılınç / Manuel Terapi Nedir? / Bölüm 2

Dr.Fzt.Gülcan Harput, / Hangi Egzersiz, Hangi Kas

Uzm. Fzt. Bahar Ayberk / Donuk Omuzda Ağrı Eğitimi ve Motor İmgeleme

Uzm. Fzt. Tansu Birinci - PNF Germe Teknikleri

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç /Kanıta Dayalı Soguk Uygulama

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç / Illiotibial Bant Sendromu/ Güncel Klinik Yaklaşım

Dr.Fzt. Gülcan Harput / Diz Yaralanmalarında Egzersiz Seçimi

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç / Disk Hernisinde Fizyoterapi Yaklaşımı / Bölüm 1

Dr.Fzt. Murat Dalkılınç / Disk Hernisinde Fizyoterapi Yaklaşımı / Bölüm 2

Fzt. Ebru Yurga / Fleksor Tendon Yaralanmalarında Rehabilitasyon

Webinar Serisi / Pediatri

Webinar Serisi / Pediatri

Webinarlar


Uzm. Fzt. Burçin Çolakoğlu - Pediatrik Rehabilitasyonda Duyu Bütünleme ve DIR/Floortime Terapi Yaklaşımları

Uzm. Fzt. Gamze Polen Akşimşek / Teknolojiyi Kullanarak Fiziksel Aktiviteyi Geliştirmek

Fzt Deniz Aktan / Çocuklarda Skolyoz, Konservatif Yaklaşım ve Schroth Prensipleri

Doç.Dr. Bülent Elbasan / Serebral Palside Ortezleme: Yeni Trendler

Doç.Dr.Ebru Kaya / Dijital Oyun Bağımlılığı ve Omurga Sağlığı

Uzm.Fzt.Senem Dallıoğlu Şahin / Sinir Bilim Işığında Rehabilitasyon

Uzm.Fzt. Yeşim Ünveren / Duyu Bütünleme Terapisi

Fzt. İlkay Çolapkulu / Çocuk Fizyoterapisinde Analiz

Fzt. Canpolat Çelik / Kısıtlamalı Hareket Tedavisi Nedir?

Uzm.Fzt. Gamze Polen Şimşek / Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu

Uzm.Fzt. Senem Şahin/ Nörobilim Perspektifinden Plastisite ve Aktivite / Bölüm 1

Uzm.Fzt. Senem Şahin/ Nörobilim Perspektifinden Plastisite ve Aktivite / Bölüm 2

Uzm.Fzt. Yeşim Ünveren / Nörobilim Perspektifinden Plastisite ve Aktivite / Bölüm 1

Uzm.Fzt. Yeşim Ünveren / Nörobilim Perspektifinden Plastisite ve Aktivite / Bölüm 2

Uzm.Fzt. Senem Dallıoğlu Şahin / Spastisite İle Mücadele

Uzm.Fzt. Yonca Görgül / Hipotoni ve Rehabilitasyonu

Doç. Dr. Baki Umut Tuğay / Erken Rehabilitasyon Kapsamında Solunum Rehabilitasyonu

Doç. Dr. Gönül Acar / Erken Bebeklikte Kanıt Dayalı Uygulamalar

Dr. Fzt. Numan Demir / Yenidoğan Yutma Rehabilitasyonu

Yrd. Doç. Dr. Selen Serel Arslan / Yenidoğan Yoğun Bakımda Emme, Yutma ve Beslenmeye Yönelik Yaklaşımlar

Doç. Dr. Meral Huri / Erken Bebeklik Döneminde Duyu-Algı-Motor Bütünlük Değerlendirme

Dr. Fzt. Aymen Balıkçı / Erken Bebeklik Döneminde Duyu Bütünleme Problemleri (1)

Uzm. Fzt. Yeşim Ünveren / Erken Bebeklik Döneminde Duyu Bütünlüğü Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Duygu Korkem / Ev Odaklı Aile Merkezli Erken Müdahale Yaklaşımı

Dr Fzt Sevil Üzer / Yenidoğan Yoğun Bakımda Fizyoterapi Yaklaşımları

Doç Dr Akmer Mutlu / Riskli Bebeklerde Nöromotor Değerlendirme

Webinar Serisi / Sporcu Sağlığı

Webinar Serisi / Sporcu Sağlığı

Webinarlar


Uzm. Fzt. Cumhur Erol / Sporcularda Femoroasetabular Sıkışma Sendromu

Uzm. Fzt. Mesut Selami / Plyometrik Çalışma Prensipleri

Uzm.Fzt. Fatih Emre Doğan / Ayak ve Ayak Bileği Yaralanmaları Rehabilitasyonu

Dr.Fzt.Gül Deniz Yılmaz / Eksentrik Eğitim

Uzm.Fzt Zeynep Seyran / Koşucularda Kronik Sakatlıklar & Sürantrenman

Uzm.Fzt. Emrah Korkmaz / Kan Akışı Kısıtlamalı Eğitim

Uzm.Fzt. Atilla Çağatay Sezik/ Fasya: Kuvvet Aktarımı

Doç.Dr. Gülcan Harput / Egzersiz Seçimi ve Korrektif Egzersizler / Bölüm 1

Doç.Dr. Gülcan Harput / Egzersiz Seçimi ve Korrektif Egzersizler / Bölüm 2

Doç.Dr. Gülcan Harput / Egzersiz Seçimi ve Korrektif Egzersizler / Bölüm 3

Doç.Dr. Gülcan Harput / Egzersiz Seçimi ve Korrektif Egzersizler / Bölüm 4

Uzm.Fzt. Bahar Ayberk/ Aerobik Egzersiz Şiddeti Nasıl Belirlenir ?

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç /Kanıta Dayalı Soguk Uygulama

Dr.Fzt. Murat Dalkılınç / Germe Egzersizleri

Uzm.Fzt. Gülşah Başandaç / Hareket Analiz Teknikleri

Dr.Fzt.Gülcan Harput, / Hangi Egzersiz, Hangi Kas

Yrd.Doç.Dr. Deniz Bayraktar / Egzersizin Antiinflamatuvar Etkileri

Doç.Dr.Baran Yosmaoğlu / Klinik Egzersiz Uygulama Prensipleri

Dr.Fzt.Bünyamin Haksever / FIFA Yaralanmaları Önleme Eğitimi

Dr.Fzt.Elif Turgut / Futbolda Performans Testleri ve Pilyometrik Eğitim

Dr.Fzt.Gülcan Harput Aktaş / Eksentrik Eğitim

Fzt Serdar Demirci / Kuvvet Eğitiminde Yeni Boyutlar

Uzm.Fzt.Mesut Selami / Performans Değerlendirmede Teknoloji

Webinar Serisi / Murat Dalkılınç

Webinar Serisi / Murat Dalkılınç

Webinarlar


Dr. Fzt. Murat Dalkılınç - Akut Bel Ağrısında Fizyoterapi

Dr. Fzt. Murat Dalkılınç - Manuel Terapinin Etkileri

Dr. Fzt. Murat Dalkılınç / Ağrı Mekanizmalarına Göre Yaklaşım

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç/ Temel Ağrı Nörofizyolojisi

Dr. Fzt. Murat Dalkılınç - Sinir Sıkışmalarında Nörodinamik Yaklaşım -

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç /Plasebo ve Nosebo Nedir?

Dr.Fzt. Murat Dalkılınç / Manuel Terapi Nedir? / Bölüm 1

Dr.Fzt. Murat Dalkılınç / Manuel Terapi Nedir? / Bölüm 2

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç /Kanıta Dayalı Soguk Uygulama

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç / Illiotibial Bant Sendromu/ Güncel Klinik Yaklaşım

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç/ Ağrı,İyileşme ve Egzersiz Bölüm 1

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç / Ağrı,iyileşme ve Egzersiz Bölüm 2

Dr.Fzt. Murat Dalkılınç / Germe Egzersizleri

Dr. Fzt. Murat Dalkılınç / Modern Ağrı Biliminin Kliniğe Etkileri / Bölüm 1

Dr. Fzt. Murat Dalkılınç / Modern Ağrı Biliminin Kliniğe Etkileri / Bölüm 2

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç / Bel Ağrısında Güncel Yaklaşım

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç / Disk Hernisinde Fizyoterapi Yaklaşımı / Bölüm 1

Dr.Fzt. Murat Dalkılınç / Disk Hernisinde Fizyoterapi Yaklaşımı / Bölüm 2

Dr.Fzt. Murat Dalkılınç / Ağrısı Olan Bir İnsanı Tedavi Etmek / Bölüm 1

Dr.Fzt. Murat Dalkılınç / Ağrısı Olan Bir İnsanı Tedavi Etmek / Bölüm 2

Dr.Fzt. Murat Dalkılınç / Normal Yürüme ve Yürüyüş Bozukluklarına Giriş

Dr.Fzt.Murat Dalkılınç / Yürüme Rehabilitasyonunda Temel İlkeler