Nöromusküler Hastalıklarda 2 ve 6 Dakika Yürüme Testlerinin Güvenirlikleri Nasıldır?

PAH nasıl teşhis edilir?

2 dakika yürüme testi güvenirliği (2MWT) sadece Duchenne musküler distrofide çalışılmıştır.6 dakika yürüme testi (6MWT) güvenirliği ise Duchenne musküler distrofi, myotonik distrofi ve spinal ve bulbar musküler atrofide çalışılmıştır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışma nöromusküler hastalıklarda 2MWT ve 6MWT’nin göreceli güvenirlik ve mutlak güvenirliğini saptamayı amaçlamıştır.Çalışmaya 93 hasta dahil edilmiş,dahil edilme kriterleri; nöromusküler hastalığın biyopsi veya genetik test ile belirlenmiş olması, 18 yaşından büyük olması ve yürüme kapasitesinin 60m’den fazla olması iken dahil edilmeme kriterleri: yürüme kapasitesine ciddi engel teşkil eden durumlar olması olarak belirlenmiştir.

Her test gününde, 2MWT ve 6MWT testleri iki kere yapılmıştır. 

6MWT: Amerikan Torasik Toplumu (ATT) kılavuzuna göre uygulanmıştır ve 2MWT ATT kılavuzundaki 6MWT ‘nin modifiyesidir.

Çalışmanın ana bulgusu, 2MWT ve 6MWT diğer hastalıklarda olduğu kadar Nöromuskuler Hastalıklar içinde güvenilir olduğudur.

Sonuç olarak;

  • Nöromuskuler hastalığı olan hastalarda 2MWT ve 6MWT testlerinin göreceli güvenirlikleri gruplarda ve alt gruplarda iyidir.
  • Azalmış yürüme kapasitesi, mutlak ölçüm hatalarını artırmaktadır.
  • Klinisyenler, hastaların 2MWT ve 6MWT testlerindeki performanslarını değerlendirirken, mutlak güvenirlik ile ilgili problemlerin farkında olmalıdırlar.

Referans
Knak KL et. al. 2017. Reliability of the 2- and 6-minute walk tests in neuromuscular diseases. J Rehabil Med. 49(4):362-366.

Özet

Bu çalışmanın amacı, nöromusküler hastalıklarda 2 dakika yürüme testi ve 6 dakika yürüme testinin göreceli güvenirlik ve mutlak güvenirliğini saptamaktır.

Nöromusküler Hastalıklarda 2 ve 6 Dakika Yürüme Testlerinin Güvenirlikleri Nasıldır?