Açık Kinetik Zincir Egzersizleri

Kinetik Zincir insan hareketlerini açıklamak için kullanılan bir tanımdır. Açık kinetik zincirde (AKZ) hareket eden uzvun distali (örneğin ayak) serbesttir ve bir objeye sabitlenmemiştir. Kapalı kinetik zincirde (KKZ) ise distal segment vücuttan uzağa sabitlenmiştir. Her iki kinetik zincirin de kendisine özgü avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Açık kinetik zincirin en büyük avantajı ise tek bir kası çalıştırmanın mümkün olmasıdır.


Açık Kinetik Zincir ve Kapalı Kinetik Zincir Egzersizlerinin Kullanımı

 • AKZ ve KKZ egzersizlerinin kullanımı klinisyenden klinisyene değişmektedir. Bu yüzden bununla ilgili birçok çalışma yapılmıştır:
 • 2017’de yapılan bir çalışmaya göre (Sağlıklı Kadınlarda Açık ve Kinetik Zincir Egzersizlerinin Ayak Bileği Ekleminin Statik ve Dinamik Dengesi Üzerine Etkileri) KKZ egzersizleri dengeyi geliştirmek açısından daha etkilidir.
 • 2018’de bir çalışmada AKZ ve KKZ egzersizleri sırasındaki omuz kaslarının paterni incelenmiştir. AKZ egzersizlerinde omuz abdüksiyonu sırasında rotator cuff ve aksioskapular kasların stabilize edilmesi gerekirken KKZ egzersizlerinde buna daha az ihtiyaç duyulduğu, bu yüzden de KKZ egzersizlerinin rotator cuff tendinopatilerinde erken dönem rehebilitasyonda daha yararlı olacağı bulunmuştur.
 • 2017’de ‘AKZ ve KKZ Egzersizlerinin Osteoporatik Femur Başı ve Düşme Riski Olan Postmenopozal Kadınlara Olan Etkisi’ adlı çalışmada KKZ egzersizlerinin düşme riskini azaltmada daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Biyomekanik ve Nörofizyolojik Faktörler
AKZ egzersizleri distal segmentin hareketine izin vererek tek bir ekleme odaklanılmasını sağlar. Bunlar tipik olarak kuvvetlendirme ve ROM egzersizleridir.Ağırlık aktarma özelliği olmayan aktivitelerin karakteristik özellikleri:

 • Artmış rotasyonel kuvvetler ve ivmelenme
 • Azalmış direnç kuvvetleri
  • Artmış eklem ve kas mekanoreseptörlerinin deformasyonu
  • Daha yüksek eş merkezli hızlanma ve eksantrik yavaşlama kuvvetleri
  • Fonksiyonel aktivitelere teşvik
  • Agonist-antagonist kuvvet çiftleri gerektirme


  Üst Ekstremite Açık Kinetik Zincir Egzersizleri

   • Bench press
   • Biceps curl
   • Chest-fly
   • Lat pull down
   • Triceps ekstansiyonu

   Alt Ekstremite Açık Kinetik Zincir Egzersizleri

   • Oturarak bacak ekstansiyonu
   • Terminal diz ekstansiyonu
   • Hamstring curl
   • Plantar / dorsifleksiyon
   Exercise of the Month – Knee Extensions | Real Health ProductsThera-Band Knee Flexion (in prone) - Performance Health Academy

   Klinik Çıkarım: AKZ egzersizlerini KKZ egzersizlerine tercih ederken birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın durumu ve rehabilitasyon fazı klinisyenin değerlendirmesine ve egzersiz reçetesine rehberlik etmelidir.

   Hazırlayan: Ece Yüksel

   Referanslar
   Ellenbecker TS, Davies GJ. Closed kinetic chain exercise: a comprehensive guide to multiple joint exercise. Human Kinetics; 2001. Available From:
   Kim MK, Yoo KT. The effects of open and closed kinetic chain exercises on the static and dynamic balance of the ankle joints in young healthy women. Journal of physical therapy science. 2017;29(5):845-50. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28603357 (last accessed 5.9.2019)
   Jewiss D, Ostman C, Smart N. Open versus closed kinetic chain exercises following an anterior cruciate ligament reconstruction: A systematic review and meta-analysis. Journal of Sports Medicine. 2017;2017. Available
   Kapalı Kinetik Zincir Egzersizleri

   Özet

   Bu çalışmada açık kinetik zincir egzersizlerinden,açık ve kapalı kinetik zincir egzersizlerin kullanımından ve açık kinetik zincir egzersiz örneklerinden bahsedilmiştir.

   Açık Kinetik Zincir Egzersizleri