ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Hemen ve Gecikmiş Ağırlık Aktarımının Karşılaştırılması ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Hemen ve Gecikmiş Ağırlık Aktarımının Karşılaştırılması

ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Hemen ve Gecikmiş Ağırlık Aktarımının Karşılaştırılması

Masterclass: LARS - Part I. A new way forward for ACL reconstruction?

Ön çapraz bağ rüptürü en yaygın görülen ortopedik ve spor yaralanmalarındandır. Tedavi seçeneği genellikle ACL rekonstrüksiyonu ve takibinde 4-9 ay uygulanan spor veya ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyondur.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

İlave menisküs yaralanması olmayan 40 ACL yaralanmalı hasta çalışmaya dahil edilmiştir.40 kişi 2 gruba ayrılmıştır. Grup A ağırlık aktarmaya hemen başlanan grup, grup B gecikmeli ağırlık aktaran gruptur.Çalışmaya dahil edilme kriterleri:20 ile 40 yaş aralığında olma, ilave menisküs yaralanması olmamasıdır. Dahil edilmeme kriterleri: kondral lezyonunun olması, yaş aralığının 20 yaşın altında 40 yaşın üstünde olması, dizde osteoartritik değişikliklerin olması, dizde herhangi bir başka ligament yaralanmasının olması ve alt ekstremitede herhangi bir başka probleminin olmasıdır. Her iki grubunda lysholm skorları cerrahi öncesi, cerrahiden 3 ay ve 6 ay sonraki periyotlarda alınmıştır.

Grup A'ya cerrahiden sonra 24 saat içinde ağırlık aktarımına izin verilmiş; grup B katılımcılarına cerrahiden 2 hafta sonra ağırlık aktarımına başlanmıştır. Bütün hastalara aynı rehabilitasyon ve ev egzersiz programı uygulanmıştır.1.hafta:ayak ve ayak bileği egzersizleri, kuadriseps egzersizleri uygulanmış 1.haftanın sonunda breysle  30 derece diz fleksiyonuna ulaşmaya izin verilmiş, koltuk değneği ile yardımlı yürüyüş uygulanmıştır.2. hafta da 1.hafta ile benzer şekilde ilerlemiş ancak 2.haftanın sonunda hastalar 45 derece diz fleksiyonu yapması için cesaretlendirilmiş.3.hafta diz fleksiyonu 90 derece olmuş 4.hafta da aynı egzersizlere devam edilmiş, diz fleksiyonu 120 derece olacak şekilde hasta sırtüstü yatışta bacakları kaldırıp havada günde 3 kere 5 dk bisiklet çevirme egzersizi uygulanmış.5.haftada da aynı egzersizlere devam edilmiş ve haftanın sonunda hastalar değerlendirilerek koltuk değnekleri bırakılmıştır. 6.haftada dizliksiz full range diz egzersizleri yapılmış yardımlı squat yapılmış ve kuadriseps egzersizlerine devam edilmiştir.3.ayda jogging programlarına başlanmış; 6.ayda değerlendirme sonrası spor aktivitelerine dönülmüştür.

Gruplar arasında fonksiyonel bir farklılık bulunmamıştır. Fakat kalça ve diz çevresi kasların (eksternal rotatörler,abduktörler ve kalça ekstansörleri) gelişimi,kıkırdak durumunun gelişimi için hemen ağırlık aktarmaya başlanması daha iyidir. Hemen ağırlık aktarımına başlanması eklem efüzyonunun azalmasında, diz çevresi kasların gelişiminde etkilidir; eklem kıkırdağının beslenmesini arttırır, cerrahi sonrası azalan subkondral kemik mineral dansitesini arttırır ve tibial ve femoral tüneldeki greft iyileşmesi için yararlıdır, diz propriosepsiyonunu geliştirir. 

Klinik Çıkarım: Çalışmanın yazarları ACL rekonstrüksiyonu sonrası hemen ağırlık aktarımına başlanmasını tavsiye etmektedir.

Hazırlayan: Birgül Dıngırdan

Referans: Alsaad, M. A., Alsaffar, A. H., & Alharris, M. S. (2019). Comparison between Immediate and Delayed Weight Bearing in Arthroscopically Assisted Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Al-Anbar Medical Journal, 15(2), 30-34.    

Özet

Bu çalışmanın amacı ACL rekonstrüksiyonu sonrası hemen ve gecikmiş ağırlık aktarımının karşılaştırılmasıdır.

ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Hemen ve Gecikmiş Ağırlık Aktarımının Karşılaştırılması