Ön Çapraz Bağ Rehabilitasyonu:Tekrar Yaralanma ve Spora Dönüş Testleri 2.Kısım

3.Aşama:Güç Gelişimi
Bu aşamada,alt ekstremitenin güç gelişimi ana amaçtır.Buna ek olarak,sporcular yorgunluğa direnmek ve iyi biyomekani ile  plyometrik antreman yapmak için eğitilirler.Antrenman,orta düzey yoğunluklu çift ekstremite çok düzlemli plyometrik sıçramaları ve düşük yoğunluklu tek ekstremite sıçramaları içerir.

Geri bildirim sağlanmalı  ve sporcu koronal düzlem diz kontrolü ile yumuşak bir şekilde inmesi için eğitilmelidir.Plyometrilerikleri kuvvet antrenmanı ile birleştirmek atlama performansını ve bacak gücünü arttırır.Pliometrikler,core ve hız antrenmanı ile nöromüsküler antrenmanın eklenmesi performans ölçümlerinde harika sonuçlarla sonuçlanmıştır.
Bu aşamada kullanılacak egzersiz örnekleri:

4.Aşama:Spor Performans Simetrisi
Bu aşamada sporcular,yüksek yoğunluklu plyometrik egzersizlerde güvenli biyomekanik (artan diz fleksiyonu ve simetrik kuvvetler ve ekstremiteler arasındaki hareketlerle azaltılmış diz abdüksiyon açıları) kullanmak, her iki alt ekstremite arasında simetrik güç üretmek ve dinamik diz stabilitesini sağlamak için yüksek yoğunluklu yön değişiklikleri ile eğitilir.Sözlü ve görsel geri bildirim bu aşamada önemlidir.Artmış valgus açısı, özellikle kadınlarda yaralanmalara katkıda bulunan bir faktördür. Dizdeki valgus yükleri beklenmedik kesme manevraları sırasında iki katına çıkabilir.Sporculara eklem üzerinde yüksek yük oluşturabilen hareketler sırasında düşük diz abduksiyon üreten hareket tekniklerini kullanmayı öğreterek,sonuçta yaralanma riskini azaltabilirler.

Bu aşamada kullanılabilecek egzersiz örnekleri:

Spor Kriterlerine Geri Dönüş
ACL rekonstrüksiyonu olan dizde ve kontralateral ekstremitede cerrahiden aylar sonra kas kuvveti ve dengesinde defisitler vardır.Cerrahiyi takiben bir yıla kadar anormal diz kinematiği bulunmuştur.

Barber-Westin ve meslektaşları tarafından yapılan sistematik bir derleme, birçok çalışmada spor kriterlerine geri dönüşü araştırmış ve bir sporcunun spora dönüşe izin vermek için:
180 °/s ve 300 °/s'de izokinetik testte kuadriseps ve hamstring kuvvetinde % 10'dan az defisit,
tek bacak sıçrama testinde alt ekstremite simetrisinde% 15'ten az eksiklik (tek bacak sıçrama,üçlü sıçrama,çapraz sıçrama ve zamanlanmış sıçrama)
Lachman veya diz artrometre testinde 3 mm'den daha fazla artmış ön-arka tibial yer değiştirme,
Efüzyon yokluğu
Tam diz ROM
Normal patellar hareketlilik,
Hafif patellar crepitus olması veya olmaması
Şişlik olmadan ağrısız aktiviteler
Uluslararası Diz Dokümantasyon Komitesi diz fonksiyonunu değerlendirmek ve yüksek diz fonksiyonunu düşük diz fonksiyonundan ayırmak için harika bir araçtır.

Tek bacak sıçrama testleri performans,güç,nöromüsküler kontrol,ekstremitelere güven ve spora özel aktivitelerle ilgili yükleri tolere edebilme yeteneği gibi farklı önlemleri değerlendirir.Bu testlerde belirli eksiklikler tespit edilebilir,böylece klinisyenin rehabilitasyon planında bunları çözmesine ve spora dönüş için zamanında bir fikir vermesine izin verilir.

Hazırlayan:Fzt. Birgül Dıngırdan

Referanslar
1.Dunn WR, Spindler KP, Moon Consortium. Predictors of Activity Level 2 Years After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction (ACLR) A Multicenter Orthopaedic Outcomes Network (MOON) ACLR Cohort Study. The American journal of sports medicine 2010;38(10):2040-50.
2.Paterno MV, Rauh MJ, Schmitt LC, Ford KR, Hewett TE. Incidence of second ACL injuries 2 years after primary ACL reconstruction and return to sport. The American journal of sports medicine 2014;42(7):1567-73.
3.Salmon L, Russell V, Musgrove T, Pinczewski L, Refshauge K. Incidence and risk factors for graft rupture and contralateral rupture after anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery 2005;21(8):948-57.
4.Hewett TE1, Myer GD, Ford KR, Heidt RS Jr, Colosimo AJ, McLean SG, van den Bogert AJ, Paterno MV, Succop P. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: a prospective study. The American journal of sports medicine 2005;33(4):492-501.
5.Zazulak BT, Hewett TE, Reeves NP, Goldberg B, Cholewicki J. Deficits in neuromuscular control of the trunk predict knee injury risk: prospective biomechanical-epidemiologic study. The American journal of sports medicine. 2007;35(7):1123-30.

Özet

Bu çalışmada ACL rehabilitasyonunda tekrar yaralanmalarının önlenmesi ve spora dönüş testleri ele alınmıştır.

Ön Çapraz Bağ Rehabilitasyonu:Tekrar Yaralanma ve Spora Dönüş Testleri 2.Kısım