Appley Testi Appley Testi

Appley Testi

Apley'nin Sıkıştırma testi, bireyleri dizdeki menisküs sorunları açısından değerlendirmek için kullanılır. Bu test, adını bu değerlendirme tekniğini keşfeden İngiliz ortopedi cerrahı Alan Graham Appley'den (1914-1996) almıştır.
Erkeklerde kadınlara göre daha yüksek bir prevalans vardır, bunun erkeklerin rotasyonel yaralanmalara neden olan daha fazla aktivitede bulunmaları (temas sporları) ile ilgili olduğu varsayılmaktadır. Menisküsler avasküler olduğundan ve üçte ikisinde sinir beslemesi olmadığından, bir yaralanma meydana geldiğinde çok az ağrı veya şişlik görülen bu yaralanmaların teşhisi zor olabilir. 
Menisküs, proksimal tibia ve distal femur arasında bir yastık görevi gören C-şekilli kıkırdaktır. Ortalama 10 mm ila 12 mm genişliğe sahiptir ve ortalama kalınlık 4 mm ila 5 mm'dir. Menisküs fibro-elastik kıkırdaktan yapılmıştır. Kollajen, proteoglikan, glikoproteinler ve hücresel elementlerden oluşan birbirine geçen bir ağdır ve yaklaşık %70'i sudur. 
Menisküse bağlanan 3 bağ vardır. Medial ve lateral menisküsleri bağlayan öndeki transvers (inter-meniskal) ligament; Menisküslere çevresel şekilde bağlanan koroner ligamentler; menisküsü arka çapraz bağa bağlayan menisko femoral ligament. 
Menisküsün kıkırdak yapısı, diz eklemi için bir yastık veya amortisör görevi görür. Menisküsün çeşitli potansiyel yırtıkları vardır. Bunlar flep yırtıklar, radyal yırtıklar, horizontal yırtıklar, kova sapı şeklinde yırtıklar, longitudinel yırtıklar ve dejeneratif yırtıkları içerir. 
 
 
 

Endikasyonlar


Klinisyen, ayak yer ile temastayken dizde dönme hareketi ile sonuçlanan yaralanmalarda bu testi kullanabilir. Yaralanma dize dışardan gelen bir travma ile de gerçekleşebilir. Genellikle bu durumlarda ağrı eklem hattı boyunca hissedilir. Bunun yanında tık sesi gelebilir, dizde kilitlenme olabilir ve dizi tam olarak uzatamama durumu yaşanabilir. Menisküs yaralanmaları sıklıkla bağ yaralanmaları ile birlikte ortaya çıkar. Diz dış yan tarafından bir travmaya maruz kaldığında mutsuz üçlü ile sonuçlanabilir. Bu yaralanma grubu, medial menisküs veya lateral menisküs hasarını ve beraberinde ön çapraz bağ (ÖÇB) ve iç yan bağ (MCL) yaralanmalarını içerir. Fizik muayene yapılırken eklem hattı hassasiyeti, eklem efüzyonu ve hareket açıklığında bozulma en sık görülen bulgulardır. 

Testin Açıklaması


Bu testte hasta yüzüstü yatırılır ve diz 90 derece fleksiyona alınır. Klinisyen hastanın ayağından kavrayarak aksiyel bir yüklenme uygulayıp tibiaya lateral ve medial rotasyon yaptırır. Sonrasında klinisyen kendi diziyle hastanın femurunu sabitleyip distraksiyon kuvvetiyle tibiaya tekrar lateral ve medial rotasyon yaptırır. Eğer aksiyel yüklenme ve rotasyon daha ağrılı veya kısıtlı ise (sağlam bacağa göre) menisküs yaralanması lezyonu büyük olasılıkla mevcuttur. 

Hazırlayan: Fizyoterapist Ayşe Demirtaş
David J. Magee. Orthopedic Physical Assessment. 5th Edition.
https://www.physio-pedia.com/index.php?title=Meniscus_rupture&oldid=182515

Özet

Adını bu değerlendirme tekniğini keşfeden İngiliz ortopedi cerrahı Alan Graham Appley'den alan test, proksimal tibia ve distal femur arasında bir yastık görevi gören C-şekilli kıkırdak olan menisküsün sorunlarına ve hasarına yönelik değerlendirmede kullanılır.

Appley Testi