ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Artrojenik Kas İnhibisyonu ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Artrojenik Kas İnhibisyonu

ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Artrojenik Kas İnhibisyonu


Kuadriseps zayıflığı ACL yaralanmaları ve ACL rekonstrüksiyonu sonrası etkili bir rehabilitasyon yönetiminde önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu durum çok geniş açıda önemli sonuçlara neden olabilir. Yürüyüşte görülen anormaliler, dizde ekstansiyon kaybı, kuadriseps atrofisi, dinamik instabilite, devam eden diz ağrısı, zayıf fonksiyon, erken osteoartrit gelişimi bu olumsuz sonuçlar arasındadır. ACL rekonstrüksiyonu sonrası görülen kuadriseps aktivasyon bozukluğu sadece atrofi ile ilişkili değildir. Artrojenik kas inhibisyonu nöral inhibisyon nedeniyle kuadriseps kas aktivasyonunda problemlerin görüldüğü bir süreçtir. İnhibisyonun mekanizmaları kas istirahat motor eşiklerinde değişiklikler, eklem duyu reseptörlerinin deşarjındaki değişiklikler, spinal refleks uyarılabilirliğinin değişmesi (grup I resiprokal olmayan (Ib) inhibitör yolunu, fleksiyon refleksini ve gama döngüsünü etkileyen) ve anormal kortikal aktivitedir. Artrojenik kas inhibisyonu için uygulanan terapatik müdahalelerin çoğu disinhibitör mekanizmaları kullanarak motor uyarılabilirliğini değiştirmeyi amaçlar. Bunlar, eklem mekanoreseptörlerini, eklem çevresindeki periferik sinir sistemini (esas olarak grup III ve IV afferent sinirler) veya doğrudan merkezi sinir sistemini hedefleyerek kuadriseps aktivasyonunu iyileştirir. 

Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bir çalışmada araştırma sorusu olarak ‘ACL yaralanması olan hastalarda, ACL rekonstrüksiyonunu takiben veya artrojenik kas inhibisyonun laboratuvar çalışmalarında artrojenik kas inhibisyonu için ortak terapötik müdahalelerin kullanımını destekleyen kanıtların gücü nedir? ” belirlenmiştir.Artrojenik kas inhibisyonu için terapatik müdahalelerin etkinliğini değerlendiren birincil araştırma çalışmalar dahil edilmiştir. 

ACL yaralanması ve ACL rekonstrüksiyonu sonrası kuadriseps aktivasyon başarısızlığını iyileştirmede kriyoterapi ve egzersiz için orta kalitede kanıtlar gösterilmiştir. 

Egzersiz programları dirençli açık kinetik zincir egzersizleri ve hamstring ve kuadriseps kaslarını güçlendirmek için progresif kapalı kinetik egzersizleri içerir. Dirençli egzersizler için kuadriseps setleri,kalça abduksiyon/adduksiyonu ile düz bacak kaldırma,duvarda squat,hamsting curl,kalça fleksiyon/ekstansiyonu ve leg press dahil edilmiştir.Esneklik egzersizleri hamstring,kuadriseps,gastroknemius germe egzersizlerini içerir.

Artrojenik kas inhibisyonu yönetiminde nöromusküler elektrik stimulasyonun, TENS’in , vibrasyonun kanıt düzeyi düşük bulunurken ultrasonun kanıt düzeyi çok düşük bulunmuştur. Transkraniyal manyetik stimulasyon için hiçbir kanıt belirtilmemiştir. 

Artrojenik kas inhibisyonunda mevcut kanıtlar bantlamayı veya brace’i desteklememektedir. Aktif salım tekniği, fibroz ve adezyonların giderilmesi yoluyla doku gerilimini hafiflettiği iddia edilen bir yumuşak doku manipülasyon sistemidir. Mevcut kanıtlar artrojenik kas inhibisyonunda bu tedavileri desteklememektedir.

Klinik Çıkarım: Kriyoterapi ve egzersiz artrojenik kas inhibisyonu yönetiminin temelini oluşturmalıdır. Egzersiz, kuadriseps ve hamstring kasları için dirençli açık kinetik zincir egzersizleri,progresif kapalı kinetik zincir güçlendirme egzersizlerini içermelidir.

Hazırlayan:Birgül Dıngırdan

Referans: Sonnery-Cottet, B., Saithna, A., Quelard, B., Daggett, M., Borade, A., Ouanezar, H.,... & Blakeney, W. G. (2019). Arthrogenic muscle inhibition after ACL reconstruction: a scoping review of the efficacy of interventions. Br J Sports Med, 53(5), 289-298.

Daha fazla oku: Ön Çapraz Bağ Rehabilitasyonu Kanıta Dayalı Klinik Uygulama

Özet

Bu çalışmanın amacı, ACL yaralanması olan hastalarda, ACL rekonsturiksiyonunu takiben veya artrojenik kas inhibisyonunun laboratuvar çalışmalarında artrojenik kas inhibisyonu için ortak terapötik müdahalelerin kullanımını destekleyen kanıtların gücünü belirlemektir.

ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Artrojenik Kas İnhibisyonu