Kronik Ayak Bileği İnstabilitesi Olan Hastalarda Elastik Bandajın Postüral Kontrol Üzerine Etkileri Nelerdir?Lateral ligament ayak bileği burkulmaları, tüm ayak bileği yaralanmalarının %83,4'ünü oluşturan ve en sık karşılaşılan kas-iskelet yaralanmalarından birisidir.

Kronik ayak bileği instabilitesi olan bireyler hem statik hem de dinamik postural denge açısından bozukluklara sahip olabilirler. 

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışmanın amacı; kronik ayak bileği instabilitesi olan bireylerde elastik bandaj ile standardize olmayan bir bandın denge üzerine akut ve uzun süreli (1 hafta) etkisini bilgisayarlı dinamik posturografi kullanarak belirlemektir.Çalışmaya,18-28 yaş aralığındaki 30 üniversite öğrencisi dahil edilmiştir.Dahil edilme kriterleri; şişlik, ağrı ve geçici işlev kaybına neden olan en az bir akut lateral ayak bileği burkulması öyküsü (ancak son 3 ayda değil), son 6 ayda ayak bileğinde birden fazla boşalma hissi öyküsü, kontralateral ayak bileğine kıyasla 10 mm ön çekmece farkı ve CAIT (Cumberland Ankle Instability Tool) skorunun 27 veya daha az çıkması olarak belirlenmiştir.Dışlama kriterleri; akut inflamatuar semptomlar, herhangi bir ayak bileğinde kırık, lateral ligament rüptürü veya cerrahi öyküsü, distal tibiofibular sindesmoz yaralanması, son 3 ayda rehabilitasyon ya da farmakolojik tedavi almış olmak, denge kontrolünü etkileyen diğer ortopedik, nörolojik veya kassal durumların bulunması olarak belirlenmiştir.

Denge, bilgisayarlı dinamik posturografi kullanılarak bandaj olmadan, bandaj uygulandıktan hemen sonra, bandaj uygulandıktan bir hafta sonra değerlendirilmiştir.

Sonuçlarda ise herhangi bir bant uygulamasından sonra denge kontrolünün geliştiği hipotezi desteklenmiştir.Ölçümlerin çoğunda elastik bandaj ve standardize olmayan bant arasında fark gözlemlenmemiştir. Her iki grupta da gelişme görülmesi, bandaj uygulamalarından sonra kişisel bir güven artışı ile ilgili olabilir.Sonuç olarak; ayak bileği eklemine uygulanan elastik bandajın, sadece bir ön sargı uygulaması olan ve standardize olmayan banda göre bir avantajı bulunmamaktadır.

Hazırlayan: Fzt. Büşra Saçlı


Referans
Alguacil-Diego IM, de-la-Torre-Domingo C, López-Román A, Miangolarra-Page JC, Molina-Rueda F. Effect of elastic bandage on postural control in subjects with chronic ankle instability: a randomised clinical trial. Disabil Rehabil 2018;40(7):806-812.

Özet

Bu çalışmanın amacı; kronik ayak bileği instabilitesi olan bireylerde elastik bandaj ile standardize olmayan bir bandın denge üzerine akut ve uzun süreli (1 hafta) etkisini bilgisayarlı dinamik posturografi kullanarak belirlemektir.

Kronik Ayak Bileği İnstabilitesi Olan Hastalarda Elastik Bandajın Postüral Kontrol Üzerine Etkileri Nelerdir?