Kronik Ayak Bileği İnstabilitesi Olan Hastalarda Atlama İnişi/Kesimi Sırasında Değişen Hareket Stratejilerinin Değerlendirilmesi Kronik Ayak Bileği İnstabilitesi Olan Hastalarda Atlama İnişi/Kesimi Sırasında Değişen Hareket Stratejilerinin Değerlendirilmesi

Kronik Ayak Bileği İnstabilitesi Olan Hastalarda Atlama İnişi/Kesimi Sırasında Değişen Hareket Stratejilerinin Değerlendirilmesi

Lateral ayak bileği burkulmaları spor aktiviteleri sırasında en sık görülen alt ekstremite yaralanmasıdır. Lateral ayak bileği burkulmalarının azalmış propriyosepsiyon, azalan kas gücü ve aktivasyonu ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Kalıcı sensorimotor kusurları merkezi sinir sisteminde sensorimotor işlemenin yeniden düzenlenmesine yol açabilir, bu da başlangıç veya tekrarlayan lateral ayak bileği burkulmalarını takiben ileri beslemeli motor kontrolünün değişmesine neden olabilir. Sensör-motor bozukluklar ve kronik ayak bileği instabilite mekanizmaları arasındaki boşluğu kapatmak için bir spor manevrası sırasında biyomekanik ve nöromüsküler paternleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmek zorunludur. 

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Son çalışmalar kronik ayak bileği instabilitesinin sadece ayak bileğini değil, aynı zamanda diz ve kalça eklemi biyomekaniği ve nöromüsküler paternleri de etkilediğini ortaya koymuştur.Yüz kronik ayak bileği instabilitesi hastası ve 100 sağlıklı kontrol grubu bir üniversite popülasyonundan alınmıştır.Denekler, kronik ayak bileği instabilitesi için onaylanmış dahil etme kriterlerine göre seçildi. Denekler Ayak ve Ayak Bileği Yeteneği Ölçüsü (FAAM) ve Ayak Bileği Kararsızlığı Aracı (AII) kullanılarak sınıflandırılmıştır.

Tüm katılımcılar fiziksel olarak aktifti, veri toplamadan önceki 3 ayda haftada 3 gün, günde en az 30 dakika, ağırlık taşıma aktivitelerine katılmıştır.3D yer reaksiyon kuvvet verileri, yere monte bir kuvvet platformu kullanılarak kaydedildi. Yüzey elektromiyografisi (EMG) verileri kablosuz yüzey elektrotları yoluyla toplanmıştır.EMG elektrotları tibialis anterior (TA), peroneus longus (PL), medial gastrocnemius (MG), vastus lateralis (VL), medial hamstring (MH), adduktör longus (AL), gluteus medius (Gmed) ve gluteus maksimus (Gmax) üzerine yerleştirilmiştir.Referans EMG verileri  bir gonyometre kullanılarak 45 ° diz fleksiyonunda ve 30 ° kalça fleksiyonunda, bir izometrik çömelme sırasında 3 saniyelik  atlama inişi / kesimi sırasında sekiz kastan toplanan EMG'yi normalleştirmek için toplanmıştır.

Denekler daha sonra kuvvet platformuna on kadar zıplama iniş / kesme denemesi yaptılar. Pratik denemelerinden sonra denekler on atlama inişi / kesimi denemesi yaptı.Pratik denemelerinden sonra denekler on atlama inişi / kesimi denemesi yaptı. İlk beş deneme, bir dizi maksimum dikey atlama yüksekliğini hesaplamak için kullanıldı. Sonraki beş başarılı çalışma veri analizi için kullanıldı. Denekler, güç plakasının ortasındaki bir hedefleme konumunu (beyaz bantla işaretlenmiş bir artı işareti) kaçırdığında veya maksimum dikey atlama yüksekliği ilk beş çalışmada belirlenen maksimum dikey atlama yüksekliği aralığının dışında olduğunda tekrarlanmıştır.Sonuç olarak, kronik ayak bileği instabiliteli ve kontrol grupları arasında atlama inişi / kesimi sırasında kontrol hareketlerinin değiştiğini, stabil olmayan distal (ayak bileği) eklemi telafi etmek için yer etkisi kuvvetini azaltma girişimine karşılık gelen kas aktivasyonunu artıran daha proksimal (diz ve kalça eklemleri) kullandığı gösterilmiştir.Bulgular kronik ayak bileği instabiliteli hastalarda "kalça baskın iniş stratejisi" ni doğrulamıştır. Bu çalışma, zorlu bir hareket görevi sırasında daha büyük ve daha güçlü proksimal kaslara bağımlılığı artıran distal-proksimal eklem içi koordinasyon stratejisinin kanıtını sunmaktadır.

Klinik Çıkarım:
Kalça baskın dengeleyici hareket stratejisi, plantar fleksörlere göre diz ve kalça ekstansörlerinin mekanik avantajları nedeniyle aşağı doğru vücut kütle merkezi hareketlerini kontrol etme ve iniş sırasında yer çarpma kuvvetini azaltma girişimi olabilir.
Kronik ayak bileği instabiliteli hastalarda klinisyenler ayak bileği kas sistemindeki kazançları güçlendirmek hem kalça abdüktörü hem de ekstansör kas gücünü yeniden kazanmaya odaklanmalıdır. Daha da önemlisi, güçlendirme programı sırasında ve / veya sonrasında, müdahaleler, zemin etkisini ayak bileği, diz ve kalça eklemleri arasında en iyi şekilde dağıtarak iniş / kesim sırasında nöromüsküler kontrolün yeniden programlanmasını amaçlamalıdır.
Lateral ayak bileği burkulması için güçlü bir risk faktörü olarak tanımlanan atlama inişi / kesimi sırasında dorsifleksiyon rom'unun azalmaktadır. Bu nedenle, bu popülasyonda yaralanmanın önlenmesi için dorsifleksiyon rom'unu gastrocinemius kas germe ve / veya eklem mobilizasyon teknikleri ile restore etmek gerekir.

Hazırlayan: Fzt. Abdulsamet Celayır

Referans: Kim H, Son SJ, Seeley MK, Hopkins JT. Altered movement strategies during jump landing/cutting in patients with chronic ankle instability. Scand J Med Sci Sports. 2019;29:1130– 1140.

Daha fazla oku: Kronik Ayak Bileği İnstabilitesinin İzometrik Kalça Kuvveti ve Dinamik Stabilite Üzerine Etkisi

Özet

Bu çalışmanın amacı, kronik ayak bileği instabiliteli hastaların alt ekstremite eklem kinematiği, kas aktivasyonu ve yer reaksiyon kuvveti özelliklerini, bir atlama inişinin / kesilmesinin tüm zemin temas fazı boyunca yaralanmamış bir kontrol grubuyla karşılaştırmaktır.

Kronik Ayak Bileği İnstabilitesi Olan Hastalarda Atlama İnişi/Kesimi Sırasında Değişen Hareket Stratejilerinin Değerlendirilmesi