Omuz Ağrısı ve Normal Eklem Hareketinde Azalma Olan Hastalarda Ayna Terapisinin Ani Etkileri Nelerdir?

Front shoulder pain: Causes, treatment, and diagnosis

Kas iskelet sistemi problemlerinin bir çoğunda ağrı önemli bir yer tutar. Ağrı, merkezi ve çevresel sinir sistemiyle ilişkilidir. Sürekli ağrı hisseden hastalarda bir süre sonra merkezi sinir sistemine sürekli uyaranlar gider ve böylece MSS duyarlı hale gelmiş olur. Bu aşırı duyarlılık santral sensitizasyon olarak adlandırılır. Santral sensitizasyon gelişmiş kişilerde pasif veya aktif hareket gerçekleştirmek oldukça zordur. Bu yüzden çeşitli psikososyal faktörler de (korku kaçınma, ağrı katostrofisi) santral sensitizasyon gelişmesine neden olabilir. Fizyoterapistlerin santral sensitizasyon tedavisinde kullandıkları bir yöntemde sinir sisteminin dereceli motor görüntüleme (GMI) (ayna terapisi) yöntemidir. GMI santral sensitizasyon ve ağrı deneyimini azaltmayı, kortikal değişikliklerin yapılanmasını sağlayan egzersizlerdir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışma omuz ağrısı olan hastalarda kademeli motor görüntü (GMI) dizisinin (ayna terapisi) aktif hareket açıklığı (AROM), ağrı , korku kaçınma ve ağrı katostrofisi üzerine etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır.Yaş ortalamaları 57.3 olan 69 kişi çalışmaya dahil edilmiştir.Omuz ağrısı (omuz sıkışma sendromu ,donuk omuz, hemipleji vb.) ve limitli AROM olan hastalar seçilmiş ve ayna terapisi uygulanmıştır.Hastalardan 41 tanesinin etkilenen tarafları sol omuzdur ve en yaygın şikayet subakromial impengement ve postoperatif rototar cuff tamiridir.

Tedaviden önce ve hemen sonra ağrı, ağrı katostrofisi (Pain Catastrophization Scala), korku kaçınma (TAMPA) ve aktif omuz fleksiyon derecesi ölçülmüştür. Tedavi öncesi ölçümlerin tamamlanmasından hemen sonra hastalar NEH e izin verecek şekilde sandalyeye oturtulmuş , ağrıyan omuz aynanın arkasında kalacak şekilde ayna hastanın önüne yan şekilde yerleştirilmiştir. Daha sonra hastadan sağlam kolunu 10 kez (yaklaşık 3 dk) full fleksiyon yapması istenmiştir. Böylece hastalara etkilenen kollarını ağrısız bir şekilde hareket ettirdikleri ilüzyonu verilmiştir.

  • Terapinin hemen ardından yapılan ölçümler sonrasında ağrı, ağrı katostrofisi, korku kaçınma ve aktif omuz fleksiyonu derecesinde önemli değişikliler olmuştur.
  • En büyük ve en anlamlı gelişim omuz fleksiyonundaki 14.5 derece artış olarak görülmüştür ki sadece 10 tekrar (3dk) uygulanan terapi sonrası bu anlamlı bir gelişmedir.
  • Bu sonuçlar özellikle hareketten korkan hastalar için ayna terapisinin bir prerehabilitasyon olarak önemli olduğunu göstermektedir.
  • Ayna terapisinden hemen sonra kazanılan kazançlar manuel terapi ve egzersizi de içeren multimodal tedaviye geçişi hızlandırabilir.

Klinik Çıkarım: Ayna terapisi; korku kaçınma, ağrı, ağrı katostrofisi olan hastalarda omuz fleksiyonunu artırmak için kullanılabilir ve ayna terapisi santral sensitizasyon, psikososyal değişkenler için faydalıdır.

Referans
Louw A, Puentedura EJ, Reese D, Parker P, Miller T, Mintken PE. Arch Phys Med Rehabil. 2017 Oct;98(10):1941-1947. Epub 2017 May 5.

Özet

Bu çalışmanın amacı, omuz ağrısı olan hastalarda kademeli motor görüntü (GMI) dizisinin (ayna terapisi) aktif hareket açıklığı, ağrı , korku kaçınma ve ağrı katostrofisi üzerine etkilerini belirlemektir.

Omuz Ağrısı ve Normal Eklem Hareketinde Azalma Olan Hastalarda Ayna Terapisinin Ani Etkileri Nelerdir?