Egzersiz ile İlişkili Bacak Ağrısı Olan Bireylerde Ağrı ve Alt Ekstremite Fonksiyonu Üzerine Rijit Bant ve Egzersiz Elastik Bant ve Egzersiz İle Egzersizin Etkileri Nasıldır? Egzersiz ile İlişkili Bacak Ağrısı Olan Bireylerde Ağrı ve Alt Ekstremite Fonksiyonu Üzerine Rijit Bant ve Egzersiz Elastik Bant ve Egzersiz İle Egzersizin Etkileri Nasıldır?

Egzersiz ile İlişkili Bacak Ağrısı Olan Bireylerde Ağrı ve Alt Ekstremite Fonksiyonu Üzerine Rijit Bant ve Egzersiz Elastik Bant ve Egzersiz İle Egzersizin Etkileri Nasıldır?

Taping techniques. Rigid taping: A, medial view and B, lateral view.... |  Download Scientific Diagram

Egzersiz ile ilişkili bacak ağrısı, hareket sırasında diz ile ayak bileği arasındaki ağrı ile karakterize en sık görülen alt bacak rahatsızlığıdır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Çalışmanın amacı; egzersiz ile ilişkili bacak ağrısına yönelik tedavide, yalnızca alt ekstremite kas kuvvetlendirme eğitiminin ve alt ekstremite kas kuvvetlendirme eğitimi ile birlikte anti pronasyon rijit bantlamanın ve anti pronasyon elastik bantlamanın karşılaştırılmasıdır.Çalışmaya 18-40 yaş arasında kadın, herhangi bir travmaya bağlı olmadan sinsi başlayan, ağırlık aktarma ile artan en az 1 aydır mevcut diz ve ayak bileği arasında ağrısı olan 45 katılımcı dahil edilmiştir.Alt ekstremite ameliyatı geçirmiş, kardiyak bir durumu olan, radikülopati semptomu veya nörolojik tutulum gösteren, adezif banta alerjisi olan kişiler çalışmaya dahil edilmemiştir.

Katılımcılar 3 gruba ayrılmıştır.1. grup yalnızca alt ekstremite kas kuvvetlendirme eğitimi,2. grup alt ekstremite kas kuvvetlendirme eğitimi ile anti pronasyon rijit bantlama 3 grup ise alt ekstremite kas kuvvetlendirme eğitimi ile anti pronasyon elastik bantlama olacak şekilde 6 hafta uygulanmıştır.1. gruba plantar derin ayak kaslarının eğitimi,kalça abdüktör ve eksternal rotatör kas eğitimi;2. gruba plantar derin ayak kaslarının eğitimi,kalça abdüktör ve eksternal rotatör kas eğitimi,anti pronasyon rijit bantlama 3. gruba ise plantar derin ayak kaslarının eğitimi,kalça abdüktör ve eksternal rotatör kas eğitimi,anti pronasyon elastik bantlama uygulanmıştır.

Yapılacak bantlamanın amacı; ayak ortasının vertikal mobilitesini azaltmak ve mediyal longitudinal arkı arttırmaktır.Verilecek olan egzersizin yoğunluğu; tek ayak üzerinde dururken navikular yüksekliğin değişkenliğine bakılarak verilmiştir. Zayıf stabilite için ağırlıksız egzersiz, orta düzey stabilite için ayakta egzersiz, iyi stabilite için tek ayak üstünde egzersiz verilmesi planlanmıştır.Egzersiz süresi; derin ayak kasları için 3 dakika, gluteal kaslar için 20 saniye 3 tekrar olacak şekilde ayarlanmıştır.

Ağrı skalası için Vizüel Analog Skalası (VAS), ayak fonksiyonelliği için Ayak ve Ayak Bileği Yeterlilik Testi (FAAM),hastaya özel fonksiyonel skala (Patient Spesific Functional Scale), yapılan müdahalelerin katılımcıda yarattığı etki için (Global perceived effect) 6 puanlık bir skala ve katılımcıların fiziksel aktivite seviyelerini belirlemek için fiziksel aktivite anketi kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda hangi tip uygulamanın daha etkin olduğuna veya müdahaleler arasında fark olmamasına göre egzersiz ile ilişkin bacak ağrısı için oluşturulacak rehabilitasyon programı belirlenebilir.

Özet

Bu çalışma, egzersiz ile ilişkili bacak ağrısına yönelik tedavide, yalnızca alt ekstremite kas kuvvetlendirme eğitiminin ve alt ekstremite kas kuvvetlendirme eğitimi ile birlikte anti pronasyon rijit bantlamanın ve anti pronasyon elastik bantlamanın karşılaştırılmasına yer vermektedir.

Egzersiz ile İlişkili Bacak Ağrısı Olan Bireylerde Ağrı ve Alt Ekstremite Fonksiyonu Üzerine Rijit Bant ve Egzersiz Elastik Bant ve Egzersiz İle Egzersizin Etkileri Nasıldır?