Artroskopik Bankart Lezyonu için Fizik Tedavi Protokolleri Artroskopik Bankart Lezyonu için Fizik Tedavi Protokolleri

Artroskopik Bankart Lezyonu için Fizik Tedavi Protokolleri

Omuzun travmatik sebeplerden dolayı anterior subluksasyonu, genç ve aktif hastaları etkileyen yaygın bir yaralanmadır ve anteroinferior labrumdan (Bankart lezyonu) inferior glenohumeral ligamentlerin avulsiyonu bu mekanizma yoluyla sıklıkla meydana gelir. Artroskopik Bankart onarımı şu anda ön omuz instabilitesi için en sık uygulanan tedavidir. Bununla birlikte, bu prosedürden sonra rehabilitasyonun uzunluğu ve kalitesi, fonksiyonel stabilitenin ve aktiviteye geri dönüşün sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Postoperatif rehabilitasyonun olumlu uzun vadeli sonuçlar için önemine rağmen, çeşitli rehabilitasyon bileşenlerinin fonksiyonel sonuç üzerindeki etkisini araştıran yüksek kaliteli bir araştırma eksikliği vardır. 

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bir çalışmada tüm rehabilitasyon protokolleri, immobilizasyon ve rehabilitasyonun çeşitli bileşenleri için değerlendirilmiş ve gözden geçirilmiştir. Aşağıdaki geniş kategoriler tanımlanmıştır: postoperatif ek terapi, erken hareket aralığı, pasif hareket başlangıç tarihleri ve hedefleri, geç hareket egzersizleri ve hedefleri, direnç egzersizleri ve güçlendirme ve spora özel aktiviteler. Her kategori içerisinde belirli fonksiyonel mihenk taşları, egzersiz önerileri ve başlangıç zamanları kaydedilmiştir. 

Postoperatif İlave Tedaviler

Dahil edilen 30 protokolden 28'i postoperatif immobilizasyonun bir türünü, 24'ü kol askısı ile immobilizasyonu önermiştir ve 4'ü adjuvan swat veya immobilizer ile kombine etmiştir. Protokollerin çoğunluğu erken hareket açıklığına kavuşmayı savunurken, 9'u bir miktar sıkı omuz immobilizasyonu önermiştir. 

Erken Eklem Hareket Açıklığı Açısından Protokollerin Karşılaştrılması

Acil tedavi önerileri, hastaların hemen ameliyat sonrası dönemde hangi egzersizlerin yapılması gerektiği konusunda protokolden protokole değişmiştir. Dokuz protokol  kısa bir süre immobilizasyon önerirken; bununla birlikte, genellikle, üst ekstremitenin düşük etkili mobilizasyonu önerilmiştir. Periskapular germe en sık önerilen egzersizdi. Dirsek / bilek / el hareketi, sarkaçlar ve pasif sırtüstü öne doğru yükselme 20 protokolde önerilmiştir. Postoperatif pasif sırtüstü dış rotasyon 19 protokol ile önerilirken postoperatif erken abdüksiyon daha sınırlı önerilmiştir. 

Pasif Eklem Hareket Açıklığı Egzersizlerine Başlama Tarihi 

Hareket başlangıç tarihleri ve hedef aralığı, başlangıç tarihleri ve hareket aralıkları açısından protokolden protokole değişmiştir. 

Geç Eklem Hareket Açıklığı Egzersizlerine Başlama Tarihi

Omuz rehabilitasyon protokollerinin sonraki aşamalarında çeşitli ek hareket egzersizleri önerilmiştir. Egzersizler arasında izometrik deltoid güçlendirme, skapular stabilizasyon, submaksimal izometrik egzersizler, izotonik direnç eğitimi ve serratus kuvvetlendirme vardır. Bu egzersizler için başlangıç tarihleri ve skapulottorasik hareket için hareket hedefleri ile pasif ve aktif hareket de değişmektedir.

Dirençli Egzersizler ve Güçlendirme Egzersizleri

Bazı ortak direnç egzersizleri önerilmiştir. En sık önerilen egzersiz 18 protokolde direnç bandı eğitimi idi. Diğer popüler egzersizler arasında plyometrics sağlık topu , dambıl eğitimi ve “hafif direnç eğitimi”, iç ve dış rotasyon dirençli egzersizleri ve şınav vardı. 

Spora Özel Etkinlikler

Spora özgü aktivite, çeşitli rehabilitasyon protokolleri ile ele alınan son şeydi. Çoğu protokol non-overhead spora özgü aktivite ile ilgili özel önerilerde bulunurken, (fırlatmaya dönüş konusunda bilgilere 20 tane kılavuzda yer verilmiştir.  Bu çalışmanın en önemli bulguları, önerilen egzersizler ve başlangıç zamanları / mevcut hedefler arasındaki fonksiyonel hedefler ve ASSET konsensüs protokolü ile karşılaştırıldığında değişkenlik arasındaki geniş çeşitlilikti. 

Önerilen egzersizler, hareket kilometre taşları aralığının zamanlaması ve belirli egzersizlerin zamanlaması ve rehabilitasyon kilometre taşları açısından önemli değişkenlikler vardır. En önemlisi, hareket açıklığı ve spora özgü aktivitelerin dahil edilmesinde veya hariç tutulmasında ve başlangıç tarihlerinde değişiklik olmuştur. Yüksek derecede kullanılabilirlik ve varyasyon, rehabilitasyon protokolünün genelleştirilmiş bileşenleri benzer olmakla birlikte, bir konsensüs protokolü formüle etme girişimlerine rağmen, artroskopik Bankart onarımından sonra rehabilitasyon konusunda yaygın olarak kabul gören bir bakım standardı olmadığını göstermektedir. Bankart onarımından sonra omuz rehabilitasyonu, uzun vadeli sertlik ve ağrıyı önlemek için onarımın erken hareket aralığını başlatma arzusu ile onarımın korunmasını dengelemek gibi benzersiz zorluklar sunar. Bu çalışmalardan 9'unda yer alan rehabilitasyon protokolleri, erken bir mutlak immobilizasyon dönemi önermektedir. Bu önerilere rağmen, erken hareket açıklığı öneren klinik çalışmalar, iyileşme sırasında postoperatif daha fazla hareket açıklığı göstermiştir ve instabilitede artış görülmemiştir.

Klinik Çıkarım: Rehabilitasyon hastaya özgü olmakla birlikte, başarılı bir sonuç elde etmek ve fonksiyonel aktiviteye geri dönmek için cerrahın hastayı ve terapisti yeterli hedefler ve beklentiler belirleyecek şekilde bilgilendirmesi önemlidir.

Hazırlayan: Sefer Ali İnanıcı

Referans: DeFroda, S. F., Mehta, N., & Owens, B. D. (2018). Physical therapy protocols for arthroscopic Bankart repair. Sports health, 10(3), 250-258.

Özet

Bu çalışmanın amacı, akademik ortopedik programlar tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan artroskopik Bankart onarım rehabilitasyon protokolleri arasındaki değişkenliği araştırmaktır.

Artroskopik Bankart Lezyonu için Fizik Tedavi Protokolleri