Başın Öne Postüründe Terapötik Egzersizin Etkinliği Nasıldır?

Gevşeme, kuvvetlendirme ve hareket kontrol egzersizlerini içeren düzeltici egzersizler başın öne postürü tedavisi için önerilmiştir. Dahası, komşu segmentlerde egzersizin( torakal omurga gibi) başın öne postürü tedavisinde faydalı olabilir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Birçok çalışma düzeltici egzersizlerin daha çok semptomlara yönelik olarak etkili olduğunu göstermiştir ve bu semptomlar kraniovertebral açı, başın tilti (eğimi), kranial ya da servikal eklem hareket açıklığı, boyun yetersizliği ve ağrıdır. Tedavi 4-32 hafta aralığında, haftada 2-7 egzersiz seansları olarak değişmektedir.Yapılan bir çalışmada başın öne postürü parametreleri olarak kraniovertebral açı, başın tilti, kranial eklem hareket açıklığı, öne baş translasyonu, baş uzaklığı, baş salınımı, omuz-kulak uzaklığı, acromion ve tragus arası horizontal uzaklık, omuz mesafesi analiz edilmiştir.


Egzersiz Protokolü:
İleri gitmiş baş postürü için düzeltici egzersizler( omurilik ve hamstringler için gevşeme ve kuvvetlendirme de dahil),
Ev programı( boyun için 2 germe 2 kuvvetlendirme egzersizi dahil),
Pilates ( boyun ve sırt için kuvvetlendirme ve germe dahil),
Boyun ve çene için Rocabado 6x6 egzersizleri,
Bölgesel veya kapsamlı düzeltici egzersizler,
Genel gevşeme ve kuvvetlendirme egzersizleri

Bu çaışma başın öne postüründe iyileşme olduğunu gösteren güçlü kanıtlar olduğunu göstermektedir ( egzersiz programları sonrası kraniovertebral açının ölçülmesi ile). Ancak kranial açı egzersizle değişmemiştir. Ağrı bu çalışmanın  birincil odağı olmamasına rağmen egzersizle birlikte ağrının azaltılabileceği konusunda da kanıtlar vardır. Egzersiz grubuna katılan insanlar kontrol grubuna göre daha az ağrı bildirmiştir. Sonuçlara göre, çok farklı egzersiz programlarının öne baş postürü üzerinde etkisi vardır, ancak bu egzersizlerin ağrı üzerindeki etkisi daha zayıftır. Bu, ağrının çok boyutlu bir doğaya sahip olması ve duruşa ek olarak birçok faktörü içerdiği gerçeğinden kaynaklanabilir. Örneğin, boyun ağrısının psikosomatik stres belirtileri, anksiyete ve işteki hem fiziksel hem de psikososyal maruziyet faktörleri ile bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle başın öne postürü gibi postüral değişkenlerin ağrıdan daha kolay iyileşebileceği mantıklıdır. Kraniovertebral açı değişimi ağrısı olan ve olmayan insanlarda çok benzerdir ve ne kadarlık bir açı değişiminin anlamlı olacağı bilinmemektedir.

Hazırlayan: Burcu Zehra Sivri

Referans: Sheikhhoseini, R., Shahrbanian, S., Sayyadi, P., & O’Sullivan, K. (2018). Effectiveness of therapeutic exercise on forward head posture: a systematic review and meta-analysis. Journal of manipulative and physiological therapeutics, 41(6), 530-539.

Özet

Bu çalışmada, başın öne postüründe düzeltici egzersizlerin etkilerini özetlenmiştir.

Başın Öne Postüründe Terapötik Egzersizin Etkinliği Nasıldır?