Kronik Bel Ağrısında Lumbal Stabilizasyon ve Yürüme Egzersizleri ve Etkileri Kronik Bel Ağrısında Lumbal Stabilizasyon ve Yürüme Egzersizleri ve Etkileri

Kronik Bel Ağrısında Lumbal Stabilizasyon ve Yürüme Egzersizleri ve Etkileri

The connection between orthotics and low-back pain

Bel ağrısı %80 oranında prevelansla toplumda en sık görülen kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır. Bazı hastalarda 3 aylık akut dönemden sonra kronikleşebilir. Kronik bel ağrısı paraspinal kasların histomorfolojik ve yapısal değişikliklerine bağlıdır. Buradaki kas fibrilleri daha küçüktür ve belirli kas liflerinde atrofi geliştirir. Ayrıca, lumbal paraspinal kaslar aşırı yorulmaya karşı dayanıklı değildir. Bu kaslardaki güçsüzlük kronik bel ağrısı ile ilişkilendirilebilir. 

Egzersiz bel ekstansiyon kuvvetini, mobilitesini, enduransı, ve fonksiyonelliğini geliştirir. Çeşitli egzersizler , lumbal stabilizasyon egzersizleri (SE), motor kontrol egzersizleri, core egzersizleri, lumbal fleksiyon egzersizleri, yürüme egzersizleri (WE) ve güçlendirme egzersizleri kronik bel ağrısını azaltır. Bu egzersizler lumbal stabilizasyonu ve core kuvvetini geliştirir. 

Lumbal stabilizasyon egzersizleri nöromuskuler kontrolü, dinamik spinal kasların enduransını ve stabilitesini geliştirir. Aynı zamanda güvenli ve uygun maliyetlidir. Lumbal SE’ler hastaya göre programlanmalı, maksimum verim sağlanması için farklı postürlerde yapılmalıdır. Hastaların kapasitesine ve uyum kabiliyetine göre şiddetleri ayarlanmalı, elde edilen gelişmelere göre daha üst seviye egzersizlerle revize edilmeldir. Ayrıca, hastaya özelleştirilmiş aşamalı lumbal stabilizasyon egzersizleri (IGLSE) hem güvenlidir hem de fleksiyon ya da ekstansiyon yapmaksızın lumbal kasları güçlendirebilir, kolaylıkla modifiye edilebilir. Bu egzersizler kas enduransını arttırarak izometrik enduransı da arttırır ve bel ağrısını önler.

Egzersizler

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Bu çalışmada hastaların egzersizleri, fizyoterapistler tarafından eğitimi verilen doğru postürlerde 30-60 dakika, haftada 5 kere, en az 6 hafta boyunca yapmaları beklenmiştir.

Esneklik Egzersizleri: Abdominal kaslara, quadricepse, hamstringlere, TFL, piriformis ve quadratus lumborum kaslara germe yapılır.
Yürüme Egzersizleri: Hastalar düz bir zeminde abdominal kaslarını kasarak 30 dakikalık hızlı yürüyüşler yapar.

Stabilizasyon Egzersizleri:  Her hastaya özel modifiye edilmiş  SE’leri iki bölümden oluşur: germe ve stabilizasyon 5 dakika ısınma ve germe yapıldıktan sonra 25 dakika stabilizasyon yapılır. Her egzersizin 7 basit aşaması vardır (çengel, sırt üstü,yan yatış, yüz üstü, kuş-köpek, köprü, plank). Her pozisyonda en az 30 saniye beklenmelidir.
Hastaların düzenli aralıklarla (6 haftalık programdan sonraki 2. Haftada) subjektif ve objektif testlemelerle, ağrı, endurans ve kuvvet değerlendirmeleri yapılmış, ağrısı devam eden hastalara (6 haftalık egzersizden sonraki 6.haftada) egzersize devam etmeleri önerilmiştir. Çalışmada etik sebeplerden dolayı placebo grubu yer almamıştır. Bütün hastaların fiziksel aktivite kapasitelerinde iyileşme ve ağrılarında azalma görülmüştür. 

Sonuç olarak; lumbal stabilizasyon ve yürüme egzersizleri  core kasların enduransını  ve kuvvetini arttırarak bel ağrısını azaltır ve kronik bel ağrısını önlemeye yardımcı olur.

Hazırlayan: Ece Yüksel

Referans: Suh, J. H., Kim, H., Jung, G. P., Ko, J. Y., & Ryu, J. S. (2019). The effect of lumbar stabilization and walking exercises on chronic low back pain: A randomized controlled trial. Medicine, 98(26).

Özet

Bu çalışma kronik bel ağrısında lumbal stabilizasyon ve yürüme egzersizlerini belirleyerek, etkilerini incelemiştir.

Kronik Bel Ağrısında Lumbal Stabilizasyon ve Yürüme Egzersizleri ve Etkileri