Bel Ağrısı İçin Önerilen Tedavilerin Etkinliği Nasıldır? Bel Ağrısı İçin Önerilen Tedavilerin Etkinliği Nasıldır?

Bel Ağrısı İçin Önerilen Tedavilerin Etkinliği Nasıldır?

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir araştırmada 413 stabilizasyon egzersizi hastası, 297 genel tedavi hareketleri hastası ve 185 manuel terapi hastası olmak üzere 11 çalışma incelenmiştir.

8 çalışmada stabilizasyon egzersizleri ve genel tedavi hareketlerinin tedavi sonucuna olan etkisine bakılmış ve sonuç olarak, stabilizasyon egzersizi uygulayan gruplarda bel ağrısı ve disabilite skorlarının genel tedavi hareketleri gruplarına göre anlamlı derecede azaldığı saptanmıştır.

3 çalışmada ise stabilizasyon egzersizleri ve manuel terapi grupları karşılaştırılmış, her iki grubunda ağrı ve disabilite skorlarında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.

Sonuç olarak; stabilizasyon egzersizlerinin ağrıyı ve disabiliteyi azaltmada manuel terapi kadar etkili olduğu savunulmuş ve bel ağrısının kas iskelet sistemi rehabilitasyonunda kullanılması önerilmiştir.

Hazırlayan: Uzm. Fzt. Bahar Güneş Ayberk

Referans
Neto, M.G., Lopes, J.M., Conceição, C.S., Araujo, A., Brasileiro, A., Sousa, C., Carvalho, V.O., Arcanjo, F.L., Stabilization exercise compared to general exercises or manual therapy for the management of low back pain: A systematic review and meta-analysis, Physical Therapy in Sports (2016), doi: 10.1016/j.ptsp.2016.08.004.

Özet

Bu çalışmada bel ağrılı hastalar için önerilen stabilizasyon egzersizleri, genel egzersizler ve manuel terapi yöntemlerinin birbirleri ile karşılaştırmalı sonuçlarına yer verilmiştir.

Bel Ağrısı İçin Önerilen Tedavilerin Etkinliği Nasıldır?