Hava Durumunun Bel Ağrısı Üzerinde Bir Etkisi Var Mıdır? Hava Durumunun Bel Ağrısı Üzerinde Bir Etkisi Var Mıdır?

Hava Durumunun Bel Ağrısı Üzerinde Bir Etkisi Var Mıdır?

Bitkisel tedavi yöntemi ile bel ağrısı nasıl geçer? Bel ağrısı neden olur,  evde tedavi ve egzersiz ile ne iyi gelir? - Sabah

Akut bel ağrısı, insanların hayatlarının belli dönemlerinde karşılaştığı ve dünya genelinde sıkça görülen bir sağlık problemidir. Akut bel ağrısı, dünya nüfusunun %33 ünü etkilemekte ve bu da onu prevelansı en yüksek muskuloskeletal sağlık problemi yapmaktadır.

Bel ağrısının tetikleyebilecek bir çok farklı mekanizma mevcuttur ve ağrının kaynağını anatomik olarak tespit etmek oldukça güçtür ancak buna rağmen halk arasında olumsuz hava koşullarının ağrıyı tetiklediği gibi yaygın bir inanış vardır. Hatta bu inanış, Hipokrat’ın mevsim değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkan bir çok hastalığı bulmasıyla birlikte Roma Dönemi’nden bu yana süregelmiştir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bir çalışmaya Sydney’deki 235 sağlık merkezine başvurmuş hastalar seçilmiştir.Hastalardan ağrının başladığı günü belirtmeleri istenmiş ve ağrı süresi 7 gün veya daha az olan ve son 1 ay içinde bel ağrısı oluşmamış toplam 981 kişi çalışmaya dahil edilmiş. Hava durumu ile ilgili veriler ise Avustrulya Meteoroloji Bürosu’ndan alınmış ve yağış, sıcaklık, bağıl nem, rüzgar hızı,fırtına, rüzgar yönü ve hava basıncı parametrelerine bakılmıştır. Hastalardan alınan veriler ile hava durumu verileri çok yönlü istatistik analizlerle incelenmiştir.

Sonuç olarak, sanılanın aksine yağış, hava basıncı,rüzgar yönü, rüzgar hızı, fırtına ve nemin akut bel ağrısı başlangıcıyla ilişkili olmadığı görülmüştür. Bu çalışmadaki araştırmacılardan George Institutefor Global Health'deki kas-iskelet sistemi bölüm müdürü Chris Maher,”İnsanlar, dışarıda soğuk ve yağışlı hava olduğunda acıyı fark etme ve hava güzel olduğu zaman belirtileri görmezden gelme eğilimi gösterirler.” demiştir.

Hazırlayan: Fzt. Arzu Çakır

Referans
Beilken, K.,Hancock, M. J., Maher, C. G., Li, Q., & Steffens, D. (2016). Acute Low Back Pain ? Do Not Blame the Weather—A Case-CrossoverStudy. PainMedicine, pnw126.

Özet

Bu makale hastalar tarafından sıklıkla dile getirilen bir konuya ışık tutuyor. Gerçekten hava durumu ile bel ağrısı arasında bir ilişki var mı?

Hava Durumunun Bel Ağrısı Üzerinde Bir Etkisi Var Mıdır?