Başın Öne Postürü Servikal Kas Performansı ve Boyun Ağrısı ile İlişkili Midir?

Recurrent or chronic neck pain - Choose physio | Australian Physiotherapy  Association

Optimal baş ve boyun posturü, kas aktivitesini ve servikal dokulara binen stresi azaltmak için önemlidir. Başın öne postürü (BÖP), başın servikal omurga üzerinde öne yer değiştirmesi olarak tanımlanmış ve sıklıkla boyun ağrısı ile ilişkilendirilmiştir. Bu dizilim bozukluğunun posterior servikal yapılar üzerindeki stresi artırdığı, uzunluk-tansiyon ilişkisini etkilediği, kas aktivitesini artırdığı, boyun hareketlerini kısıtladığı ve servikal propriosepsiyonu bozduğunu gösteren çalışmalar vardır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışma servikal kas büyüklüğü, enduransı ve postürünün kronik boyun ağrısı (KBA) ile ilişkisini incelemeyi,servikal kas büyüklüğü, enduransı ve postürünün KBA özellikleri ile ilişkisini incelemeyi,derin ve yüzeyel fleksör ve ekstansör boyun kaslarının KBA ile ilişkisini incelemeyi amaçlamıştır.

Çalışmaya yaş aralığı 20-55 arası 32 KBA hastası ve 35 ağrısız yetişkin dahil edilmiştir.Dahil edilme kriterleri oksiputun inferior marjini ile 1. Torakal omurganın dorsalinde ağrı şikayeti,travma ile ilişkisi olmayan kalıcı veya episodik ağrı,servikal travma veya cerrahi,omurganın konjenital anomalileri,yapısal omurga anomalileri,fibromyalji teşhisi,pozitif spurling testi,santral sinir sisteminin herhangi bir rahatsızlığı olarak belirlenmiştir.

Klinik ağrı özellikleri (VAS),başın öne postürü (Lateral fotoğraflama tekniği),klinik endurans testleri,ultrason görüntüleme yöntemi (Boyun kaslarının büyüklüğü için) ile değerlendirilmiştir.

Sonuçlarda derin fleksör ve ekstansör kas büyüklüğü farkı KBA hastalarında anlamlı derecede az çıkmıştır.KBA hastaları ayrıca daha az fleksör ve global ekstansör endurans kapasitesi göstermiştir.Başın öne postürü gruplarda ve bağımlı değişkenlerde farklı bulunmamıştır.
Başın öne postürü ve endurans ağrı ve dizabilite ile ilişkili bulunmamıştır.Asemptomatik grupta ekstansör ve fleksör kasların enduransı kas büyüklüğü ile anlamlı korelasyondadır,bulunmuştur.

Klinik Çıkarım:Başın öne postürü her iki grupta da kas performansı ile ilişkili değildir.Başın öne postürü kronik boyun ağrılı hastalarda ağrı ve dizabilteyi açıklamaz.Kas büyüklüğü ve enduransı ilişkisi kronik boyun ağrısında etkilenmiştir.Derin servikal kaslar kronik boyun ağrısında selektif olarak etkilenmiştir.

Referans
Leila Ghamkhar, Amir Hossein Kahlaee 2018, Is forward head posture relevant to cervical muscles performance and neck pain? A case–control study Brazilian Journal of Physical Therapy.

Özet

Bu çalışmada; servikal kas büyüklüğü, enduransı ve postürünün kronik boyun ağrısı (KBA) ile ilişkisi incelenmektedir.

Başın Öne Postürü Servikal Kas Performansı ve Boyun Ağrısı ile İlişkili Midir?