Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Wii Sport Resort İle Üst Ekstremite Eğitimi Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Wii Sport Resort İle Üst Ekstremite Eğitimi

Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Wii Sport Resort İle Üst Ekstremite Eğitimi

Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Wii Sport Resort İle Üst Ekstremite  Eğitimi

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Serebral palsy li çocuklarda akranlarına göre fiziksel aktivite düşük olup yaş ilerledikçe bu aktivite kısıtlılığı da artmaktadır.Reed ve Campbell sanal gerçekliğin serebral palsili olan ve olmayan çocuklar arasında sosyal kaynaşmayı sağladığını ve aynı aktiviteleri yapabildikleri için serebral palsili çocukların bazı aktivitelere daha fazla katıldığını bildirmişlerdir.Bir başka çalışmada da serebral palsili çocuklarda aktiviteyi arttırmak için eğlenceli ve uygulanabilir fakat pahalı ve kullanışlı olmayan sanal gerçeklik sistemleri yerine daha ucuz ve kullanışlı bir alternatif olan aynı temeli baz alan Wii Terapi’nin etkinliğini araştırmak amaçlanmaktadır.

Çalışmaya 6-13 yaş arasında 62 hemiplejik serebral palsili çocuk dahil edilmiştir.30 kişi kontrol,32 kişi çalışma grubunu oluşturmaktadır.Çalışma toplamda 12 hafta sürmüştür,ilk 6 hafta çalışma grubuna Wii Sport Resort uygulanırken kontrol grubuna genel egzersiz programı uygulanmıştır.Sonraki 6 hafta ise her iki gruba da genel egzersiz programı uygulanmıştır.

Koordinasyon bilgisayarlı sistemde hedef-yanıt arası oran ölçümüyle,kavrama kuvveti dinamometre yardımıyla maksimum istemli izometrik kontraksiyon ölçümüyle,el fonksiyonu Nine-hole Peg ve Jebsen-Taylor Test leri ile,el işlevi algısı ise Functional Use Survey(Fonksiyonel Kullanım Anketi) ile değerlendirilmiştir.

Çalışmadan sonraki değerlendirmelere göre iki grup arasında koordinasyon,el fonksiyonları ve bakıcıların el işlevi algıları açısından anlamlı bir fark görülmemiştir,fakat 6. ve12.haftalardan sonraki değerlendirmede çalışma grubunda kontrol grubuna göre kavrama kuvvetinde gelişme görülmüştür,yine de anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Wii Sports Resort eğitimi koordinasyon,kavrama kuvveti ve el fonksiyonlarını geliştirmede efektif değildir,yine de bakıcılar eğitim sonrası çocukların ellerini daha çok kullandığını bildirmektedir.

Referans
Upper limb training using Wii Sports Resort for children with hemiplegic cerebral palsy: A randomized, single-blind trial Hsiu-Ching Chiu, Louise Ada and Hsien-Min Lee published online 21 May 2014 Clin Rehabil

Özet

Bu çalışmada serebral palsili çocuklarda Wii terapinin koordinasyon,kavrama kuvveti ve el fonksiyonlarına etkisinden bahsedilmektedir.

Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Wii Sport Resort İle Üst Ekstremite Eğitimi