Derin Core Stabilizasyon Egzersiz Programının Diastasis Recti Abdominis ile Postpartum Kadınlarda Etkinliği Nasıldır? Derin Core Stabilizasyon Egzersiz Programının Diastasis Recti Abdominis ile Postpartum Kadınlarda Etkinliği Nasıldır?

Derin Core Stabilizasyon Egzersiz Programının Diastasis Recti Abdominis ile Postpartum Kadınlarda Etkinliği Nasıldır?


Diastasis recti abdominis, hem hamile hem de postpartum kadınlarda çok sık görülen, rectus abdominisin orta hattının ayrıldığı bir hastalıktır. Diastasis recti abdominis tanısı konulabilmesi için, umbilikusun 4.5 cm altı veya üstünde bir veya daha fazla noktada 2 cmden büyük ayrılma ya da kasın kasılmasıyla birlikte gözle görülür bir şişkinlik olması gerekmektedir. Rectus abdominisin ayrılması vücut kitle indeksine bağlı olduğu gibi annenin yaşına da bağlıdır ve genellikle umbilikusun üst bölgesinde daha çok görülür.

Diastasis recti abdominis postpartum kadınlarda kalıcı bel ağrısı gibi majör sağlık sorunları oluşturur. Bu hastalığa sahip kadınlarda daha yüksek derecede abdominal ve pelvik taban ağrısına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Birçok postpartum kadına göre diastasis recti abdominis yalnızca kendiliğinden çözülen bir sağlık problemi değildir ve hatta yıllarca sürebilir. Postnatal kadınlara sıklıkla abdominal egzersizler de önerilir. Postüral ve sırt bakımı eğitimi, harici destek (örneğin: tubigrip veya korse) ve aerobik egzersizler diastasis recti abdominis olan kadınlar için diğer cerrahi olmayan müdahalelerdir.

Bilimsel çalışmalar ne diyor?

Diastasis recti abdominis ve pelvik taban kasları zayıflığı bağlantılıdır. Bir araştırma, diastasis recti abdominis, üriner inkontinans, fekal inkontinans ve pelvik organ prolapsusunun arasında ilişki olduğunu kanıtlamıştır. Transversus abdominis, pelvik taban, derin multifidus ve diyafram/derin core kasları omurga ve pelvisi destekleyen bir silindir oluşturur. Bu kaslar stabiliteyi sağlamak ve sürdürmek için birlikte çalışırlar. Dolayısıyla bu çalışma derin core stabilizasyon egzersiz programının diastasis recti’nin kapanması ve postpartum kadınların yaşam kalitesine etkilerini araştırmak için yapılmıştır.

Çalışmaya katılan kadınlar 22 ile 35 yaş aralığında, vücut kitle indeksleri 29 kg/m2 veya altı, 3-6 aylık doğum sonrası diastasis recti abdominis olanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların kalp ve solunum problemi (aşırı öksürük ve hapşırık dahil) yoktur. Pelvik veya abdominal cerrahi geçirmemişlerdir. Katılımcılar randomize olarak iki gruba ayrılmıştır.

İlk gruptaki kadınlar derin core stabilizasyon-kuvvetlendirme programı izlemişlerdir. 

  • Haftada 3 kez, 8 hafta, abdominal brace kullandılar(karın etrafında sabitlenmiş büyük bir havlu veya çarşaf), diyafragmatik solunum, pelvik taban kontraksiyonu, plank, geleneksel abdominal egzersiz programı ve izometrik abdominal kontraksiyon yaptılar. Bu gruptaki kadınlar her egzersiz için 20 tekrar 3 set yaptılar ve bir kontraksiyonu 5 saniye tuttular, gevşeme süresi 10 saniyedir.

İkinci gruptaki kadınlar geleneksel abdominal egzersiz programını uyguladılar. 

  • Haftada 3 kez, 8 hafta, statik abdominal kontraksiyonlar, posterior pelvic tilt, reverse sit-up egzersizi, trunk twist (gövde bükme) egzersizi ve reverse (ters)trunk twist egzersizi yaptılar. Her egzersizi 20 tekrar 3 set yaptılar ve bir kontraksiyonu 5 saniye tuttular, gevşeme süresi 10 saniyedir.

İnter-recti ayrılması: İki grup arasında ciddi bir fark bulunamamıştır. Ancak iki grupta da inter-recti ayrılmasında ciddi azalma görülmüştür. 

Yaşam kalitesi: İlk grubun yaşam kalitesi ciddi olarak artmıştır.

Erken postnatal dönemde egzersizler çok etkili olabilir. İnatçı ve çıkıntılı bir karın duvarı için statik karın kasılmalarıi pelvik rocking (sallanma), sit-up ve bacak kaydırma egzersizi de önerilir. Transversus abdominisin bilateral aktivasyonu kaburgaları, linea albayı ve torakolumbar fasyayı stabilize eder. Transversus abdominisin devreye girmesi rectus abdominis kaslarını kısaltır ve linea albadaki boşluğu bir araya getirir. Sonuç olarak, derin core stabilize egzersiz programının diastasis recti abdominis tedavisinde ve postpartum kadınların yaşam kalitesini iyileştirmede etkilidir. Dolayısıyla, diğer terapötik yöntemlere eşlik eden alternatif konservatif tedavi olarak kullanılabilir.

Klinik Çıkarım: Egzersizler diastasis recti abdominise cerrahi olmayan bir çözüm olabilir.

Hazırlayan: Burcu Zehra Sivri

Referans: Thabet, A. A., & Alshehri, M. A. (2019). Efficacy of deep core stability exercise program in postpartum women with diastasis recti abdominis: a randomised controlled trial. Journal of musculoskeletal & neuronal interactions, 19(1), 62.

Daha fazla oku: Hiç Doğum Yapmamış Kadınlar Pelvik Tabanı Ne Kadar Biliyorlar?

Özet

Bu çalışmada, derin core stabilizasyon egzersiz programının diastasis rectinin kapanmasında ve postpartum kadınların yaşam kalitesindeki genel iyileşmeyi keşfetmek amaçlanmıştır.

Derin Core Stabilizasyon Egzersiz Programının Diastasis Recti Abdominis ile Postpartum Kadınlarda Etkinliği Nasıldır?