Erken Müdahalenin Temeli: Fizyoterapi Sadece Motor Becerilerden İbaret Olabilir mi?

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan  bir çalışmada 4 ilkenin ilişkisi incelenmiştir;

  1. Bilişsel olarak kültürel ve sosyal kaynaklı algı-motor deneyimler
  2. Genel olarak gelişimi kolaylaştıracak erken davranışların araştırılması: nesne ile etkileşim, oturma ve lokomotor sistem gibi
  3. Kısıtlı arama/ keşfetme yeteneğine sahip bebekler ve çocukların küresel gelişimsel bozukluklar açısından risk altında oluşları
  4. Hedef alınan arama/keşif davranışlarında yapılan erken müdahale çeşitli becerilerin; ilgili alan ve zaman kapsamında geliştirilmesinde yardımcı olabilmektedir.
A: Geleneksel görünüşte kişi bilişsel deneyimleri günlük hayatının dışarısında deneyimliyor.

B: Yaratılımış, korunmuş ve sosyal ve kültürel bağlamlarda günlük algısal-motor deneyimler tarafından değiştirilmiş olan bilişin zemin görüntüsü.

Bilişin, sosyal ve kültürel bağlamlarda günlük algısal-motor deneyimlerle yaratılmış, korunan ve değiştirilen bir durum olduğuna dair zemin görüntüsü.

Tablo: Klinikte, eğitimde ve araştırmalarda erken müdahale ile bilişin zemin konseptinin birleştirilmesi için olan öneriler;
Sonuç olarak; Özel ihtiyacı olan bebekler ve çocuklar için bu ilkelerin öneminin belirtilmesi; erken algısal-motor davranışların tanıtılması ile geniş, daha global gelişimlerin ilerlemesinde yardımcı olunabilir ve alanlar arasındaki gelecekte olabilecek gecikmeleri azaltabilir. Hedeflenen erken müdahalenin etkinliğini göstermek için araştırmacılar, eğitmenler ve klinisyenler bu ilkelerin üzerinde durmalıdır. Bu müdahalelerin tek amaçları hedeflenen algısal-motor becerileri anlık gelişimi değil, erken müdahalenin amacı olarak daha geniş geleceğe yönelik yeteneklerin ve çocuğun öğrenme potansiyelini artırmak olmalıdır.

Referans
Lobo, M. A., Harbourne, R. T., Dusing, S. C., & McCoy, S. W. (2013). Grounding early intervention: physical therapy cannot just be about motor skills anymore. Physical therapy, 93(1), 94-103.

Özet

Pediatrik fizyoterapi sadece motor becerilere odaklanmak değildir. Hareketin erken gelişimini fasilite etmek için başka hangi kriterleri göz önüne almak gerekir. Özeti sunulan çalışma bu konuda giriş seviyesi bilgileri içermektedir.

Erken Müdahalenin Temeli: Fizyoterapi Sadece Motor Becerilerden İbaret Olabilir mi?