Tenisçi Dirseği ve Tyler Twist Egzersizi Tenisçi Dirseği ve Tyler Twist Egzersizi

Tenisçi Dirseği ve Tyler Twist Egzersizi

Giriş

Tenisçi dirseği, bilek ekstansiyonu, parmak ekstansiyonu ve önkol eversiyon direnci sırasında ağrıya neden olur ve özellikle dirsek ekstansiyonu sırasında kavrama gücünü ve ekstremite yükleme direncini azaltır. Lateral epikondilit tenisçi dirseği olarak bilinir ve ağrı, dirseğin lateral tarafında Ekstansör Carpi Radialis Brevis (ECRB) tendonunun hasar görmesinden kaynaklanır. İlgili risk faktörleri arasında aşırı kullanım, tekrarlayan hareketler, yanlış antrenman, yanlış hizalama, esneklik sorunu, yaş, zayıf dolaşım, kas zayıflaması veya dengesizliği ve zihinsel faktörler bulunur. Ayrıca tenisçi dirseği genellikle bireylerin tekrar eden meslekleri veya hobileri ile ilgilidir. 
 
Tenisçi dirseğinin iyi tanımlanmış klinik özellikleri olmasına rağmen, uygun bir tedavi müdahalesi ortaya çıkmamıştır. Literatürde tenisçi dirseği tedavisi için 40'tan fazla farklı yöntem belgelenmiştir. Tenisçi dirseği için enine friksiyon masajı, elektrik stimülasyonu, termal yöntemler, brace, akupunktur ve terapötik egzersiz başlıca konservatif tedavi yöntemleridir. 
 
Terapötik eksantrik egzersizin (TEE), Aşil tendinozu, omuz sıkışması, ve patellar tendinopati dahil olmak üzere çeşitli tendinopatiler için etkili bir müdahale olduğu bulunmuştur. Eksantrik egzersiz, hem agonist hem de antagonist kasların merkezi adaptasyonu yoluyla nöromüsküler faydalar sağlayabilir; bu nedenle TEE, tendinopati rehabilitasyonu sırasında hem yapısal hem de işlevsel bir fayda sağlayabilir. Woodley ve arkadaşlarının incelemesini takiben, Nicholas Spor Tıbbı ve Atletik Travma Enstitüsü'ndeki klinik araştırmacılar, LE'li hastalar için esnek bir kauçuk çubuk (FlexBar®, The Hygenic Corporation, Akron OH) kullanarak yeni bir eksantrik egzersiz geliştirmişlerdir. 22 lateral epikondilit hastası 2 gruba ayrılmıştır. 
1. Grup standart fizyoterapi almıştır (germe, enine friksiyon masajı, ultrason, ısı gibi).
2. Grup standart fizyoterapi +  FlexBar egzersizi uygulanmıştır. FlexBar® egzersizi, her gün 15 tekrardan oluşan 3 set halinde gerçekleştirilmiştir. Her tekrarın tamamlanması 4 saniye sürmüş ve her 15 tekrarlık set arasında 30 saniyelik bir dinlenme arası verilmiştir.
A- FlexBar®'ı ilgili (sağ) elinizi maksimum bilek ekstansiyonuyla tutun.
B- FlexBar®'ın diğer ucunu serbest (sol) elinizle tutun.
C- İlgili elinizi bilek ekstansiyonda tutarken serbest bilekle FlexBar®'ı çevirin.
D- Etkilenmemiş bilek tam fleksiyonda ve ilgili bileği tam ekstansiyonda tutarak FlexBar®'da bükümü korurken dirsekler ekstansiyonda olarak kolları vücudun önüne getirin.
E- İlgili bileğin fleksiyona geçmesine izin vererek FlexBar ® ‘ın yavaşça ’gevşemesine' izin verin (yani, ilgili bilek ekstansörlerinin eksantrik kasılması).
 
Egzersizi izlemek için:
 
 
 
Sonuç olarak her iki grupta da iyileşme görülmüştür fakat standart fizyoterapiye ek olarak FlexBar® egzersizini yapan 2. grup daha fazla gelişme göstermiştir. Ağrı, bilek ve parmak kuvveti, DASH puanı ve hassasiyet açısından FlexBar egzersizi uygulayan grup standart fizyoterapi grubuna göre istatiksel olarak anlamlı iyileşme göstermiştir.

 

Hazırlayan: Fzt. Nida Müdüroğlu

Referanslar
Page P. (2010). A new exercise for tennis elbow that works!. North American journal of sports physical therapy : NAJSPT, 5(3), 189–193.

Daha Fazla Oku: Lateral Epikondilit Tedavisinde Güncel Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Özet

Tenisçi dirseği için standart fizyoterapiye ek olarak FlexBar® egzersizini yapmanın daha fazla gelişme sağladığı görülebilmekte, ağrı, bilek ve parmak kuvveti, DASH puanı ve hassasiyet açısından FlexBar egzersizi uygulayan araştırma gruplarının standart fizyoterapi grubuna göre istatiksel olarak anlamlı iyileşme gösterdiği kaydedilmiştir.

Tenisçi Dirseği ve Tyler Twist Egzersizi