Manuel Terapinin Fibromiyalji Hastalarına Etkileri Nelerdir?

Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji belirtileri nelerdir?

Düşük uyku kaliteniz varsa, devamlı yorgun hissediyorsanız, anksiyete ve depresyonla birlikte uzun süre ağrı hissediyorsanız fibromiyalji hastası olabilirsiniz.

Fibromiyalji nedir?

Fibromiyalji (FM), etiyolojisi tam olarak bilinmeyen kronik bir kas-iskelet sistemi hastalığıdır. Vücutta yayılan ağrı ve ağrıya karşı aşırı duyarlılık ile karakterizedir. FM'li hastalarda ayrıca kalıcı yorgunluk, uyku bozuklukları, parestezi, bilişsel bozukluklar ve ruh halinde olumsuzluk gibi fonksiyonel ve duygusal bozukluklar vardır. 

Fibromiyaljide manuel tedavinin etkileri nelerdir?

Manuel terapinin farklı şekillerde tanımları vardır; bunlardan biri yumuşak dokuların ve eklemlerin elleri kullanarak yapılan manipülasyonu, diğeri ise fiziksel işlevi geliştirmek, sürdürmek, iyileştirmek, arttırmak veya ağrıyı hafifletmek için ritmik basınçla yumuşak dokunun sistematik olarak eşlenmesidir.

Kronik sırt ağrısı, migren, anksiyete, hipertansiyon, depresyon ve diğer birçok fiziksel ve psikolojik durumun manuel tedaviye olumlu yanıt verdiği gösterilmiştir. Bağ dokusu masajı, deri ve deri altı dokusuyla ilgilenen manuel tedavinin önemli bir unsuru olarak kabul edilir.

FM hastalarına da bağ dokusu masajı dahil olmak üzere farklı masaj türlerinin uygulanmasının FM semptomlarından özellikle ağrı, anksiyete ve depresyonu iyileştirme açısından faydaları vardır. 

Manuel tedavinin etkisi için yapılan bir çalışma

Manuel tedavinin etkinliğini değerlendirmek için yapılan bir çalışmada, katılımcılar rastgele deney grubuna veya plasebo grubuna atanan 47 ila 59 yaşları arasında yirmi dört kadın fibromiyalji hastasından oluşmaktadır. 

14 kişiden oluşan deney grubuna bağ dokusu masajını içeren manuel terapi seansları yapılmıştır. 10 kişiden oluşan plasebo grubuna iletken jel olmadan ve makine kapatılarak ultrason seansları uygulanmıştır. Bu seanslar 4 hafta boyunca haftada iki kez 15 dakika sürdürülmüştür.

Müdahale öncesinde ve sonrasında değerlendirme için yorgunluk şiddet ölçeği (FSS), görsel analog skalası (VAS), Pittsburgh uyku kalite indeksi (PSQI) ve duygudurum profili (POMS-29) ölçekleri tamamlanmıştır.

Çalışmanın sonucunda ne bulunmuş? 

 Bu araştırmanın sonucunda, arka boyun kaslarına 15 dakika boyunca orta basınçla yapılan manuel tedavinin FM'li kadınlarda ağrı, yorgunluk ve anksiyete algısını düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu anlamda, manuel tedavinin FM için farmakolojik tedavilere bir alternatif olarak düşünülebileceği saptanmıştır. 

Doğru yapılan manuel tedavinin ilaç tedavisine kıyasla daha az (belki de hiç) yan etki oluşturma ihtimali düşünüldüğünde fibromiyalji için güvenilir ve etkili bir tedavi yöntemi olduğu söylenebilir.

Hazırlayan: Ayşe Demirtaş

Referans
Nadal-Nicolás, Y., Rubio-Arias, J. Á., Martínez-Olcina, M., Reche-García, C., Hernández-García, M., & Martínez-Rodríguez, A. (2020). Effects of Manual Therapy on Fatigue, Pain, and Psychological Aspects in Women with Fibromyalgia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(12), 4611.

Özet

Bu çalışmada fibromiyalji hastalarında manuel terapinin etkileri incelenmiştir.

Manuel Terapinin Fibromiyalji Hastalarına Etkileri Nelerdir?