Geriatride 5M Kavramı

Geriatrik Rehabilitasyon Nedir? - Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Akıl (Mind)
Mental aktivitelerin sürdürülmesi
Demans yönetimi
Deliryumu önleme ve tedavi etme
Depresyonu değerlendirme ve tedavi etme

Mobilite (Mobility)
Yürüme yeteneğini devam ettirme
Dengeyi koruma
Düşme ve yaralanmaları önleme

Medikasyon  (Medications)
Polifarmasinin azaltılması
Gereksiz ilaçları durdurma
İhtiyaçlara yönelik reçete
Olumsuz yan etkileri önleme
İlaç yükünü azaltma

Çoklu Komplikasyon (Multi-Complexity)
Geriatrik bireylerin sağlık durumlarını yönetmelerine yardımcı olmak
Yaş,sağlık koşulları,sosyal kaygılar gibi etkenlerle günlük yaşamlarını değerlendirmek

Ana Unsurlar (Matters Most)
Bakım planını koordine etme
Bakım hedeflerini yönetmeye yardımcı olma
Bireyin sağlık sonuçlarının,hedeflerinin,bakım tercihlerinin tedavi planına yansıdığından emin olmaKlinik Çıkarım:Bu 5M kavramı dahil edilerek egzersiz reçetesi planlanabilir ve geriatrik bireylerin rehabilitasyon programına entegre edilebilir.

Referans
Frank Molnar & Allen Huang, University of Ottawa; Mary Tinetti, Yale University

Özet

Bu çalışmanın amacı geriatrik rehabilitasyonda 5M kavramının içeriğini açıklamaktır.

Geriatride 5M Kavramı