Germe Egzersizleri Postür Bozukluğunda Etkili Midir? Germe Egzersizleri Postür Bozukluğunda Etkili Midir?

Germe Egzersizleri Postür Bozukluğunda Etkili Midir?

Günümüzde, postürün hayat kalitesi ile ilişkisi ve insanların fonksiyonelliğine olan etkisi nedeniyle postür problemleri üzerinde yoğun şekilde tartışılmaktadır. Bu sebeple, germe egzersizleri postüral deviasyonların tedavisinde faydalı olduğu düşüncesiyle önerilmektedir. 

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bir çalışmanın amacı, germe egzersizlerinin vücut postürü üzerindeki etkisini incelemek ve egzersiz reçetelendirme ile postür değerlendirme metodlarını analiz etmektir.

İncelenen çalışmaların ana özellikleri


Sonuç olarak, postüral deviasyonların düzeltilmesine germe egzersizleri verilmesinin etkiniğini gösteren az sayıda kanıta rastlanmıştır ve bu durum herhangi bir sonuca yada fikir birliğine varmayı zorlaştırmaktadır.

Referans
Da Silva Filho JN, Gurgel JL, Porto F (2014) Effects of stretching exercises for posture correction: systematic review. Man. Ther., Posturology Rehabil. J., vol.12, p.265-272

Özet

Bu çalışma germe egzersizlerinin postür bozuklukları üzerindeki etkisinden bahsetmektedir.

Germe Egzersizleri Postür Bozukluğunda Etkili Midir?