Halluks Valgus’ta Kinezyolojik Bantlama Örneği

"Orta Dereceli Halluks Valgus Deformiteli Hastaya Kinezyoloji Bandı ile Uygulanan Denge Bantlamasının Etkileri – Vaka Sunumu

26 yaşında kadın hastaya orta derecede halluks valgus teşhisi konulmuştur.


Daha önce hiç bir tedavi görmeyen hasta, ayakkabı ile yürüdüğünde, 1. MTF eklemin medial çıkıntısında ağrıdan şikayet ediyordu.

Her iki ayağın radyografik açılarının ilk değerlendirmesinde:

  • A, sol halluks valgus açısı=22°
  • B, sol intermetatarsal açısı=14°
  • C, sağ halluks valgus açısı= 21°
  • D, sağ intermetatarsal açısı=15°

Halluks Valgus’u azaltmak için hastaya, 3 ay boyunca (günde ortalama 16 saat kullanım) kinezyoloji bandı ile denge bantlaması uygulanmıştır.

İlk aşamada; baş parmak manuel olarak abdüksiyona alınmışken , 2.5 cm genişliğinde , ‘’I şeklinde’’ bant yaklaşık olarak %30-40 gerim uygulanarak baş parmağın medialinde topuğa doğru uygulanmıştır (Resim A-B).

İkinci aşamada; baş parmak, tabanının laterale (ikinci parmak yönünde) dönüşünü fasilite etmek için manuel olarak abdüksiyona aldıktan sonra, 2.5 cm genişliğinde ‘’I şeklinde’’ bant 1. MTF eklemin tabanından başlayarak ayak dorsalinden 5. Metatarsal kemiğin lateral tarafına doğru %30-40 gerim ile uygulanır (Resim C-D).

Üçüncü aşamada; Baş parmak abdüksiyonundaki mekanik düzeltmeyi artırmak için, birinci aşamadaki uygulama tekrar edilir (RESİM E).

Cilt irritasyonunu önlemek için, bantlamanın sonunda ‘’I şeklindeki’’ bant’a gerim uygulanmamıştır (yaklaşık 2-3 cm). Denge bantlaması 24 saat içinde çıkarılmış ve uygulama ciltte kaşınmanın olması yada olmaması durumuna bağlı kalınmadan, her gün tekrar edilmiştir. Sonuçta, hiç bir deri irritasyonu veya farklı bir durumla karşılaşılmamıştır.

3 aylık uygulama sonrasında ağırlık aktarılmış pozisyonda tekrarlanan görüntülemede radyolojik açılardaki değişim;

  • A, sol halluks valgus açısı; 22°den 11°ye düşmüştür.
  • B, sol intermetatarsal açısı;15°den 12°ye düşmüştür.
  • C, sağ halluks valgus açısı;21°den 14°ye düşmüştür.
  • D, sağ intermetatarsal açısı; 15°den 14.5°ye düşmüştür.

Tedavi sonucunda hasta, ayakkabı ile uzun süreli yürüyüşler sonrasında bile baş parmağın MTF ekleminin medial çıkıntısında ağrı hissetmiyordu.

‘’Ağrı ve dizilim arasında nedensel ilişki belirsiz olmasına rağmen, dizilim mekanik ağrıya neden olan bir çok faktörden biridir. Bu nedenle araştırmacılar, tekrarlanan denge bantlaması ile halluks valgusun azaltılıp dizilimin düzelmesi ile hastanın ağrısının azalacağını öngörmüşlerdir. Sonuç olarak, bu bantlama uygulamasının halluks valgus tedavisinde tamamlayıcı olarak kullanabileceğini önermektedirler.

Hazırlayan: Uzm. Fzt. Bahar Güneş Ayberk

Özet

Bu makale orta dereceli halluks valgus deformiteli hastaya kinezyoloji bandı ile uygulanan denge bantlamasının etkileri – vaka sunumuna ilişkin bilgi verilmektedir.

Halluks Valgus’ta Kinezyolojik Bantlama Örneği