Holmich Egzersiz Programının Addüktörle İlişkili Kasık Ağrısı Üzerine Etkisi Nasıldır? Holmich Egzersiz Programının Addüktörle İlişkili Kasık Ağrısı Üzerine Etkisi Nasıldır?

Holmich Egzersiz Programının Addüktörle İlişkili Kasık Ağrısı Üzerine Etkisi Nasıldır?

 

Spor yaralanmalarından kaynaklanan kasık ağrısı, özellikle futbolda olduğu gibi tekme atma ve dönme gibi tekrarlayan hareketleri içeren sporlara katılanlar arasında yaygındır. Bu tür yaralanmalar, uzun süreli semptomlar ve sık tekrarlama ile karakteristiktir. Yaralanma oranı 1000 saatlik oyun başına 1.015-1.133'tür ve bu tüm futbol yaralanmalarının% 11-16'sına eşittir. Egzersize bağlı kasık ağrısının prognozu net değildir. Sakatlanan sporcular, kısıtlama olmaksızın spor aktivitesine dönmeden önce uzun süre beklemek zorunda kalabilir.

Sporcularda kasık ağrısı üç ana başlıkta sınıflandırılmıştır:

Kasık ağrısı için tanımlanmış klinik tablolar:

  • Addüktörle ilişkili
  • İliopsoasla ilişkili
  • İnguinal bölgeyle ilişkili
  • Pubisle ilişkili
  • Kalça ile ilişkili kasık ağrısı
  • Kasık ağrısına neden olan diğer durumlar


Addüktörle ilişkili kasık ağrısı kasık yaralanmalarının en sık nedenidir. Tüm spor türlerinde kasık yaralanmalarının % 58'ini oluşturmaktadır. Hastalar çoğunlukla pubik kemikte addüktör longus tendonunun yapışma yeri çevresinde belirgin olan medial kasık ağrısından yakınır. Ağrı medial uyluk boyunca distale yayılabilir. Sprint, ani yön değiştirme ve topa vuruş sırasında ağrı sık yakınmalar arasındadır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Konu ile ilgili yapılan çalışmada, addüktörle ilişkili kasık ağrısı bulunan kişilerde holmich egzersiz protokolünün etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çalışmaya 17 sporcu dahil edilmiştir.

Dahil edilme kriterleri: 18-35 yaş arası erkek, En az 2 ay boyunca kasık ağrısı, Önceki spor aktivite seviyesine dönme arzusu, Palpasyonla ağrı(addüktör tendonlar-pubik kemik), Dirence karşı aktif addüksiyon sırasında kasık ağrısı( ağrı düzeyi VAS’a göre altıdan az olmalıdır). 

Dışlama kriterleri: Femoral veya inguinal herni, Prostat veya kronik idrar yolu bozukluğu, Çalışmadan önceki 6 ay içinde haftada bir defadan fazla kalça addüktörleri için kuvvet antrenmanına katılım.

Tedavi Protokolü:

Tedavi, Holmich ve arkadaşları tarafından önerilen protokolden oluşmaktadır. Tedavi haftada üç seans şeklinde uygulanmıştır. Her seansın süresi modül 1 için yaklaşık 90 dakika (ilk iki hafta) ve modül 2 için (üçüncü haftadan itibaren) 120 dakikadır. Üçüncü haftadan itibaren tedavi seansları arasında modül 1 egzersizleri yapılmıştır. Addüktör kas germeleri yasaklanmıştır ancak diğer kasları germeye izin verilmiştir. Tedavi sırasında ve son değerlendirmeden önce hiçbir atletik aktiviteye izin verilmemiştir. Katılımcıların ağrısız olması şartıyla bisiklete binmelerine izin verilmiştir. Tedavinin altıncı haftasından itibaren, kasık ağrısı yaratmadığı sürece yavaşça koşmalarına izin verilmiştir. Holmich’in çalışmasında tedavi süresi 8 ila 12 hafta arasında olduğu için, çalışma için minimum tedavi süresi olarak ortalama 10 hafta olarak belirlenmiştir. 


   

Modül 2 egzersiz örneği


Modül 1 egzersiz örneği

Tedavi programını tamamlayan katılımcıların% 78,57'si ortalama 14,2 hafta sonra kasık ağrısı olmaksızın eski düzeyindeki spor aktivitelerine dönebilmiştir. Sıkıştırma testlerinde ve fonksiyonel testler sırasında VAS ağrı skorları önemli bir düşüş göstermiştir (sıkıştırma testinde 5.14'ten 1.64'e ve fonksiyonel testler sırasında 5.29'dan 1.93'e). Holmich ve ark. tarafından bildirilen bulguların aksine, tedavi sonunda etkilenen kalça eklemi abdüksiyon ROM'unda fark edilir bir değişiklik olmamıştır. Etkilenen kalça ekleminin iç rotasyon ROM'u önemli ölçüde artmıştır. Kalça iç rotasyonunun azalmış aralığı kasık yaralanmaları için potansiyel bir risk faktörü olarak önerildiğinden, bu sonuç bu çalışma ve Holmich protokolü için bir avantaj olabilir. 

Bu çalışmanın sonuçları objektif olarak, Holmich protokolüne dayalı egzersiz terapisinin, addüktörle ilişkili kasık yaralanmaları için etkili bir tedavi olabileceğini göstermektedir. Bulgular, pelvik kuşağı etkileyen kasların gücü ve koordinasyonuna odaklanan bu programının, 10 haftalık tedaviden sonra ağrı, kas gücü ve fonksiyonel yetenek için birincil sonuçları önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermiştir.

Hazırlayan: Fzt. Abdulsamet Celayır

Referans: Yousefzadeh, A., Shadmehr, A., Olyaei, G. R., Naseri, N., & Khazaeipour, Z. (2018). Effect of Holmich protocol exercise therapy on long-standing adductor-related groin pain in athletes: an objective evaluation. BMJ open sport & exercise medicine, 4(1).

Daha fazla oku: Futbolda Kopenhag Adduksiyon Egzersizi Kullanarak Büyük Eksentrik Güç Artışı

Özet

Spor yaralanmalarından kaynaklanan kasık ağrısı, özellikle futbolda olduğu gibi tekme atma ve dönme gibi tekrarlayan hareketleri içeren sporlara katılanlar arasında yaygındır.Bu çalışmada Holmich egzersiz protokolü hakkında özet biilgiler yer almaktadır.

Holmich Egzersiz Programının Addüktörle İlişkili Kasık Ağrısı Üzerine Etkisi Nasıldır?