İliotibial Bant Sendromunda Tedavi Nasıldır? İliotibial Bant Sendromunda Tedavi Nasıldır?

İliotibial Bant Sendromunda Tedavi Nasıldır?

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial bant sendromu (ITBS), özellikle koşucularda görülen lateral diz ağrısının en yaygın sebebidir.

İliotibal bandın tekrarlayan sürtünmeyle lateral femoral epikondile doğru kaydığına inanılır. İTB sendromunda dizin lateralinde yanıcı ve keskin bir ağrı görülür.

En çok diz fleksiyon ve ekstansiyon güçsüzlüğü, aşırı pronasyon ve kalça abdüktör zayıflığının etkili olduğu düşünülmektedir.

Koşucular genellikle koşuya ilk başlama sırasında ağrı hissetmez fakat zaman geçtikçe semptomlar artar. Semptomlar koşu sonrası kısa süreliğine geçse de daha sonraki koşularda geri dönebilir. Eğer ITB sendromu ilerlerse, ağrı yürüme sırasında bile devam edebilir Kısa mesafe koşucularında genellikle anti inflamutuvar ilaçlarla tedavi edilsede, uzun mesafe koşucularında çok daha kapsamlı tedavi yaklaşımları gerekmektedir.

İliotibial bant sendromunu tanımlamak ve tedavi etmek zor olmamasına rağmen, hastanın ağrısını önemli ölçüde arttıran miyofasyal problemler tedavimizi kısıtlayabilir. Fiziki muayene, hassas iliotibial bandın olası şişme yanı sıra tetik noktalarını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme içermelidir.

Akut semptomlar, aktivite kısıtlaması ve diğer yöntemlerle hafifletildikten sonra, sorunlu tetik noktalar, masaj terapisi veya diğer tedavilerle yönetilebilir. Kademeli bir germe ve güçlendirme programı, hastaların çalışmaya dönmesini hızlandırabilir.

Fiziki Muayenede:
Modifiye Thomas testi
Gastrokinemius kasının esnekliği
Myofasyal kısıtlama yaratan noktalar
Gluteus medius kas kuvveti değerlendirilmelidir.

Lateral femur kondil üzerindeki hassasiyet noktaları ve şişlikler belirlenir. Lateral eklem çizgisi, popliteal tendon, lateral kollateraller veya anterior lateral yağ padinde hassasiyet görülmesi beklenmez. Etkilenen bölge üzerinde krepitasyon, çatlak veya hafif çukur ödem görülebilir. Ağrı hasta etkilenen taraf üzerine yattığında veya diz 90 derece fleksiyondayken artabilir.


Referans
Michael Fredericson MD, Marc Guillet PT, ATC & Len DeBenedictis MS, CMT (2000) Quick Solutions for Iliotibial Band Syndrome, The Physician and Sportsmedicine, 28:2, 52-68

Özet

Bu çalışmada,iliotibial bant sendromunun tanımından,değerlendirme yöntemlerinden ve tedavisinden bahsedilmektedir.

İliotibial Bant Sendromunda Tedavi Nasıldır?