İnmeli Hastalarda Stabil Zemin Egzersizi ile Titreşimli Zemin Egzersizi Etkileri Nasıldır? İnmeli Hastalarda Stabil Zemin Egzersizi ile Titreşimli Zemin Egzersizi Etkileri Nasıldır?

İnmeli Hastalarda Stabil Zemin Egzersizi ile Titreşimli Zemin Egzersizi Etkileri Nasıldır?

Hemipleji-Felç Tedavisinde Fizik Tedavi Yöntemleri Nelerdir? - En İyi Liste

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Titreşim terapilerini fizyoterapistler, 1990’lardan beri kas aktivitesini stimüle etmek, kas kuvvetini ve enduransını arttırmak ve daha farklı yararları için kullanmaktadır.

Yapılan bir çalışmada inmeli hastalarda; son zamanlarda popülerliği artan titreşimli egzersiz platformlarında fizik tedavi egzersizlerinin sürdürülmesinin, sabit zeminde sürdürülmesine göre yararlı olup olmadığı sorusuna cevap aranmaktadır.

Sabit zeminde geleneksel fizyoterapi alanlar (SFT) ve tüm vücut titreşimli platform ile geleneksel fizyoterapi alan (TFT) iki grup: tek seans sonrası, 8. Seans sonrası ve 12. Seans sonrası değerlendirilmiştir.

Tek seans sonrasında TFT grubunun diğer gruba göre;

Uyluk ve bacak kas kuvveti artmış

Spastisite azalmış

Fonksiyonel mobilite artmış

Postural kontrol artmış olsa da

8 ve 12. Seanslar sonrası yapılan ölçümlerde SFT grubu ile TFT grubuarasında bu parametreler anlamında fark olmadığı belirlenmiştir.

Sadece günlük yaşam aktiviteleri anlamında kısa ve uzun vadede titreşimli platformda uygulanan geleneksel fizik tedavinin kontrol grubuna oranla olumlu sonuçları olduğu kaydedilmiştir.

Referans
Liao L-R, Huang M, Lam FMH,Pang MYC. Effects of whole-body vibration therapy on body functions and structures, activity, and participation poststroke: a systematic review. Phys Ther. 2014;94:1232–1251.

Özet

Bu çalışma, son zamanlarda popülerliği artan titreşimli egzersiz platformlarında fizik tedavi egzersizlerinin sürdürülmesinin, sabit zeminde sürdürülmesine göre yararlı olup olmadığı sorusuna cevap aramaktadır.

İnmeli Hastalarda Stabil Zemin Egzersizi ile Titreşimli Zemin Egzersizi Etkileri Nasıldır?