Egzersiz Terapisinin Kronik İnmede Denge Kapasitesine Etkisi Nasıldır? Egzersiz Terapisinin Kronik İnmede Denge Kapasitesine Etkisi Nasıldır?

Egzersiz Terapisinin Kronik İnmede Denge Kapasitesine Etkisi Nasıldır?

İnmeden sonra rehabilitasyonun asıl amacı günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaktır. Ayakta durma dengesi bu bağımsızlık için oldukça önemlidir. Her ne kadar inme geçirenlerin %75 i bağımsız ayakta durma dengelerini kazansa da asimetrik ağırlık aktarımı ve artmış postüral eğim genelde kalıcıdır. Bu yüzden rehabilitasyonun amacı çeşitli egzersizler kullanarak dengeyi arttırmaktır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir meta-analize göre;

Gövde yapı ve fonksiyon seviyelerinde (duyu organizasyon testi ve posturografi ölçümlerinde) tutarlı sonuçlar bulunamazken,
ICF'nde (BBS ve fonsiyonel ulaşma testi) belirli ölçüde artma olduğu bulunmuştur.Bu bulgular ışığında paretik olmayan taraftaki ayak bileği ve kalçayı güçlendirmek, gövde kontrolünü arttırmak, adım atma stratejilerini düzenlemek, bozulmuş duyusal girdi ve vücut dinamiğini düzenlemek dengeyi arttırmakta önemli rol oynamaktadır.Yapılan bu çalışmada egzersiz tedavisinin ve yürüyüş eğitiminin denge, fonksiyonel ağırlık aktarma ve yürüme eğitimine olumlu etkisi olduğu bulunmuştur.

Dik duruş desteklenirken yapılan bireysel yürüyüş çalışmalarının dengeyi olumlu yönde etkilediği kanıtlanamazken yürüyüş sırasında dengeyi zorlayarak yapılan çalışmaların, yürüyüş bandında sanal gerçeklik ortamı yaratılarak veya dönüş hareketleriyle yapılan yürüyüş çalışmalarının denge skorlarını arttırdığı görülmüştür.

Sonuç olarak denge, ağırlık aktarma ve yürüyüş eğitimi kronik inmeli hastalarda belirgin ölçüde dengeyi arttırmaktadır.

Referans
Duijnhoven H et al , Effects of Exercise Therapy on Balance Capacity in Chronic Stroke Systematic Review and Meta-Analysis, Stroke,47 (2016).

Özet

Bu çalışmada,inme geçiren bireylerde uygulanan egzersiz terapisinin denge üzerine etkisinden bahsedilmektedir

Egzersiz Terapisinin Kronik İnmede Denge Kapasitesine Etkisi Nasıldır?