Ayak İntrinsik Fleksör Kasları İçin Kuvvetlendirme Eğitimi Ayak İntrinsik Fleksör Kasları İçin Kuvvetlendirme Eğitimi

Ayak İntrinsik Fleksör Kasları İçin Kuvvetlendirme Eğitimi

Library of Links & Exercises from Karen A. Langone DPM

Egzersiz yaparken insanlar genellikle yalın, dik, bipedal postürde kalırlar. Bu postürde; yürüyüş, koşu, tekme ve atlama gibi farklı hızlarda farklı hareketler yapmaktadırlar. Ayaklar önemli bir vücut bileşenidir çünkü şok emici, ağırlık için destek yapısı sağlayan ve hareket ettirici organ olarak sürekli çalışır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Son yıllarda, birçok rapor; ayak bileği fleksör kuvveti ve kavrama kuvvet eğitiminin, yürüme hızında veya hız ayarlamada önemli değişiklikler yaptığını ve dinamik dengenin geliştirilmesine katkı sağladığı aynı zamanda düşmeleri önlediğini bildirmiştir. Bununla birlikle ayakla ilgili araştırmaların ortak eğitimleri tipik olarak; havlu toplama ve parmak egzersizleri gibi düztaban egzersizlerini içermektedir. Bu egzersizlerde ekstrinsik ve instrinsik kaslar kullanılmakta ve frekans, yüklenme, uygulama zamanı, uygulama süresi ve etkileri ile ilgili pek çok husus belirsizliğini korumaktadır. Dahası, daha önceki çalışmalar intrinsik ayak kaslarının önemini bildirmiş ancak bu eğitimin etkileri netleşmemiştir.

Bir başka  çalışmanın amacı ise intrinsik ayak fleksör kuvvetlendirme eğitiminin etkilerini doğrulamaktır.Çalışmaya motor nöron hastalığı ya da düztabanlık(düşük ark) gibi ayakla ilgili hastalık öyküsü olmayan 12 sağlıklı erkek dahil edilmiştir.

İntrinsik ayak fleksör kuvvetini ölçmek için dijital bir kavrama dinamometresi kullanılmıştır.Longitudinal ark uzunluğu,birinci metatars başından tüberositas calcanei ye kadar olan mesafe olarak tanımlanmıştır.Horizontal ark uzunluğu birinci metatars başından beşinci metatars başını da içine alacak olan mesafeye olarak tanımlanmıştır. Dinamik test parametreleri tek ayakla uzun atlama, vertikal sıçrama ve 50 metre hızlı koşma süresidir.

Tüm ayak parmağı interfalangeal ve metatarsofalangeal eklemlerine 3 kg yüke karşı fleksiyon eğitimi; sekiz hafta boyunca, haftada üç, günde bir kez, 200 tekrarlı, olmak üzere uygulanmıştır. Bu egzersiz, maksimum 10 kg kapasiteli teraziler kullanılarak yapılmıştır.Metronom istenen egzersiz ritmini katılımcılar bağımsız olarak yapana kadar ritmi belirlenmiştir.

Sonuçlarda sol ve sağ intrinsik fleksör kuvvetleri anlamlı olarak artmıştır,sol ve sağ longitudinal ark uzunlukları  ve ayakta durma pozisyonunda ölçülen horizontal ark uzunlukları eğitim sonrasıyla karşılaştırıldığında azalmıştır.Eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında; sağ ve sol tek ayakla uzun atlama mesafeleri,vertikal sıçrama anlamlı olarak artmış ve 50 metre hızlı koşma süresi anlamlı olarak azalmıştır.Bu kas kuvvetlendirme eğitimi kas kuvveti skoru,ayak ark şekli,hareket performasını önemli ölçüde geliştirmiştir.

Referans
Takayuki Hashimoto, Keishoku Sakuraba, Strength Training for the Intrinsic Flexor Muscles of the Foot: Effects on Muscle Strength, the Foot Arch, and Dynamic Parameters Before and After the Training, J. Phys. Ther. Sci.26: 373–376, 2014

Özet

Bu çalışma,ayak intrinsik fleksör kaslarına uygulanan kuvvetlendirme eğitiminin etkilerini araştırmaktadır.

Ayak İntrinsik Fleksör Kasları İçin Kuvvetlendirme Eğitimi