Uluslararası Pediatrik Onkoloji Egzersiz Rehberi (iPOEG) Uluslararası Pediatrik Onkoloji Egzersiz Rehberi (iPOEG)

Uluslararası Pediatrik Onkoloji Egzersiz Rehberi (iPOEG)

Giriş


Fiziksel aktivite ve egzersiz kanserden etkilenen çocuklar ve ergenler için olumlu sonuçlar verebilir. Literatürde boşluklar olmasına rağmen, araştırmacılar fiziksel aktivite ve egzersizin semptomları yönetmeye yardımcı olduğunu (ör. yorgunluk ve ağrı), fiziksel ve psikososyal refahı artırdığını (ör. vücut kompozisyonu ve kaygıyı azaltmak) ve hayatta kalma süresini uzattığını vurgulamaktadır. Bu yöndeki kanıtların aksine kılavuz ve tavsiye beyanlarının yokluğunda, çocuklar, ergenler ve ebeveynleri ne kadar fiziksel aktivite veya egzersiz yapacaklarından; klinisyenler de hastalarına ne kadar fiziksel aktivite veya egzersiz önereceklerinden emin olamamaktadır.,
 

Metodoloji

 
Rehberin oluşturulmasındaki konsensüs için klinik kılavuz geliştirme prosedürleri çevrimiçi yöntemler ile takip edilmiş ve Delphi tekniği kullanılmıştır. Bu rehberin oluşturulmasında farklı ülkelerden pediatrik egzersiz onkolojisi alanında aktif olarak uygulama yapan, yayınlayan ve/veya çalışan uzmanlar yer almıştır.
 

Sonuç

 
Konsensüs sonucunda en temelde, daha fazla hareket etmek (moving more) güvenli olarak tanımlanmıştır. Kanserli her çocuk ve ergen için tüm yaşlarda, yeteneklerde, teşhislerde, aşamalarda ve tüm ortamlarda hareketin (günden güne farklı olsa da) mümkün ve önemli olduğu vurgulanmıştır. Hareketten egzersize geçiş yaparken veya hareketin güvenliğinden emin olunmadığı durumlarda konsensüs sonucundaki tavsiye açıklamalarına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu tavsiyeler şu şekildedir;
• Egzersiz reçete edilirken, bir egzersiz uzmanı (egzersiz fizyoloğu, fizyoterapist, veya fizik tedavi uzmanı) tavsiyede bulunmalıdır. Spesifik olarak pediatrik kanser hakkında eğitim ve/veya klinik deneyimi olan bir egzersiz uzmanı, kanserden etkilenen çocuklar ve ergenler için egzersizin güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için önemlidir.
• Egzersiz uzmanı, hasta hakkında her şeyi (yaşı, kanser türünü, ortamı, tedaviyle ilgili hususlar, kontrendikasyonları ve bireysel faktörler vb.) dikkate almalıdır.
• Sağlık ekibi ve egzersiz uzmanı arasındaki iletişim, kanserden etkilenen çocuklar ve ergenler arasında egzersizi teşvik etmek için önemlidir.
• Bazı durumlarda, kanserden etkilenen çocukların ve ergenlerin ilk hareket hedeflerinde desteklemek için spesifik olarak pediatrik kanser ve egzersiz bilgisi olan bir egzersiz uzmanı gerekli olabilir.
 

Klinik Çıkarım

 
Pediatrik popülasyonda bu yönde daha fazla çalışmaya ihtiyaç olsa da kanserli çocuklar ve ergenlerde klinikte “moving more” (daha fazla hareket) felsefesi benimsenmelidir. iPOEG kılavuz ve tavsiye açıklamaları doğrultusunda “hareket” için geniş bir kontrendikasyon kategorisi tanımlanmamış ve kanserden etkilenen tüm çocuklar ve ergenler için faydalı olduğu vurgulanmıştır.
 
Hazırlayan: Fzt. Begüm SİMEN
Wurz, A., McLaughlin, E., Lategan, C., Chamorro Viña, C., Grimshaw, S. L., Hamari, L., ... & Culos-Reed, S. N. (2021). The international pediatric oncology exercise guidelines (iPOEG). Translational behavioral medicine, 11(10), 1915-1922.

Uluslararası Pediatrik Onkoloji Egzersiz Rehberi (iPOEG)