İşçi Sağlığında Bütüncül Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

Desk workers' workout | Nuffield Health

İş ortamı çalışan nüfusun sağlığını etkilemektedir ve artan masaüstü bilgisayar kullanımı ile sedanterlik oranı da artmıştır.Oturarak ya da yaslanarak duruşta enerji harcaması 1.5 MET’ten azdır.Oturarak çalışanlarda kronik hastalıklar, mental rahatsızlıklar, kognitif fonksiyonlarda azalma ve obezite riskinde artma görülmektedir.Düzenli fiziksel aktivite kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını azaltır ve kardiyometabolik belirteçlerin iyileşmesini sağlar.Aynı zamanda yapılan işin kalitesini de arttırır.

Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada sedanter çalışanlarda iş yerindeki fiziksel aktiviteyi artırmak ve kardiyometabolik belirteçleri iyileştirmek açısından (istirahat kalp hızı, bel çevresi, vücut yağ oranı, vücut kas kütlesi) sadece ergonomik yaklaşımlar ile ergonomik yaklaşımlara ilaveten sağlığın geliştirilmesi çalışmalarının birlikte uygulanmasını karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Çalışmaya, bir şirketin sağlıklı ama fiziksel olarak inaktif, çalışma süresinin en az %75’ini oturarak geçiren 60 obez yetişkinler dahil edilmiştir.Akut hastalık, yaralanma, bilişsel bozukluklar, psikoz ya da psikolojik hastalık (depresyon, anksiyete hariç), kalp yetmezliği, kanser, fiziksel aktivite ile kontraendike ilaç kullananlar, çalışma süresinin %75’inden azını oturarak geçirenler çalışmaya dahil edilmemiştir.Katılımcılar 2 gruba ayrılmıştır.

Birinci gruba 30 dakika  sadece ergonomik yaklaşımlar ile ilgili eğitimler verilmiş (tavsiye, bilgilendirme vb.) ve kişiler normal çalışma ortamlarında analiz edilip ergoterapist tarafından çalışma ortamları düzenlenmiştir. Bu gruptaki katılımcılara haftada üç kez postürlerini düzeltmeleri ve düzenli molalar vererek oturmayı engellemeleri açısından öneriler sunan mailler gönderilmiştir.İkinci grupta ise ilk gruba yapılanlara ilave olarak ‘ActiveLife Trainer™’cihazı masaların altına yerleştirilmiş ve günlük 30 dakika (1. hafta)-80 dakika (16. hafta) arasında bir hedef konulmuştur. Pedal kişi çalışırken rahat hissedeceği pozisyonda ayarlanmıştır. Hız, mesafe, günlük kalori harcamasını değerlendirebilmek için bir telefonda yüklü bir etkinlik izleme uygulaması kullanmışlardır.Değerlendirme olarak akseloremetre ile fiziksel olarak aktif olunan iş yerinde geçirilen zaman, kan basıncı, kalp hızı, vücut kompozisyonu ve iş verimliliği ölçülmüştür.

İkinci grupta; işyerinde geçirilen toplam fiziksel aktivite süresi ve çalışma saatlerinde elde edilen hafif şiddette fiziksel aktivite oranı anlamlı olarak artmıştır.Sonuç olarak; sağlığı korumaya yönelik ergonomik yaklaşımların ve sağlığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların birlikte uygulanması, iş yerindeki hafif şiddette fiziksel aktivitenin önemli ölçüde artmasını sağlamıştır.Günlük ortalama 50 dakika pedal çevirme, sedanter çalışanların enerji harcamasının azalmasını kompanse etmeye yardımcı olabilir.Kardiyometabolik belirteçlerin iyileşmesi (istirahat kalp hızı, bel çevresi, vücut yağ oranı, vücut kas kütlesi) ve iş veriminin artması ile fiziksel aktiviteye bağlılık ilişkilidir.
Bu bulgular, sedanter ofis çalışanlarının sağlığını ve refahını ilerletmek isteyen işverenler için önemlidir.

Hazırlayan: Fzt. Büşra Saçlı


Referans
Carr LJ, Leonhard C, Tucker S, Fethke N, Benzo R, Gerr F. Total Worker Health Intervention Increases Activity of Sedentary Workers. Am J Prev Med 2016;50(1):9-17.

Özet

Bu çalışmanın amacı işçi sağlığında bütüncül yaklaşım hakkında bir bakış açısı kazandırmaktır.

İşçi Sağlığında Bütüncül Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?