ACL Tamiri Sonrası Kan Akışı Kısıtlamalı Egzersizin Quadriceps Fonksiyonuna Etkisi Nasıldır? ACL Tamiri Sonrası Kan Akışı Kısıtlamalı Egzersizin Quadriceps Fonksiyonuna Etkisi Nasıldır?

ACL Tamiri Sonrası Kan Akışı Kısıtlamalı Egzersizin Quadriceps Fonksiyonuna Etkisi Nasıldır?

Blood-Flow Restriction Therapy Rapidly Rebuilt My Body | Outside Online

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyondan sonra birçok kişi quadriseps boyutlarını ve gücünü tam olarak geri kazanamaz. Kalıcı kas ve güç kaybı, değişmiş eklem yükleme ve yürüme mekaniği, sınırlı fiziksel fonksiyon ve yeniden yaralanma riskinin artmasıyla ilişkili olan quadriseps asimetrisine yol açar.

Kan akışı kısıtlaması ile egzersiz, kas inşa etmek ve diz patolojileri olan klinik popülasyonlarda gücü artırmak için etkili bir yöntemdir. Bu egzersiz için, şişirilebilir bir manşon, çok daha düşük yükler kullanılarak, kan akışını kısmen tıkamak için uzva kompresyon uygulanır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bir çalışma ÖÇB cerrahisinden birkaç yıl sonra quadriseps büyüklüğünü, gücünü ve simetrisini arttırma amaçlı 4 haftalık ev tabanlı BFR egzersiz programının etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamıştır.BFR egzersizinin rektus femoris ve vastus lateralis kalınlığında ve diz ekstansör gücünde ilgili olmayan bacağına kıyasla daha fazla gelişme sağlayacağını varsayılmıştır. Daha önce ÖÇB rekonstrüksiyonu uygulanan dokuz yetişkin ve dokuz sağlıklı kontrol dahil edilmiştir.Katılımcılar 18-44 yaş arasındaydı ve fiziksel olarak en az 30 dakika 3-5*/hafta egzersiz yaptıkları için aktifti.

ÖÇB ve yaralanmamış kontrol gruplarında; rektus femoris ve vastus lateralis kalınlığının ve tek bacak diz ekstansör gücünün temel ölçümleri değerlendirilmiştir. ÖÇB grubuna katılanlar 4 hafta için haftada 5 gün evde BFR egzersiz yaptılar. Egzersiz sonrası program, kas kalınlığı ve gücü tekrar değerlendirilmiştir.Her antrenman üç egzersizden oluşturulmuş ve 25 dakika sürmüştür. İlk olarak, katılımcılar ilgili bacağını bir direnç bandı kullanarak 3 x 30 tek bacak diz ekstansiyonu yapmışlar. Daha sonra, katılımcılar 3 x 30 çift bacak vücut ağırlığında yarım squat yapmışlar. Son olarak, katılımcılar tercih edilen yürüme hızında 3 x 2 dakikalık yürüyüşler yapmışlar Setler arasında  (1 dk) ve egzersizler (2 dk) arasında dinlenme sağlanmıştır. Her egzersiz sırasında, 18 cm genişliğinde bir aneroid tansiyon aleti kullanarak ilgili bacağın içindeki kan akışı kısıtlanmıştır. Manşon uyluk etrafına sarıldı ve femoral arterdeki kan akışını tıkamak için gereken basıncın% 50'sine şişirilmiştir.Ekstremite tıkanma basıncı, daha önce Doppler Ultrason kullanılarak oturmuş bir konumda belirlenmiştir. Manşon, setler arasındaki 1 dakikalık dinlenme sırasında şişirilmiş halde kalmış ancak egzersizler arasındaki 2 dakikalık dinlenme sırasında söndürülmüştür.

4 haftalık BFR egzersizinden sonra, söz konusu bacağın rectus femoris ve vastus lateralis kalınlığı sırasıyla %11 ve 10 artmıştır. Beklendiği gibi, BFR egzersizleri rektus femoris ve vastus lateralis kalınlığının yanı sıra, diz bacak ekstansiyonu gücünü, etkilenmemiş bacağına kıyasla ilgili bacağında daha fazla artırmıştır. Evde yapılan BFR egzersiz programı da diz ekstansör gücünü%20 artırmıştır.

ÖÇB’li hastalar nihayetinde denetimli rehabilitasyondan taburcu edildiklerinde, klinisyenler BFR egzersizlerini ev tabanlı bakım programlarına dahil etmeyi düşünebilirler.

Spesifik olarak, bu, hastaların düşük quadriseps boyutlarını ve güçlerini, simetri ve / veya fiziksel fonksiyonlarını daha da arttırmasına izin verebilir, çünkü düşük yük BFR direnç egzersizi, geleneksel düşük yük direnç egzersizinden daha etkilidir.  Alternatif bir olasılık, düşük yük BFR direnç egzersizinin, bireylerin daha yüksek güç kazanımları ortaya çıkaran yüksek yük dirençli egzersizlere doğru daha erken ilerlemelerini sağlayabilir. Ek olarak, kalıcı quadriseps bozuklukları olan ve takip edilen tıbbi müdahale gerektiren ÖÇB'li kişiler evde BFR egzersizini pratik bulabilirler.

Hazırlayan: Abdulsamet Celayır 

Referans:  Kilgas, M. A., Lytle, L. L., Drum, S. N., & Elmer, S. J. (2019). Exercise with Blood Flow Restriction to Improve Quadriceps Function Long After ACL Reconstruction. International journal of sports medicine, 40(10), 650-656.

Özet

Kan akışı kısıtlaması ile egzersiz, kas inşa etmek ve diz patolojileri olan klinik popülasyonlarda gücü artırmak için etkili bir yöntemdir. Bu çalışmada ÖÇB cerrahi sonrası kan akışı kısıtlamalı egzersizin etkinliği araştırılmıştır.

ACL Tamiri Sonrası Kan Akışı Kısıtlamalı Egzersizin Quadriceps Fonksiyonuna Etkisi Nasıldır?