Kapalı Kinetik Zincir Egzersizleri Kapalı Kinetik Zincir Egzersizleri

Kapalı Kinetik Zincir Egzersizleri

Kapalı kinetik zincir (KKZ) egzersizleri hareket eden uzvun distalinin bir objeye ya da yüzeye sabitlendiği egzersizlerdir. Distal kısmı sabitleyerek kinetik zincirdeki her bir eklem hareket ettirilmiş olur, distal ve proksimal kısımın aynı anda direnç eğitimi sağlanır.


KKZ egzersizleri açık kinetik zincir (AKZ) egzersizlerinden daha popülerdir çünkü çoğu terapist KKZ’nin daha güvenli ve fonksiyonel olduğunu düşünür. Uçar ve ark. ACL rekonstrüksiyonu sonrası rehabilitasyonda KKZ egzersizlerinin AKZ egzersizlerinden daha etkili olduğunu ve spora dönüş sürecini kısalttığını göstermiştir. 

KKZ egzersizlerinin özellikleri AKZ egzersizlerinden farklıdır.

Biyomekanik ve Nörofizyolojik Faktörler
KKZ teknikleri, işlevsel olarak ilişkili eklemlerin ardışık hareketini ve yerleşimini vurgular ve bu nedenle uygun eklem hareketini kontrol etmek için koordineli ve sıralı kas aktivasyon modelleri gerektirir.
KKZ egzersizleri, kas aktivasyon modellerini başlatmak ve kontrol etmek için proprioseptif geribildirim ile proprioseptif sistemi uyarır.

Egzersizler
Üst ekstremite KKZ egzersizleri arasında şınav, barfiks, dips ve türevleri bulunur. Bu egzersizler triseps brachii, biceps brachii, pectoralis majör ve minör, deltoid kaslarının ko-kontraksiyonunu sağlayarak değişik açılarda stabilizasyon sağlamaya odaklanır.
Alt ekstremite için olan örnekler arasında squat, deadlift, lunges, power clean ve leg press bulunur. Bunlar, quadriseps, hamstringler, kalça fleksörleri, soleus ve gastroknemius kaslarının ko-kontraksiyonuna odaklanır. Hareket eklemleri arasında diz, kalça ve ayak bileği bulunur.

    


Klinik Çıkarım: Kapalı kinetik zincir egzersizlerine karşı açık kinetik zincir kullanıp kullanmayacağına karar verirken birçok faktör dikkate alınmalıdır. Hastanın durumu ve rehabilitasyon aşaması, egzersiz reçetesi kararına yardımcı olacaktır.

Hazırlayan: Ece Yüksel

Referanslar
Kwon YJ, Park SJ, Jefferson J, Kim K. The Effect of Open and Closed Kinetic Chain Exercises on Dynamic Balance Ability of Normal Healthy Adults. J Phys Ther Sci. 2013 Jun;25(6):671–4.
Bynum EB, Barrack RL, Alexander AH. Open versus closed chain kinetic exercises after anterior cruciate ligament reconstruction. A prospective randomized study. Am J Sports Med. 1995 Aug;23(4):401–6.
Uçar M, Koca I, Eroglu M, Eroglu S, Sarp U, Arik HO, et al. Evaluation of Open and Closed Kinetic Chain Exercises in Rehabilitation Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. J Phys Ther Sci. 2014 Dec;26(12):1875–8.
Ellenbecker TS, Davies GJ. Closed kinetic chain exercises. A comprehensive guide to multiple-joint exercises. J Chiropr Med 2002;1(4):200.
Akuthota V, Herring SA. Nerve and vascular injuries in sports medicine. Springer, 2009.
Bob&Brad.5 Closed Chain Exercises for Your Shoulder (Strengthen & Stabilize) Available from: https://www.youtube.com/watch?v=jjCt5RYBBAI
 
Açık Kinetik Zincir Egzersizleri

Özet

Bu çalışmada kapalı kinetik egzersizlerden,kapalı kinetik zincir egzersiz örneklerinden ve kapalı kinetik zincir egzersizlerini etkileyen biyomekanik ve nörofizyolojik faktörlerden bahsedilmiştir.

Kapalı Kinetik Zincir Egzersizleri