Kardiyovasküler Hastalığı Olan 65 Yaş ve Üstü Bireylerde Kol ve Bacak Çevre Ölçümlerinin Prognostik Kullanışlılığı Nasıldır?

Güncel pratikte, sarkopeninin teşhisi için kas fonksiyonu ve kas kitlesinin ölçümü kullanılmaktadır. Kas kitlesinin ölçümü için Kol ve Bacak Çevre Ölçümü baz alınmaktadır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışma Kol Çevresi ve Bacak Çevresi ölçümlerinin Kardiyovasküler Hastalığı olan yaşlı bireylerde prognostik amaçla kullanılıp kullanılamayacağını test etmek amacıyla yapılmıştır.Çalışmaya Kardiyovasküler Hastalığı olan 65 yaş üzeri 599 birey dahil edilmiştir.Deneklerin kas fonksiyonları yürüme hızı ve kavrama kuvveti ile ölçülmüş ek olarak hastaneye yatış ve taburculuk sürelerinde Kol ve Bacak Çevre ölçümleri alınmıştır.

Kol ve Bacak Çevresi ölçümlerinin yüksek olması ile iyi sonuçlar arasında ilişki bulunmuştur ancak sonuçları öngörmede Kol Çevresi ölçümünün bağımsız bir faktör olabileceği görülmüştür.

Klinik Çıkarım: Sonuç olarak, son derece basit bir ölçüm olan Kol Çevresi Değerinin 65 yaş ve üstü Kardiyovasküler Hastalığı olan bireylerde hayatta kalma riskini öngörmede kullanılabilecek bir değer olduğu kanaatine varılmıştır.

Referans
Kamiya K et al,Prognostic Usefulness of Arm and Calf Circumference in Patients ≥65 Years of Age with Cardiovascular Disease, The American Journal of Cardiology (2016), doi: 10.1016/j.amjcard.2016.09.040

Özet

Bu çalışmada Kardiyovasküler hastalığı olan 65 yaşüstü bireylerde kol ve bacak çevre ölçümlerinin prognostik kullanımı konu edilmiştir.

Kardiyovasküler Hastalığı Olan 65 Yaş ve Üstü Bireylerde Kol ve Bacak Çevre Ölçümlerinin Prognostik Kullanışlılığı Nasıldır?