Kas Enerjisi Tekniği Kas Enerjisi Tekniği

Kas Enerjisi TekniğiKas Enerjisi Tekniği (MET), otojenik veya resiprokal inhibisyon yoluyla kasları gevşetmek ve kası uzatmak için nazik izometrik kasılmalar şeklinde bir kasın kendi enerjisini kullanan bir manuel terapi şeklidir. Terapistin tüm işi yaptığı pasif bir teknik olan statik germe ile karşılaştırıldığında MET, hastanın aynı zamanda aktif bir katılımcı olduğu aktif bir tekniktir. MET, otojenik inhibisyon ve resiprokal inhibisyon kavramlarına dayanmaktadır. Kasın submaksimal bir kasılmasının ardından aynı kasın gerilirse, bu otojenik inhibisyon MET olarak bilinir ve bir kasın submaksimal bir kasılmasının ardından karşı kasın gerilirse, bu resiprokal inhibisyon MET olarak bilinir.

Otojenik ve resiprokal inhibisyon nedir?
Otojenik ve resiprokal inhibisyon, Golgi tendon organının (GTO) ve kas iğciğinin aktivasyonu nedeniyle belirli kasların kasılması engellendiğinde meydana gelir. Eklemlerin ve kasların içinde ve çevresinde bulunan bu iki muskulotendinöz propriyoseptör, kas gerginliği ve uzunluğundaki değişikliklere yanıt vererek kas kontrolünü ve koordinasyonunu yönetmeye yardımcı olur. Kas gövdesi ve tendonu arasında bulunan GTO, kas kasıldığında veya gerildiğinde gerginliğin arttığını hisseder. Kas kasıldığında, GTO aktive olur ve bu kasılmayı (refleks inhibisyonu) inhibe ederek ve karşıt (antagonist) kas grubunun kontraksiyonu ile yanıt verir. Bu süreç otojenik inhibisyon olarak bilinir.

GTO cevabı esneklikte önemli bir rol oynar. GTO, (agonist) kasın kasılmasını engellediğinde ve antagonist kasın daha kolay kasılmasına izin verdiğinde, kas daha fazla ve daha kolay esneyebilir. Otojenik inhibisyon, genellikle düşük kuvvetli, uzun süreli germe sırasında olduğu gibi statik germe sırasında da görülür. 7 ila 10 saniye sonra, kas gerginliği artar ve GTO tepkisini aktive ederek gerilmiş kastaki kas iğinin geçici olarak inhibe edilmesine neden olarak kasın daha da gerilmesini mümkün kılar.

Kas iği, kasın gövdesinde bulunur ve kasın kendisiyle birlikte uzanır. Bu meydana geldiğinde, kas mili aktive olur ve agonist kasında (gerilme refleksi olarak bilinir) refleks bir kasılmaya ve antagonist kasta gevşemeye neden olur. Bu süreç resiprokal inhibisyon olarak bilinir.

MET türleri:
1.Otojenik inhibisyon MET:
  • Post izometrik relaksasyon(PIR)
  • Post fasilitasyon streching(PFS)
2.Resiprokal inhibisyon MET


Otojenik inhibisyon MET
Daha önce bahsedildiği gibi, Otojenik İnhibisyon MET'ler otojenik inhibisyon ilkesi üzerinde çalışır. Otojenik inhibisyon kavramına dayanan iki ana ve iyi bilinen MET türü, İzometrik Gevşeme Sonrası (PIR) ve Kolaylaştırma Sonrası Esnetmedir (PFS).

Post izometrik relaksasyon (PIR):
Post İzometrik Relaksasyon (PIR), aynı kasın kısa bir süre submaksimal izometrik kasılmasından sonra, tek veya bir grup kasta kas tonusundaki azalmanın etkisidir. PIR, otojenik inhibisyon kavramı üzerinde çalışır.

PIR tekniği aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
Hipertonik kas, ağrı hissedilen noktaya kadar veya harekete karşı direncin ilk görüldüğü noktaya kadar alınır.
Hipertonik kasın 5 ila 10 saniye arasında bir submaksimal (% 10-20) kasılması bariyerden uzakta gerçekleştirilir ve terapist ters yönde direnç uygular. Hasta bu çaba sırasında nefes almalıdır.
İzometrik kasılmadan sonra hastadan rahatlaması ve bunu yaparken nefes vermesi istenir. Bunu takiben, gevşekliği yeni bariyere kadar almak için hafif bir gerdirme uygulanır.
Bu yeni bariyerden başlayarak prosedür iki veya üç kez tekrarlanır.Post fasilitasyon stretching (PFS):

Bu teknik, PIR'den daha agresiftir ancak aynı zamanda otojenik inhibisyon kavramına da dayanmaktadır.

PFS tekniği şu şekilde gerçekleştirilir:
Hipertonik ve kısaltılmış kas, tamamen gergin ve tamamen gevşemiş bir durum arasına getirilir.
Terapist hastanın gücüne direnirken hastadan agonisti maksimum eforla 5-10 saniye süreyle kasması istenir.
Daha sonra hastadan rahatlaması ve gevşemesi istenirken, terapist yeni bir bariyere hızlı bir gerdirme uygular ve 10 saniye tutulur.
Hasta yaklaşık 20 saniye rahatlar ve işlem üç ila beş kez ve sonra beş kez daha tekrarlanır.
Yeni bir bariyerden başlamak yerine, kas her tekrardan önce tamamen gergin ve tamamen gevşemiş bir durum arasına getirilir.

Resiprokal İnhibisyon MET:
Resiprokal inhibisyon MET, bir kasın kasılmasını ve ardından karşı kasın gerilmesini içerdiği için yukarıdaki iki teknikten farklıdır, çünkü PIR ve PFS'nin aksine, resiprokal inhibisyon MET, adından da anlaşılacağı gibi karşılıklı engelleme kavramına dayanmaktadır.
Resiprokal İnhibisyon MET tekniği aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
Etkilenen kas mid-range( hareketin ortasına gelecek şekilde) pozisyonuna getirilir.
Hasta kısıtlamaya / engele doğru iterken, terapist bu çabaya tamamen direnir (izometrik) veya ona doğru bir harekete izin verir (izotonik).
Bunu hastanın nefes vererek gevşemesi takip eder ve terapist yeni bariyere pasif bir gerdirme uygular.
İşlem 3-5 kez, sonra 5 kez daha uygulanır.Hangi durumlar için kullanılır?
Kas Enerjisi Teknikleri, kasların gevşemesi ve uzaması amacıyla ve eklemlerde hareket açıklığını (EHA) iyileştirmek olan her durumda kullanılabilir. Kas enerjisi teknikleri vücudun hemen hemen her eklemine güvenle uygulanabilir. Birçok sporcu, gelecekteki kas ve eklem yaralanmalarına karşı koruyucu önlem olarak MET kullanır. Esas olarak boyun ve sırtta faset eklem disfonksiyonu nedeniyle sınırlı ROM'a sahip kişiler tarafından ve omuz ağrısı, skolyoz, siyatik, asimetrik bacaklar, kalçalar veya kollar gibi daha geniş alanlar için veya kronik kas ağrısı, sertliği tedavi etmek için kullanılır.

Hazırlayan: Fzt. Burcu Zehra Sivri

Referanslar: Chaitow L, Crenshaw K. Muscle energy techniques. Elsevier Health Sciences; 2006.
Apoorva Phadke, Nilima Bedekar, Ashok Shyam, Parag Sancheti. Effect of muscle energy technique and static stretching on pain and functional disability in patients with mechanical neck pain: A randomized controlled trial. Hong Kong Physiotherapy Journal 2016; 35:5-11.
Szulc P, Wendt M, Waszak M, Tomczak M, Cieślik K, Trzaska T. Impact of McKenzie Method Therapy Enriched by Muscular Energy Techniques on Subjective and Objective Parameters Related to Spine Function in Patients with Chronic Low Back Pain.Med Sci Monit 2015; 29;21:2918-32.

Daha fazla oku: Masaj Terapisinin Kısa ve Uzun Vadeli Etkileri

Özet

Kas Enerjisi Tekniği (MET), otojenik veya resiprokal inhibisyon yoluyla kasları gevşetmek ve kası uzatmak için nazik izometrik kasılmalar şeklinde bir kasın kendi enerjisini kullanan bir manuel terapi şeklidir.

Kas Enerjisi Tekniği