Kavrama Kuvveti ve Mortalite İlişkisi Nasıldır?

Inside a hand grip strength tester - dynamometer. - YouTube

Kavrama kuvveti, görülebilecek disabilite, morbidite ve mortalitenin basit ancak kuvvetli bir öngörü işaretidir. Kavrama kuvveti ve mortalite arasındaki ilişki sadece yaşlılarda değil aynı zamanda orta yaşlarındaki insanlarda ve gençlerde de kanıtlanmıştır. 
Ancak çok önemli bir sorunun cevabı henüz açıklanmamıştır. Bu ilişki tüm dünya için genellenebilir mi?

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Leong ve ark. ekonomik durumu yüksek olan 3 ülkeden, orta gelirli 10 ülkeden ve düşük gelirli 3 ülkeden yaşları 35-70 arası değişen 139 691 bin katılımcı ile bir çalışma yürütmüştür. Çalışmada kavrama kuvveti ile nedene spesifik mortalite ve görülen hastalıkları karşılaştırmıştır.

Çalışmanın sonucunda araştırmacılar kavrama kuvvetinin tüm nedenlere bağlı mortalitenin biyoişareti olmasının yanısıra, kardiyovasküler ilişkisi olmayan mortalite ve kardiyovasküler hastalık (myokardinfarktüs ve inme) arasında ilişki bulmuşlardır. Bu bulgular görece spesifiktir çünkü diyabet, kanser, pnömoni, solunum problemlerinden hastaneye başvurma, düşme sonrası yaralanma veya kırık ile kavrama kuvveti arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Peki bu bulgular nasıl yorumlanmalıdır? 
1) Kavrama kuvveti dünya genelinde tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkilidir. 
2) Kavrama kuvveti özellikle kardiyovasküler mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. 
3) Kavrama kuvveti, sistolik kan basıncına göre kardiyovasküler değerlerin daha güçlü bir prediktörüdür. Bu kısım, risk öngörüsü ve nedene özel ilişki ile ilgili önemli soruları akla getiriyor.

Bu çalışmanın sonuçları, iskelet kas fonksiyonunun sağlık, yaşlanma ve hastalıkların önemli bir komponenti olduğunu göstermiştir. Zayıf kas kuvvetinin daha önce disabiliteyi artırarak mortaliteyi etkilediği kanıtlanmıştır. Bu çalışmada ise kardiyovasküler hastalık ile ilişkisi açıklanmıştır.

Referans
Sayer AA & Kirkwood TBL. 2015. Grip strength and mortality: a biomarker of ageing? The Lancet. 386, 9990, P226-227.

Özet

Bu makale kavrama kuvveti ile mortaile arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Kavrama Kuvveti ve Mortalite İlişkisi Nasıldır?