Kinezyo Bantlamanın Kas Kasılmasına Etkileri Kinezyo Bantlamanın Kas Kasılmasına Etkileri

Kinezyo Bantlamanın Kas Kasılmasına Etkileri

Giriş

Kinezyo bantlama (KT), nöromüsküloskeletal bozukluklar ve spor yaralanmalarının önlenmesi ve tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bantlama uygulanan alandaki basınç ve gerimin merkezi sinir sistemindeki kutanöz mekanoreseptörlerin aktivasyonunda ve kas uyarılabilirliğinde artışa neden olduğu düşünülmektedir. 
Literatürde KT ve kas kasılma özellikleri üzerine çalışmalar mevcuttur, ancak çelişkili sonuçlar görülmektedir. Bu çalışmalarda, KT’nin hedef kasın kasılma özellikleri üzerine olumlu etkileri gözlemlense de doğrudan kasa özel değerlendirmeler gereklidir. Bu değerlendirmeleri yapabilmek için tensiomyografi, hedef kastaki kas sertliğini ve kuvvet gelişim hızını ölçmek için uygun bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı da tensiomyografi kullanılarak KT'nin hedeflenen kasın kasılma özellikleri üzerindeki etkilerini incelemektir. 

Metodoloji

Üniversite öğrencisi olan katılımcılar arasında nöromüsküler ve/veya kas-iskelet sistemi patolojisi bulunan, alt ekstremitelerde travma veya ameliyat geçmişi olan, bant uygulamasına cilt alerjisi olan ve çalışma sırasında kas tonusunu etkileyebilecek fiziksel aktivite değişiklikleri olabilen kişiler dışlanmıştır. Sonuçta; 21-23 yaş aralığında, Tegner aktivite seviyesi 2-3 arasında olan 11 sağlıklı birey (4 erkek, 7 kadın) çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara; çalışma prosedüründen 2 gün önce ve 1 gün sonra herhangi bir egzersizden kaçınmaları talimatı verilmiştir.  
Tensiomyografi ölçümü, 3 farklı durumda yapılmıştır; (1) KT uygulamasından önce, (2) KT uygulamasından 45 dakika sonra ve (3) KT uygulamasından 24 saat sonra. 3. ölçümün sonuna kadar KT bandı çıkarılmamış ve katılımcılar, KT uygulamasını takip eden 45 dakikalık süreçte oturur pozisyonda dinlenmişlerdir. 

Sonuç

Her iki durumda da (KT uygulamasından 45 dakika sonra ve 24 saat sonra) kasılma süresinde anlamlı artış, gevşeme süresinde ve kasılma hızında anlamlı azalış görülmüştür. KT uygulamasının, artan kas sertliği ve kuvvet geliştirme oranı ile karakterize olan kasılma süresini hem kısa vadede (45 dakika) hem de uzun vadede (24 saat) iki durumda da minimum %29 oranında etkilediği bulunmuştur. 

Klinik Çıkarım 

Bulgular, KT'nin kas kasılma özellikleri üzerine etkileri olduğunu göstermektedir ancak sonuçlar yetersizdir. Klinik anlamda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olması ile beraber; KT uygulaması yan etkisi olmayan bir uygulaması olması sebebiyle klinikte rahatlıkla uygulanabilir. 

Hazırlayan: Fzt. Begüm SİMEN
 Yildiz, S., Pamuk, U., Baltaci, G., & Yucesoy, C. A. (2021). Effects of Kinesio Taping on muscle contractile properties: assessment using tensiomyography. Journal of Sport Rehabilitation, 31(3), 263-270.

Kinezyo Bantlamanın Kas Kasılmasına Etkileri