Fizyoterapide Klinik Karar Verme Sürecine Yönelik Bir Sistem Nasıl Olmalıdır?

Fizyoterapistlik Mesleği ile İlgili Bilmeniz Gereken Herşey - İK Magazin

Klinik karar verme;
  • Klinisyenler tarafından hasta yönetimine yol göstermek,
  • Diğer sağlık profesyonelleri ile iletişim kurmak,
  • Hastaları ve ailelerini eğitmek için kullanılır.

Bu klinik karar vermeye yönelik sistem;
  • Hasta odaklı yaklaşımı,
  • Fizyoterapi uygulamaları rehberinin ışığında
  • Klinisyenler için hipotez odaklı algoritmayı baz alan ( HOAC)
  • Hareketin yorumlanması için görev analizini temel alan bir sistemdir.

Bu yaklaşımda fizyoterapist; hastanın yapabildiği ve yapamadığı yani, yeterlilik ve engelliliklerini değerlendirilerek yol almaktadır. Kişinin günlük hayattaki rolleri, fonksiyonu, limitasyonu, aktivitelerini değerlendirerek hastaya bütüncül ve fonksiyonel bir bakış açısı kazandırmaktadır. Aşağıdaki şekilde hasta merkezli, klinik karar verme sürecinin basamakları gösterilmiştir.


Referans
Schenkman, M., Deutsch, J. E., & Gill-Body, K. M. (2006). An integrated framework for decision making in neurologic physical therapist practice. Physical therapy, 86(12), 1681-1702.

Özet

Bu çalışmada, fizyoterapide klinik karar verme sürecine yönelik bir sistemden bahsedilmektedir.

Fizyoterapide Klinik Karar Verme Sürecine Yönelik Bir Sistem Nasıl Olmalıdır?