Futbolda Kopenhag Adduksiyon Egzersizi Kullanarak Büyük Eksentrik Güç Artışı

Fizyoterapi alanındaki tüm eğitimler burada.
Futbolda, egzantrik hamstring kuvvetlendirme egzersizinden birinin, Nordik hamstring egzersizi, uygulanması egzantrik hamstring kuvvetinde artış ve hamstring kas yaralanmalarını %86’ya kadar azalttığı gösterilmiştir. Nordik hamstring egzersizine benzer, Kopenhag adduksiyon egzersizi(KA) dinamik, yüksek yoğunluklu ekipman olmadan sahada yapılabilen bir egzersizdir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili bir çalışmanın amacı 19 yaş altı elit altı futbolcularda Kopenhag egzersizi kullanarak egzantrik kalça adduksiyon kuvvetinde 8 haftalık ilerleyici direnç eğitim programının etkilerini incelemektir.Müdahale grubu klasik futbol antrenmanına ek olarak Kopenhang adduksiyon egzersizi kullanılarak kalça adduktorleri için 8 haftalık ilerleyici direnç eğitimi gerçekleştirmiştir.

Kopenhag adduksiyon egzersizi nasıl yapılır?
Yan yatış pozisyonunda, alttaki önkol yerde destek olarak kullanılırken diğer kol vücudun yanına koyulur. Bir eli ileyan yatan kişinin üstteki ayak bileğini ve diğer eli ile dizi destekleyen partner, bacağı yaklaşık olarak kendi kalçasının yüksekliğinde tutar. Vücut düz bir çizgiye ulaşana kadar 3 saniye konsantrik kalça adduksiyonu yapan oyuncu eş zamanlı olarak vücudunu kaldırırken alttaki bacak adduksiyon yaparak üstteki ayağa dokunur. Bunu 3 saniyelik egzantrik adduksiyon takip eder, alttaki bacağın ayağı, yere destek için kullanılmadan, dokunana kadar indirilirken vücut orta noktadan yere doğru indirilir.Egzersiz sırasında vücutta lateral fleksiyon olmamalıdır.

Egzersiz, üstteki bacağın adduktor longusunda maksimal istemli izometrik kontraksiyonun %108’i kadar normalize edilmiş elektromiyografi aktivitesi olduğunu göstermiştir.

Gecikmiş kas ağrısını hesaba katmak için, setlerin ve tekrarların sayısı eğitim periyodu boyunca dereceli olarak ayarlanmış. İlk üç hafta 2 olan setlerin sayısı, 4-8 hafta arası 3 sete çıkmıştır.İki taraf için de set başına tekrar sayıları 1.hafta 6 tekrardan 7-8.hafta 15 tekrara kadar arttırılmıştır.

Primer sonuç ölçümü maksimal EHAD (eksentrik kalça adduktörleri) idi. Ek olarak, lateral abdominal kas sisteminin maksimal enduransı ve maksimal egzantrik kalça abduksiyon kuvveti(EHAB) (eksentrik kalça abduktörleri) ölçülmüştür. İkincisi EHAD/EHAB oranını elde etmek için kullanılmıştır. EHAD ve EHAB el dinamometresi kullanılarak ölçülmüştür. Test süresini azaltmak için, EHAD ve EHAB testleri sadece dominant bacakta uygulanmış ve yan köprü dominant bacak üzerinde bir kez test edilmiştir. Ayrıca takip testi gecikmiş kas ağrısından kaçınmak için müdahaleden 3 gün sonra test edilmiştir.

Sonuç olarak, 8 haftalık direnç egzersiz programı egzantrik kalça adduksiyon kuvvetinde %35.7, egzantrik kalça abduksiyon kuvvetinde(EHAB) %20.3 ve EHAD/EHAB oranında %12.3 artış meydana getirmiştir. Artmış egzantrik hamstring kuvveti futbolda hamstring yaralanmalarının oranını azalttığı daha önce gösterdiği için, egzantrik kalça adduksiyon kuvvetinde büyük artış futbolda adduktor ilişkili kasık yaralanmalarının önlenmesi için umut vericidir. Bu çalışmanın kıdemli ve elit futbolcular ve diğer sporlardan atletlerle yapılmaması ve küçük bir populasyonda gerçekleştirilmesi kısıtlayıcı bir faktördür. Uygulamanın başarı şansını artırmak ve Kopenhag egzersizinin etkisini doğrulamak için daha ileri inceleme gereklidir.

Hazırlayan: Korcan Burak Soycan

Referans
Large eccentric strength increase using the Copenhagen Adduction exercise in football: A randomized controlled trial.2015

Özet

Bu çalışmanın amacı kopenhag adduksiyon egzersizinin kalça adduktör eksentrik kas kuvveti üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.

Futbolda Kopenhag Adduksiyon Egzersizi Kullanarak Büyük Eksentrik Güç Artışı