Köprü Egzersizi Sırasında Kalça Abdüksiyon Açısını Modifiye Etmek Gluteus Maksimus Aktivitesini Fasilite Edebilir Mi?


Köprü egzersizleri genellikle sırt ve kalça patolojilerine sahip kişilerde pelvik hareketleri fasilite etmek ve sırt ve kalça ekstansörlerini desteklemek için fizyoterapi programlarına eklenirler.

Bununla birlikte, köprü egzersizi sırasında sıklıkla kontrol edilemeyen aşırı lumbar lordoz, baskın erektör spina (ES) aktivitesi ve anterior pelvik tilt gözlenir ve bu aktivitenin tekrarlı olarak yapılması lumbar ve pelvik bölgeye olan kompresyon stresini arttırır. Dahası, köprü egzersizleri istenmeyen lumbopelvik hareketler düzeltilmeden yapılmaya devam ederse, sekonder lumbopelvik disfonksiyon ortaya çıkabilir.

Egzersiz sırasında dikkat edilmesi gereken temel faktörlerden biri kas içerisindeki liflerin dizilimi ve eklem pozisyonudur. Kastaki hareketin yönü ile kas liflerinin yönü örtüştüğünde kas kontraksiyonunun etkisi arttırılır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Daha önce yapılan bir çalışmada farklı kalça abdüksiyon derecelerinde yüzüstü pozisyonda diz fleksiyonda iken yapılan kalça ekstansiyonları araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre 30° kalça abdüksiyonu hamstringlere göre gluteus maksimus (GM) aktivitesinin ateşleme zamanında ve GM aktivitesini arttırmada en etkin pozisyon olarak bulunmuştur. Bununla birlikte bu pozisyon açık kinetik karakterli olduğundan, kapalı kinetik karakterli köprü egzersizi gibi bir egzersizde nasıl sonuçlar ortaya çıkacağı bilinmemektedir.
Bu nedenle bu çalışmada, istenmeyen lumbar ve pelvik kompansasyonları engellemek için köprü sırasında 0°, 15° ve 30° gibi farklı kalça abdüksiyon açılarında kalça ve sırt ekstansör kas aktivitesi ve anterior pelvik tilt açıları ölçülmüştür.

Köprü sırasında ES ve GM kaslarının aktivitesini kaydetmek için yüzeyel elektromyografi (EMG) kullanılmıştır.

Hazırlık aşamasında patellaların orta noktaları ile bileteral spina iliaka superior anteriorlara birer belirteç yapıştırılmıştır.

Belirteçlerin düz bir hat oluşturduğu pozisyon 0° kalça abdüksiyonu olarak belirlenmiştir. 15° ve 30° kalça abdüksiyonu gonyometre kullanılarak belirlenmiştir.

Köprü sırasında GM EMG amplitüdü 30° kalça abdüksiyonu sırasında en yüksek bulunmuş, bunu 15° ve 0° kalça abdüksiyonu sırasında oluşanlar izlemiştir.

ES EMG amplitüdü 30° kalça abdüksyonu sırasında 0° kalça abdüksiyonundan belirgin derece daha az bulunmuştur, buna rağmen 0° ve 15° veya 15° ve 30° arasında bir fark bulunamamıştır.

GM/ES oranı 30° kalça abdüksiyonu sırasında en yüksek bulunmuştur, bunu 15° ve sonrasında 0° kalça abdüksiyonu izlemiştir.

Tüm bunlara ek olarak kalça abdüksiyon derecesi arttıkça anterior pelvik tilt açıları dereceli olarak azalmıştır.

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, yüzüstü pozisyonda 30° kalça abdüksiyonda GM aktivitesinin en yüksek olduğunu bildiren önceki çalışmayı desteklemektedir. Her iki çalışmadan elde edilen bulgulara göre hem açık kinetik halka hem de kapalı kinetik halka egzersizleri sırasında GM en fazla aktiviteyi 30° kalça abdüksiyonunda göstermektedir.

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre köprü egzersizini 30° kalça abdüksiyonunda yapmak köprü egzersizi sırasında oluşacak aşırı anterior pelvik tilti engellemek için etkili bir yöntem olarak önerilebilir. Bununla birlikte köprü egzersizi bel ağrılı hastalarda yaygın olarak kullanıldığından, 30° kalça abdüksiyonu ile köprü yapmak istenmeyen aşırı lumbar ve pelvik hareketleri önlemede uygun olabilir.

Referans
Kang S-Y, Choung S-D, Jeon H-S, Modifying the hip abduction angle during bridging exercise can facilitate gluteus maximus activity, Man Ther. 2016; 22: 211-5.

Özet

Bu çalışmada, köprü egzersizi sırasında kalça abdüksiyon açısının öneminden ve kompansasyonları önlemek için ideal açısından bahsedilmektedir.

Köprü Egzersizi Sırasında Kalça Abdüksiyon Açısını Modifiye Etmek Gluteus Maksimus Aktivitesini Fasilite Edebilir Mi?