Sağlıklı Yetişkinlerde Modifiye Köprü Egzersizinin Gövde Kas Aktivasyonu Üzerine Etkisi Sağlıklı Yetişkinlerde Modifiye Köprü Egzersizinin Gövde Kas Aktivasyonu Üzerine Etkisi

Sağlıklı Yetişkinlerde Modifiye Köprü Egzersizinin Gövde Kas Aktivasyonu Üzerine Etkisi

Gövde stabilizasyon egzersizleri internal oblik, multifidus gibi gövde stabilizatör kasların aktivasyonunu arttırır. Gövde stabilizasyon egzersizleri, motor kontrolü geliştirerek gövde kaslarının aktivasyonunu ve koordinasyonunu yeniden sağlar böylece lumbopelvik stabiliteyi geliştirir. Bu da spinal stabilitenin arttırılmasına katkıda bulunur. Köprü egzersizleri gövde stabilizatör kasların aktivasyonunun arttırılmasında sık kullanılan egzersizlerden biridir. Köprü egzersizi yer çekimine karşı duruşu sürdürmek için gövde stabilizatör kaslarının aktivasyonunu arttıran kapalı kinetik bir egzersizdir. Köprü egzersizlerinin bu etkilerini arttırmak amacıyla modifiye köprü egzersizleri önerilmiştir. 

Bilimsel çalışmalar ne diyor?
Yapılan bir çalışmada tek bacak köprü egzersizi ile gövde kaslarında rotasyonel torkun arttığı ve nötr lumbal pozisyonu sürdürmek için gövde kaslarının aktivasyonunun arttığı bildirilmiştir. Park ve ark, ekstremite hareketleri entegre edilerek yapılan köprü egzersizinde internal oblik ve multifidus kaslarının aktivasyonunun daha fazla olduğunu ifade etmiştir. Çünkü ekstremite hareketlerinin ve kalça abduksiyon ve adduksiyonunun eklenmesi spina iliaka anterior superior ile lumbal kaslara kuvvet aktarımına neden olur. 

Yapılan başka bir çalışmada kalça abduksiyonu ile yapılan tek bacak köprü egzersizinin gövde kaslarının aktivasyonunu arttırdığı öne sürülmüştür. Standart köprü egzersizi ile modifiye köprü egzersizlerinin (kalça abduksiyonu veya stabil olmayan zemin üzerindeki kalça abduksiyonu ile birlikte yapılan köprü egzersizi) gövde kasları üzerindeki aktivitesi incelenmiştir. Çalışmaya 15 fiziksel olarak aktif kişi dahil edilmiştir. Kas aktivasyonları yüzeyel EMG ile değerlendirilmiş, rektus abdominis, internal oblik, erektör spinalar ve multifidus kasları incelenmiştir.

Kasların aktivasyonunun incelendiği köprü egzersizleri:

Tek bacak köprü egzersizi 
Stabil olmayan zemin üzerinde yapılan tek bacak köprü egzersizi
Tek bacak kalça abduksiyonu ile köprü egzersizi
Standart köprü egzersizi 


A. Standart köprü egzersizi B. Tek bacak köprü egzersizi C. Stabil olmayan zeminde tek bacak köprü D. Kalça abduksiyonu ile birlikte tek bacak köprü 

Köprü egzersizi sırasında gövde kaslarının EMG aktivitesi (%MVIC)Çalışmanın sonuçlarında kalça abduksiyonu veya stabil olmayan zeminde yapılan köprü egzersizinin bilateral internal oblik ve rektus abdominus aktivasyonunu fasilite ettiği bulunmuştur. İnternal oblik kaslar gövde stabilitesinin sağlanmasında temeldir. İnternal obliğin inferior lifleri lumbar bölgeye torokalomber fasya aracılığı ile tutunur. Bu kasların aktivasyonunun artması gövde stabilitesini geliştirir. Modifiye köprü egzersizlerinde destek yüzeyininin azalması ve bu durumun gövde postürünün sağlanmasında zorlayıcı bir etmen olması nedeniyle rektus abdominus aktivitesinin arttığı düşünülmüştür. 

Klinik Çıkarım: Destek yüzeyinin azaltılması ve ekstremite hareketlerinin köprü egzersizine eklenmesi ile gövde kaslarının koaktivasyonu arttırılabilir.

Hazırlayan: Fzt. Birgül Dıngırdan

Referans: Yoon, J. O., Kang, M. H., Kim, J. S., & Oh, J. S. (2018). Effect of modified bridge exercise on trunk muscle activity in healthy adults: a cross sectional study. Brazilian journal of physical therapy, 22(2), 161-167.

Daha fazla oku: Hangi Egzersizler Gluteus Mediusu En Çok Aktive Eder?

Özet

Köprü egzersizleri gövde stabilizatör kasların aktivasyonunun arttırılmasında sık kullanılan egzersizlerden biridir. Bu çalışmada köprü egzersizlerinin modifiye edilmiş varyasyonlarının gövde kas aktivasyonları üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Sağlıklı Yetişkinlerde Modifiye Köprü Egzersizinin Gövde Kas Aktivasyonu Üzerine Etkisi